Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 27 de decembro de 2019 Páx. 55824

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Bergondo

OFERTA de emprego público extraordinaria 2019 para estabilización de emprego temporal.

Mediante a Resolución núm. 1513/2019, do 20 de decembro, da Alcaldía Presidencia, adoptouse o acordo que deseguido se transcribe na súa parte dispositiva:

«Primeiro. Aprobar a oferta extraordinaria de emprego público de persoal do Concello de Bergondo para o ano 2019, para estabilización de emprego temporal, co seguinte contido:

– Persoal funcionario:

Código relación de postos de traballo

Denominación

Escala

Grupo

01.01.00.02

Oficial administrativo contratación

A.X.

C2

01.02.00.01

Auxiliar de arquivo

A.X.

C1

02.01.00.01

Oficial administrativo intervención

A.X.

C2

02.02.00.01

Técnico medio

A.E.

A2

03.01.00.01

Arquitecto

A.E.

A1

03.02.00.01

Técnico administración xeral

A.X.

A1

03.02.00.03

Oficial administrativo

A.X.

C2

03.02.00.04

Oficial administrativo

A.X.

C2

06.01.00.02

Traballador/a social

A.E.

A2

06.01.00.03

Técnico de apoio social

A.E.

A2

06.01.00.04

Técnico de integración social

A.E.

A2

07.01.00.02

Animador/a cultural

A.E.

C1

07.01.00.03

Técnico de xuventude e educación

A.X.

A2

07.01.00.05

Oficial administrativo

A.X.

C2

07.02.00.01

Auxiliar administrativo biblioteca

A.X.

C2

(A.X. Aministración xeral; A.E. Administración especial)

– Persoal laboral:

Código relación de postos de traballo

Denominación

Escala

Grupo

04.00.00.01

Capataz

Segundo convenio

IV

04.01.00.01

Operario servizos varios

Segundo convenio

IV

04.02.00.01

Operario servizos varios

Segundo convenio

V

04.02.00.02

Operario servizos varios

Segundo convenio

IV

06.01.00.06

Conserxe centro médico

Segundo convenio

V

06.02.00.01

Auxiliar axuda no fogar

Segundo convenio

V

06.02.00.02

Auxiliar axuda no fogar

Segundo convenio

V

06.02.00.03

Auxiliar axuda no fogar

Segundo convenio

V

06.02.00.04

Auxiliar axuda no fogar

Segundo convenio

V

07.03.00.01

Conserxe

Segundo convenio

V

07.03.00.02

Conserxe

Segundo convenio

V

07.03.00.03

Conserxe

Segundo convenio

V

07.03.00.04

Conserxe

Segundo convenio

V

Segundo. Que se publique no taboleiro de anuncios da Corporación, no Boletín Oficial da provincia da Coruña e no Diario Oficial de Galicia».

Bergondo, 20 de decembro de 2019

Alejandra Pérez Máquez
Alcaldesa