Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Xoves, 9 de xaneiro de 2020 Páx. 908

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2019 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 27 de setembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 191, do 1 de outubro).

O artigo 10 da Orde do 21 de abril de 2010, pola que se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, sinala que o tribunal fará pública e elevará á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública a relación dos/sas aspirantes declarados/as aptos/as, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Polo exposto, e facendo uso das competencias que me foron concedidas,

RESOLVO:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se xunta como anexo a esta resolución.

Segundo. Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 27 de setembro de 2019 (DOG núm. 191, do 1 de outubro), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas na disposición quinta da resolución de convocatoria, e deberanse cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Código: 04.

Delegación de Servizos Centrais.

Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.

Código: 20.

Taxa. Denominación: expedición e renovación da habilitación.

Código: 30.48.02.

Total: 6,08 euros.

Terceiro. Contra a presente resolución, que non esgota á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Estrada, 20 de decembro de 2019

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Abalde Alonso, Marcos

Abellas Caride, Jacobo

Agra Cañón, María Isabel

Alcobendas Lérida, Antonio

Almeida Domínguez, María José

Alonso Alonso, Benito Antonio

Álvarez Dopazo, Martín

Álvez Domínguez, José Alejandro

Araujo Fernández, Adrián

Areses Frean, Alexandre

Arias García, Ana Claudia

Barreiro Sanmiguel, José Ramón

Bartolomé Ferreiro, Javier

Becerril Riveiro, Patricia

Blanco Cillero, Carmen

Blanco Rodríguez, Juan Javier

Bouzas Facal, Diana

Campos Mouriz, Steven

Canosa Hermida, Elisa

Carrero Gómez, Gerardo Javier

Castro Tuñas, Alfonso José

Chávez Molina, Manuel Alfonso

Cid Domínguez, Roberto

De Dios Montes, Samuel

Díaz-Pache Blas, Marta

Fernández Cordeiro, Iago Alfonso

Fernández Garrido, Juan José

Fernández López, María Luz

Fernández Muñiz, María Yesenia

Fernández Rodríguez, Josá

Fernández Tembras, Lucía

Fernández Vázquez, Jenifer

Fernández Villaverde, Andrea

Ferreira Prieto, Jorge

Ferreiros Gómez, Carlos

Fontáns Patrón, Miguel

Fragueiro Fragueiro, José Luis

Frieiro Rivas, Sonia

Gago Remiseiro, Alberto Taqui

García Gómez, Santiago

García Hermida, Consuelo

García Moya, Pablo

García de la Pastora Rodríguez, Alejandro

Gómez Cespón, Marcos

González Alonso, Juan Carlos

González González, Adrián

González González, José Manuel

González Hernández, Héctor José

González Rodríguez, David

Iglesias Alonso, Manuel

Lede García, Ángela

López Miralles, Marc

Martínez Bugallo, Rubén

Martínez Fernández, Antonio

Martínez Lorenzo, Alberto

Martínez Rodríguez, José Luis

Matesanz Pazos, Óscar

Mato Caamaño, Alberto

Miramontes Miramontes, Lino

Montilla Moncada, Antonio

Muíña Taboada, José Luis

Muñoz Leiro, Arturo

Nogueira Losada, Antonio

Novoa Fernández, Samuel

Núñez Moscoso, Sergio Ricardo

Pardo González, Jorge

Patricio Blanco, Pablo Miguel

Penedo Carnero, David

Pereira Palacios, José Gabriel

Pérez Vila, Leal

Piñeiro Piñeiro, Álvaro

Quintáns Doval, Manuel

Quintela Fuentes, Patricia

Ramallo Castilla, María José

Reboiras Romero, Manuel

Reboreda Martínez, Manuel

Rey Ortigueira, David

Rivas Abelleira, Adrián

Riveiro Cortés, Antonio

Rodríguez Álvarez, Jorge

Rodríguez Fernández, Alberto

Rodríguez Frieiro, Andrea

Rodríguez Iglesias, Juan

Rufino Rodríguez, David

Saavedra Villar, Mónica

Salgado Salgado, Roberto

Sánchez Otero, Laura

Sandu, Giani

Seoane Martínez, Ramón Jesús

Silva Iglesias, Demian Óscar

Souto Rega, Guillermo

Stefanov, Stoyan Valeriev

Suárez Magán, Pablo Hugo

Teijeiro Teijeiro, Zaira Maria

Tocco, Giancarlo

Torres Suárez, David

Valín Seijas, Diego

Varela Vázquez, José Manuel

Veira Villar, Alejandra

Velo García, Manuel

Vidal Pérez, Gabriel

Villaverde Dacuña, José Luis

Xavier Soares, Rogerio

Zahid Ech-Chorfi, Achraf