Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Luns, 13 de xaneiro de 2020 Páx. 1581

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 3 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construcción do itinerario peonil e ciclista na AC-840, Porzomillos-Oza dos Ríos, puntos quilométricos (pp.qq.) 5+444 - 6+729, de clave AC/18/162.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

O artigo 6.2 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e o artigo 12.2 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, determinan que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

A actuación proxectada sobre a estrada AC-840, no treito p.q. 5+444 (núcleo rural de Porzomillos) ao p.q. 6+729 (prolongado ata a gasolineira sita no p.q. 6+826,5, antes do núcleo de Oza dos Ríos), encóntrase situada no termo municipal de Oza-Cesuras, na provincia da Coruña; e consiste na execución dunha senda peonil e ciclista anexa á marxe dereita da estrada, de largo mínimo 1,8 m, que garanta un itinerario continuo e que ademais permita realizar o dito percorrido nas axeitadas condicións de seguridade viaria.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia o mencionado documento sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos desta resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de Oza-Cesuras (Lois, 33. Oza. 15380 Oza Cesuras).

Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
(https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas), atópase á disposición dos interesados o proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2020

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción

Itinerario peonil e ciclista na AC-840 Porzomillos-Oza dos Ríos. p.q. 5+444-6+729 de clave AC/18/162.06

Concello de Oza-Cesuras

Nº de orde

Parcela

Polígono

Ref. catastral

Titular

DNI/NIF/NIE

Sup.

catastral

Expropiación

Aprobeitamento e bens

Situación básica do solo

1

1

53775

5377501NH6857N0001YD

Vázquez Pardo, Emilia Ramona

***0027**

549,00

12,35

Sen edificación

Urbanizado

2

2

53775

5377502NH6857N0001GD

Barros Viqueira, Ángel

***5255**

754,00

18,00

Sen edificación

Urbanizado

3

3

53775

5377503NH6857N0001QD

Barros Viqueira, Ángel

***5255**

365,00

8,65

Sen edificación

Urbanizado

4

4

53775

5377504NH6857N0001PD

Gómez Sordo, Eladio Francisco

***5604**

816,00

18,10

Sen edificación

Urbanizado

5

5

53775

5377505NH6857N0001LD

Vázquez Abellón, Felicita (herdeiros de)

***7031**

1.075,00

24,50

Residencial

Urbanizado

6

6

53775

5377506NH6857N0000RS

Díaz Martínez, Ramón e outra

***7865**/***8321**

1.792,00

28,20

Agrario

Rural

7

673

506

15064A506006730000SU

Blanco Valera, María Sandra e outra

***2086**/***2086**

1.980,00

40,55

Labradío secaño

Rural

8

674

506

15064A506006740000SH

Rocha Sánchez, Ángel (herdeiros de)

***6806**

1.802,00

34,25

Labradío secaño

Rural

9

675

506

15064A506006750000SW

Lestayo Carro, María Carmen

***2505**

1.131,00

23,45

Labradío secaño

Rural

10

676

506

15064A506006760000SA

Cadaveira Río, Francisco

***8595**

1.183,00

23,50

Labradío secaño

Rural

11

677

506

15064A506006770000SB

Fraga Vázquez, Manuela

(herdeiros de)

***6897**

4.210,00

135,05

Labradío secaño

Rural

12

378

8

15064A008003780000DQ

Fraga Vázquez, Manuela

(herdeiros de)

***6897**

1.019,00

24,45

Piñeiral

madeirable

Rural

13

620

7

15064A007006200000DW

Valiño Vales, Pastor e outros

***7553**/***0694**/***7049**

2.163,00

87,45

Piñeiral

madeirable

Rural

14

619

7

15064A007006190000DB

Blanco Recarey, Francisco

(herdeiros de)

***6975**

772,00

36,05

Piñeiral

madeirable

Rural

15

618

7

15064A007006180000DA

Doval Vales, Antolín

***8956**

660,00

31,70

Piñeiral

madeirable

Rural

16

617

7

15064A007006170000DW

Doval González, Maximino

(herdeiros de)

***6943**

636,00

31,80

Piñeiral

madeirable

Rural

17

616

7

15064A007006160000DH

Díaz Gómez, Rodrigo

***3210**

621,00

38,40

Eucaliptos

Rural

18

615

7

15064A007006150000DU

Fernández Sánchez, María (herdeiros de)

