Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Mércores, 22 de xaneiro de 2020 Páx. 3722

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Pontevedra

ANUNCIO relativo á delegación de competencias do Concello de Forcarei para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico e a encomenda de xestión da colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores en materia de multas de tráfico.

O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 29 de novembro de 2019, acordou aceptar, de conformidade co previsto no artigo 7.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e no artigo 11 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a delegación de competencias que solicitou o Concello de Forcarei, a través de escrito que tivo entrada no Rexistro da Deputación o día 24 de outubro de 2019 (número de rexistro WEB2019033223), para desenvolver as facultades de recadación das multas de tráfico e a encomenda de xestión da colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores en materia de multas de tráfico, desde o comezo do procedemento sancionador co boletín de denuncia ata o inicio do proceso recadatorio.

A citada delegación e encomenda de xestión serán realizadas pola Deputación Provincial de Pontevedra a través dos seus servizos tributarios.

O que se fai público para xeral coñecemento e demais efectos.

Pontevedra, 29 de novembro de 2019

A presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra

P.D. (Resolución 2019012988, do 15.7.2019)

Carlos López Font

Deputado delegado da Área de Economía, Facenda e Réximen Interior

Carlos Cuadrado Romay

Secretario da Deputación

Provincial de Pontevedra