Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Luns, 3 de febreiro de 2020 Páx. 7243

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro).

En sesión que tivo lugar o día 20 de xaneiro de 2020 o tribunal nomeado pola Orde do 26 de outubro de 2018 (DOG núm. 215, do 12 de novembro) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base II.3 da convocatoria.

Segundo. De conformidade co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2020

Constantino Piñeiro Cajete
Presidente do tribunal

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

II.3.1. Méritos fase de concurso base I.1.1.

II.3.1.1.

II.3.1.2.

II.3.1.3.

II.3.1.4.

Total

***3161**

Abalde Rodríguez, Irene

4,38

3,30

2

0,00

9,68

***6052**

Cabido Doval, María del Carmen

7,50

2,90

2

0,00

12,40

***1584**

Lago Martínez, Juan Carlos

3,27

0,00

1

0,00

4,27

***8488**

Midon Sobredo, María del Carmen

5,07

6,00

3

0,00

14,07

***4301**

Rodríguez Méndez, Concepción

5,31

1,50

2

0,00

8,81

DNI

Apelidos e nome

II.3.1. Méritos fase de concurso

II.3.1.1.

II.3.1.2.

II.3.1.3.

II.3.1.4.

Total

***7807**

Amor Docampo, Nieves Marisa

4,05

0,55

2

0,00

6,60

***0708**

Araújo Casais, María Josefa

3,69

0,30

2

0,00

5,99

***3215**

Basalo Antelo, María del Carmen

4,14

5,80

1

0,00

10,94

***6321**

Blanco Blanco, María Teresa

 

 

 

 

0,00

***9926**

Caamaño Otero, Miguel Víctor

3,90

6,00

4

0,20

14,10

***4722**

Cabido López, Josefa

7,38

3,30

2

0,00

12,68

***2833**

Cando Rancaño, María del Carmen

2,79

3,20

2

0,00

7,99

***7611**

Cernadas Campos, María José

5,61

5,82

1

0,00

12,43

***7169**

Conde Seguín, María José

4,08

4,80

2

0,00

10,88

***1368**

Crespo Crespo, Francisco

 

 

 

 

0,00

***3539**

Díaz Otero, Antonio

4,74

3,25

3

0,00

10,99

***6673**

Diz Diéguez, Flora

3,99

0,00

2

0,00

5,99

***7820**

Domínguez Suárez, María Mercedes

5,37

1,55

2

0,00

8,92

***8517**

Espiña Quinteiro, Manuel

5,43

2,90

2

0,00

10,33

***8604**

Feijoo Álvarez, Beatriz

3,90

0,60

3

0,40

7,90

***5092**

Fernández Collazo, María del Pilar

4,53

2,88

2

0,00

9,41

***4653**

Fernández Muñoz, Rosa María

1,86

0,00

2

0,00

3,86

***1810**

Ferro Barreiro, Mónica

4,05

2,40

3

1,12

10,57

***4907**

García Pérez, María Dolores

6,66

5,05

4

0,00

15,71

***9242**

Gómez Meitín, Luisa

7,38

6,00

3

0,00

16,38

***1916**

Gómez Sánchez, Francisco Javier

 

 

 

 

0,00

***9649**

González Pérez, Rosa María

4,23

0,80

2

0,00

7,03

***5538**

González Requejo, Óscar

4,20

6,00

3

0,00

13,20

***5337**

González Soto, Mercedes

6,12

6,00

3

0,00

15,12

***6355**

Iglesias Iglesias, María Esther

9,21

3,98

3

0,00

16,19

***6541**

Losada González, María Yolanda

5,46

1,67

2

0,00

9,13

***6032**

Maceiras Escontrela, María Isabel

4,86

1,35

3

0,00

9,21

***9228**

Martínez de la Torre, José Luis

4,26

3,95

2

0,00

10,21

***2305**

Martínez Varela, María Estrella

6,21

3,07

3

3,00

15,28

***9479**

Méndez Vila, María Carmen

4,05

2,63

3

0,00

9,68

***4484**

Míguez Gómez, María del Carmen

3,78

0,00

0

0,20

3,98

***9823**

Míguez Novelle, Concepción

4,35

1,70

3

2,24

11,29

***7305**

Noya Otero, María Carmen

 

 

 

 

0,00

***6637**

Pena Barral, Mónica

4,77

0,38

2

0,00

7,15

***1556**

Pena Barral, Alberto

4,68

1,17

2

0,00

7,85

***0396**

Pernas Braña, María de los Ángeles

3,39

0,00

0

0,00

3,39

***5879**

Piñeiro Casanova, María Elena

6,42

0,30

2

0,00

8,72

***8615**

Rodríguez Ferrero, Rubén

3,42

1,48

2

0,00

6,90

***6948**

Suárez Huertas, Pablo Eric

4,77

4,47

4

0,00

13,24

***8418**

Valeiro Veiga, Juan Carlos

5,25

1,50

2

0,00

8,75

***5991**

Vázquez Fouces, María Dolores

6,60

1,95

1

0,00

9,55

***5597**

Vázquez Merens, Raúl

2,13

0,12

2

0,00

4,25

***5970**

Vidal Ares, María Montserrat

5,16

6,00

3

0,00

14,16

***6808**

Vidal Ces, Eva

4,80

6,00

2

0,20

13,00