***6803**

823,00

51,60

Piñeiral

madeirable

Rural

19

614

7

15064A007006140000DZ

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Sen datos

448,00

25,60

Piñeiral

madeirable

Rural

20

613

7

15064A007006130000DS

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Sen datos

411,00

25,40

Piñeiral

madeirable

Rural

21

612

7

15064A007006120000DE

Vázquez Pardo, Emilia Ramona

***0027**

949,00

49,10

Piñeiral

madeirable

Rural

22

611

7

15064A007006110000DJ

Ferreño Rocha, María Elsa

***2890**

862,00

49,25

Piñeiral

madeirable

Rural

23

610

7

15064A007006100000DI

González Prado, Maribel

***0475**

772,00

45,00

Eucaliptos

Rural

24

728

7

15064A007007280000DO

Otero Prado, Francisco

***1523**

848,00

43,50

Piñeiral

madeirable

Rural

25

608

7

15064A007006080000DJ

Rocha Sánchez, Ángel (herdeiros de)

***6806**

613,00

40,30

Matogueira

Rural

26

607

7

15064A007006070000DI

Carro Otero, José María (herdeiros de)

***6914**

561,00

45,05

Piñeiral

madeirable

Rural

27

606

7

15064A007006060000DX

Lestayo Carro, María Carmen

***2505**

879,00

97,70

Piñeiral

madeirable

Rural

28

605

7

15064A007006050000DD

Carro Otero, José María (herdeiros de)

***6914**

1.158,00

126,95

Piñeiral

madeirable

Rural

29

601

7

15064A007006010000DM

Doval Abad, José Antonio

(herdeiros de)

***2614**

849,00

10,80

Piñeiral

madeirable

Rural

30

600

7

15064A007006000000DF

Castrillón Cagiao, María José

Sen datos

644,00

279,70

Piñeiral

madeirable

Rural

31

738

7

15064A007007380000DE

Castrillón Cagiao, José

***8612**

196,00

121,15

Eucaliptos

Rural

32

598

7

15064A007005980000DT

Noya González, Pilar

***8573**

3.475,00

80,60

Eucaliptos

Rural

33

597

7

15064A007005970000DL

Noya González, Dolores

Sen datos

3.070,00

164,20

Matogueira

Rural

34

596

7

15064A007005960000DP

Sánchez Pérez, María (herdeiros de)

****5137**

3.143,00

213,00

Matogueira

Rural

35

595

7

15064A007005950000DQ

Sanmartín Abellón, Camila e outra

***6899**/***3650**

4.405,00

406,60

Piñeiral

madeirable

Rural

36

594

7

15064A007005940000DG

Carro Otero, José María (herdeiros de)

***6914**

1.852,00

168,90

Piñeiral

madeirable

Rural

37

593

7

15064A007005930000DY

Sen datos

Sen datos

1.690,00

146,10

Eucaliptos

Rural

38

592

7

15064A007005920000DB

Sen datos

Sen datos

5.461,00

488,70

Piñeiral

madeirable

Rural

39

591

7

15064A007005910000DA

Prado Viqueira, Narciso

(herdeiros de)

***2262**

13.123,00

271,75

Matogueira

Rural

40

585

7

15064A007005850000DU

Prado Viqueira, María Elena

***2465**

9.933,00

188,80

Matogueira

Rural

41

579

7

15064A007005790000DE

Crespo Vázquez, Elena

***8586**

6.181,00

48,35

Matogueira

Rural

42

575

7

15064A007005750000DD

Bellón Golpe, José Luís

***8588**

1.022,00

23,30

Matogueira

Rural

43

574

7

15064A007005740000DR

Sen datos

Sen datos

4.412,00

40,20

Eucaliptos

Rural

44

569

7

15064A007005690000DO

Crespo Blanco, José

Sen datos

398,00

36,80

Matogueira

Rural

45

568

7

15064A007005680000DM

Rodríguez Pérez, María Carmen

***0282**

1.514,00

36,50

Piñeiral

madeirable

Rural

46

567

7

15064A007005670000DF

Pérez Ares, Francisca

***6810**

1.555,00

36,25

Piñeiral

madeirable

Rural

47

566

7

15064A007005660000DT

Cal Carro,

Manuela

***6084**

14.046,00

46,15

Eucaliptos

Rural

48

565

7

15064A007005650000DL

Vázquez Rilo, María Elsa

Sen datos

7.230,00

69,50

Matogueira

Rural

49

564

7

15064A007005640000DP

Crespo Vázquez, Elena

***8586**

4.479,00

66,80

Matogueira

Rural

50

558

7

15064A007005580000DY

García García, Presvinda

***6007**

121.200,00

654,25

Piñeiral

madeirable

Rural