Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Xoves, 30 de xaneiro de 2020 Páx. 6049

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2020 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (códigos de procedemento IN421H e IN421I).

Advertidos erros na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2020, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 3863 do anexo III, onde di, documentación que se presenta:

Documentación complementaria da solicitude:

□ Autorización para a representación (anexo IV).

□ Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os cales se vai executar o proxecto ou a dispoñibilidade deles durante un período mínimo de cinco (5) años.

□ Memoria técnica da actuación.

□ Tres ofertas de diferentes provedores no caso de darse as circunstancias recollidas no artigo 15.1.f) das bases reguladoras.

□ Declaración responsable do solicitante da axuda de que as ofertas da instalación que se pretende levar a cabo proceden de empresas independentes.

□ Taxas administrativas xeradas pola tramitación da solicitude

Debe dicir:

Documentación complementaria da solicitude:

□ Autorización para a representación (anexo IV).

□ Documentación acreditativa da titularidade dos terreos ou inmobles sobre os cales se vai executar o proxecto ou a dispoñibilidade deles durante un período mínimo de cinco (5) anos.

□ Memoria técnica da actuación.

□ Tres ofertas de diferentes provedores no caso de darse as circunstancias recollidas no artigo 15.1.f) das bases reguladoras.

□ Declaración responsable do solicitante da axuda de que as ofertas da instalación que se pretende levar a cabo proceden de empresas independentes.