Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Mércores, 22 de xaneiro de 2020 Páx. 3710

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cambre

ANUNCIO da resolución de adxudicación dos postos de traballo vacantes de policía local e capataz brigada de obras.

Mediante a Resolución da concelleira delegada de Economía, Facenda e Recursos Humanos, número 2628/2019, do 23 de decembro de 2019, resolveuse o seguinte:

Primeiro. Resolver a convocatoria de concurso para a provisión dos postos de traballo vacantes no Concello de Cambre, de policía local e capataz brigada de obras, aprobada mediante a Resolución do concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos, Servizos Sociais e Educación, do 27 de xullo de 2018, e número 1531/2018.

Segundo. Adxudicarlles aos funcionarios que se relacionan no anexo desta resolución os postos de traballo indicados, de conformidade coa relación de postos de traballo do Concello de Cambre.

Terceiro. O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles se o posto de traballo radica na mesma localidade, ou dun mes se radica nunha localidade distinta a partir do seguinte ao do cesamento, de conformidade co establecido na base novena das que rexen a convocatoria.

O cesamento no destino actual do persoal que obtivo praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Para todos os efectos, o prazo de posesión considerarase como de servizo activo e os efectos económicos e administrativos no novo destino comezarán desde a data de cesamento no de procedencia.

Cuarto. Publicar esta proposta no Diario Oficial de Galicia e na páxina web municipal.

Cambre, 26 de decembro de 2019

O alcalde
P.D. (Resolución 1323/2019, do 1 de xullo)
María Dolores Pan Lesta
Concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

ANEXO

Posto

Unidade organizativa

Servizo

Apelidos e nome

Policía local

Seguridade

Policía Local

Julio Rafael Framil Pérez

Capataz brigada de obras

Obras e Servizos

Brigada Obras

Francisco Manuel López Álvarez