Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Mércores, 29 de xaneiro de 2020 Páx. 5567

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia das táboas salariais para os anos 2018 e 2019 do convenio autonómico de centros especiais de emprego.

Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para os anos 2018 e 2019 do convenio autonómico de centros especiais de emprego (código 82000775012003), que se subscribiu entre a representación empresarial e a representación sindical na reunión celebrada o 10 de decembro de 2019, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo,

Esta Secretaría Xeral de Emprego

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia (Regcon).

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Acta da xuntanza da Comisión negociadora do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego de Galicia

En Santiago de Compostela, ás 9.30 horas do día 10 de decembro de 2019, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, sito na rúa Algalia de Abaixo, 24, baixo, reúnese a Comisión negociadora do convenio autonómico de centros especiais de emprego e asisten as persoas sinaladas a seguir:

Representación empresarial:

Ignacio Rodríguez Sáez (Cegasal)

Esther Blanco Araújo (Cegasal)

Víctor Silva Suárez (Cegasal)

Representación sindical

Jesús Pereira Gil (CC.OO)

Juan Loureiro Taibo (UGT)

Non asiste a esta xuntanza a CIG.

O motivo da xuntanza é a actualización das táboas salariais correspondentes aos anos 2018 e 2019.

Logo do oportuno debate, as partes representadas nesta comisión negociadora acordan o seguinte:

Primeiro. Aprobar o contido das táboas que se achegan, cun incremento salarial do 1,2 % (IPC) do ano 2018 e do 1 % (IPC previsto para o ano 2019) na táboa de 2019. No caso de que o IPC real efectivo do ano 2019 supere o IPC previsto do 1 %, revisaríanse as táboas salariais correspondentes.

Segundo. Acórdase delegar a realización dos trámites de rexistro, depósito e publicación da presente acta no funcionario do Consello Galego de Relacións Laborais Ignacio Bouzada Gil.

E non tendo máis asuntos que tratar, remata a reunión ás 10.00 horas no lugar e data arriba sinalados, e todos os asistentes asinan a presente acta en proba de conformidade.

IPC 2018: 1,2 %

CEE sen ánimo de lucro

Categoría

Nivel

Nomes

Salario mensual 2017

Incremento 1,2 %

Salario mensual 2018

Salario anual 2018

1

N1

Persoal técnico superior nivel 1

1.230,12 €

14,76 €

1.244,89 €

17.428,40 €

 

N2

Persoal técnico superior nivel 2

1.161,76 €

13,94 €

1.175,70 €

16.459,82 €

2

N1

Persoal técnico medio nivel 1

1.093,29 €

13,12 €

1.106,40 €

15.489,67 €

 

N2

Persoal técnico medio nivel 2

1.025,14 €

12,30 €

1.037,45 €

14.524,24 €

3

 

Persoal mando intermedio

922,60 €

11,07 €

933,67 €

13.071,37 €

4

 

Persoal técnico axudante

888,31 €

10,66 €

898,96 €

12.585,51 €

5

N1

Persoal administrativo nivel 1

867,91 €

10,41 €

878,33 €

12.296,59 €

 

N2

Persoal administrativo nivel 2

735,90 €

8,83 €

744,73 €

10.426,23 €

6

N1

Persoal tecnico non cualificado nivel 1

735,90 €

8,83 €

744,73 €

10.426,23 €

 

N2

Persoal tecnico non cualificado nivel 2

735,90 €

8,83 €

744,73 €

10.426,23 €

7

 

Persoal operario

735,90 €

8,83 €

744,73 €

10.426,23 €

CEE con ánimo de lucro

Categoría

Nivel

Nomes

Salario mensual 2017

Incremento 1,2 %

Salario mensual 2018

Salario anual 2018

1

N1

Persoal técnico superior nivel 1

1.790,18 €

21,48 €

1.811,66 €

25.363,24 €

 

N2

Persoal técnico superior nivel 2

1.401,69 €

16,82 €

1.418,51 €

19.859,16 €

2

N1

Persoal técnico medio nivel 1

1.318,35 €

15,82 €

1.334,17 €

18.678,44 €

 

