Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 13 de decembro de 2019 Páx. 52961

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e cantidade concedida.

Finalidade da subvención: todas as axudas concedidas teñen por finalidade a adquisición de maquinaria para a súa utilización en réxime asociativo.

Estas axudas encádranse dentro da medida 4.1 «Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas» do PDR de Galicia 2014-2020, que ten como prioridade ou finalidade:

a) Mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a reestruturación e modernización delas, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.

b) Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas (anexo I) ao abeiro da Orde do 30 de abril de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2019

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Expediente

CIF

Nome

Investimento elixible

% axuda

Axuda €

152019000001

F15830532

Abellamesos, Soc. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

152019000002

F70541685

Medos, Soc. Coop. Galega

249.787,00 €

40

99.914,80 €

152019000003

F15877970

Cumadeira, Soc. Coop. Galega

188.552,90 €

35

65.993,52 €

152019000004

F15844194

Cuma de Xallas e Barcala, Soc. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

152019000005

F70590286

Sandion, S.C.G.

249.958,00 €

40

99.983,20 €

152019000006

F70511894

Orceto, Soc. Coop. Galega

133.400,00 €

40

53.360,00 €

152019000007

F70040282

Portaferreiros, Soc. Coop. Galega

39.000,00 €

40

15.600,00 €

152019000008

F70305032

Cooperativas Reunidas de Bergantiños, S.C.G.

25.400,00 €

40

10.160,00 €

152019000009

F15877988

Santa Mª de Alon, Soc. Coop. Galega

209.520,52 €

35

73.332,18 €

152019000010

F15878028

Ganaderías de Bergantiños, S. Coop. Galega

136.306,00 €

35

47.707,10 €

152019000011

F70399456

San Martiño de Olveira, S. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

152019000013

F70012372

Vitoba, Soc. Coop. Galega

26.865,13 €

40

10.746,05 €

152019000014

F15000177

Coop. Agraria Prov. de La Coruña, Soc. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

152019000016

F70172739

Soneira Bergantiños, Soc. Coop. Galega

187.850,00 €

35

65.747,50 €

152019000017

F15882731

Brandelos, Soc. Coop. Galega

211.000,00 €

40

84.400,00 €

152019000018

F70051446

Os Pequeniños, Soc. Coop. Galega

227.940,00 €

40

91.176,00 €

152019000019

F15799273

Aranxes, S. Coop. Galega

248.300,00 €

40

99.320,00 €

152019000022

F15014236

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, S.C.G.

248.500,00 €

40

99.400,00 €

152019000025

F15020290

Xallas-Santa Comba, S.C.G.

134.400,00 €

35

47.040,00 €

152019000026

F15847676

Foucellas, Soc. Coop. Galega

63.800,00 €

40

25.520,00 €

272019000001

F27420306

Cuma Sarria 2011, Soc. Coop. Galega

187.850,00 €

40

75.140,00 €

272019000002

F27261379

Coparma, Soc. Coop. Galega

246.098,73 €

40

98.439,49 €

272019000003

F27339043

Leira, S.C.G.

84.200,00 €

40

33.680,00 €

272019000008

F27230184

Vilaxuste, Sociedade Cooperativa Galega

78.961,16 €

40

31.584,46 €

272019000009

F27317593

Aira, Soc. Coop. Galega

600.000,00 €

50

300.000,00 €

362019000001

F36047058

Campodeza, Soc. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

362019000002

F36165082

Valle del Deza, S.C.L.

36.300,00 €

40

14.520,00 €

362019000004

F94004140

Pena de Francia, Soc. Coop. Galega

208.071,00 €

40

83.228,40 €

362019000005

F36393775

Gandeiros do Deza, Soc. Coop. Galega

89.040,00 €

40

75.616,00 €

362019000006

F36421659

Sixto, Soc. Coop. Galega

39.016,53 €

40

15.606,61 €

362019000007

F94119153

Campo Afiliados, Soc. Coop. Galega

242.700,00 €

40

97.080,00 €

362019000008

F36398923

Maquideza, Sdad. Coop. Galega

249.000,00 €

40

99.600,00 €

362019000009

F36100782

O Rodo, Sociedade Cooperativa Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €

362019000010

F94185360

Novos Gandeiros, Soc. Coop. Galega

184.000,00 €

40

73.600,00 €

362019000011

F94189859

San Isidro del Deza, Soc. Coop. Galega

252.000,00 €

40

100.000,00 €

362019000013

F36211019

Cobideza, Soc. Coop. Galega

250.000,00 €

40

100.000,00 €