Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Xoves, 9 de xaneiro de 2020 Páx. 913

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio do ano 2020.

O Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, na reunión que tivo lugar o día 27 de decembro de 2019, e de conformidade co disposto no artigo 20.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril), e no artigo 4.c) da Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do Sistema universitario de Galicia, acordou a aprobación do orzamento desta universidade para o exercicio do ano 2020.

Esta reitoría, consonte o disposto no artigo 81.2 da Lei orgánica 6/2001, resolve publicar no Diario Oficial de Galicia o dito orzamento, que acada a contía inicial no estado de ingresos e gastos de 254.264.489 euros, segundo o detalle anexo.

O documento completo publícase na páxina web da Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/gl/goberno/xerencia/info_economica.html

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2019

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Clasificación económica. Resumo por capítulos

Ingresos

Capítulo

Créditos non afectados

Créditos afectados

Totais

III

Prezos públicos e outros ingresos

24.800.000

10.965.000

35.765.000

IV

Transferencias correntes

125.578.843

16.973.931

142.552.774

V

Ingresos patrimoniais

596.200

0

596.200

VI

Alleamento de investimentos reais

2.850.000

0

2.850.000

VII

Transferencias de capital

24.988.145

41.982.370

66.970.515

IX

Pasivos financeiros

995.400

4.534.600

5.530.000

Total orzamento de ingresos

179.808.588

74.455.901

254.264.489

Gastos

Capítulo

Créditos non afectados

Créditos afectados

Totais

I

Gastos de persoal

142.011.280

15.524.170

157.535.450

II

Gastos correntes

24.235.838

3.052.000

27.287.838

III

Gastos financeiros

565.000

0

565.000

IV

Transferencias correntes

1.937.690

149.806

2.087.496

V

Fondo de continxencia e outros imprevistos

500.000

0

500.000

VI

Investimentos reais

6.618.780

55.729.925

62.348.705

IX

Pasivos financeiros

3.940.000

0

3.940.000

Total orzamento de gastos

179.808.588

74.455.901

254.264.489