N2

Persoal técnico medio nivel 2

1.236,83 €

14,84 €

1.251,67 €

17.523,37 €

3

 

Persoal mando intermedio

1.223,37 €

14,68 €

1.238,05 €

17.332,72 €

4

 

Persoal técnico axudante

1.146,75 €

13,76 €

1.160,51 €

16.247,11 €

5

N1

Persoal administrativo nivel 1

1.047,15 €

12,57 €

1.059,72 €

14.836,07 €

 

N2

Persoal administrativo nivel 2

844,48 €

10,13 €

854,61 €

11.964,57 €

6

N1

Persoal tecnico non cualificado nivel 1

840,36 €

10,08 €

850,45 €

11.906,27 €

 

N2

Persoal tecnico non cualificado nivel 2

825,40 €

9,90 €

835,31 €

11.694,28 €

7

 

Persoal operario

817,66 €

9,81 €

827,47 €

11.584,56 €

IPC 2019: previsión fin de ano 1 %

CEE Sen ánimo de lucro

Categoría

Nivel

Nomes

Salario mensual 2018

Incremento 1 %

Salario mensual 2019

Salario anual 2019

1

N1

Persoal técnico superior nivel 1

1.244,89 €

12,45 €

1.257,33 €

17.602,68 €

 

N2

Persoal técnico superior nivel 2

1.175,70 €

11,76 €

1.187,46 €

16.624,42 €

2

N1

Persoal técnico medio nivel 1

1.106,40 €

11,06 €

1.117,47 €

15.644,56 €

 

N2

Persoal técnico medio nivel 2

1.037,45 €

10,37 €

1.047,82 €

14.669,48 €

3

 

Persoal mando intermedio

933,67 €

9,34 €

943,01 €

13.202,08 €

4

 

Persoal técnico axudante

898,96 €

8,99 €

907,95 €

12.711,36 €

5

N1

Persoal administrativo nivel 1

878,33 €

8,78 €

887,11 €

12.419,56 €

 

N2

Persoal administrativo nivel 2

744,73 €

7,45 €

752,18 €

10.530,49 €

6

N1

Persoal tecnico non cualificado nivel 1

744,73 €

7,45 €

752,18 €

10.530,49 €

 

N2

Persoal tecnico non cualificado nivel 2

744,73 €

7,45 €

752,18 €

10.530,49 €

7

 

Persoal operario

744,73 €

7,45 €

752,18 €

10.530,49 €

CEE con ánimo de lucro

Categoría

Nivel

Nomes

Salario mensual 2018

Incremento 1 %

Salario mensual 2019

Salario anual 2019

1

N1

Persoal técnico superior nivel 1

1.811,66 €

18,12 €

1.829,78 €

25.616,87 €

 

N2

Persoal técnico superior nivel 2

1.418,51 €

14,19 €

1.432,70 €

20.057,75 €

2

N1

Persoal técnico medio nivel 1

1.334,17 €

13,34 €

1.347,52 €

18.865,23 €

 

N2

Persoal técnico medio nivel 2

1.251,67 €

12,52 €

1.264,19 €

17.698,60 €

3

 

Persoal mando intermedio

1.238,05 €

12,38 €

1.250,43 €

17.506,04 €

4

 

Persoal técnico axudante

1.160,51 €

11,61 €

1.172,11 €

16.409,58 €

5

N1

Persoal administrativo nivel 1

1.059,72 €

10,60 €

1.070,32 €

14.984,43 €

 

N2

Persoal administrativo nivel 2

854,61 €

8,55 €

863,16 €

12.084,21 €

6

N1

Persoal tecnico non cualificado nivel 1

850,45 €

8,50 €

858,95 €

12.025,33 €

 

N2

Persoal tecnico non cualificado nivel 2

835,31 €

8,35 €

843,66 €

11.811,22 €

7

 

Persoal operario

827,47 €

8,27 €

835,74 €

11.700,40 €