Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Mércores, 12 de febreiro de 2020 Páx. 9682

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR405A, MR404A e MR405B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1, punto b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e cantidade concedida.

A orde do 16 de maio ten como obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas e convocar en réxime de concorrencia competitiva as seguintes liñas incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020:

a) Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1 Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A).

Esta submedida esta cofinanciada nun 7,5 % pola Administración xeral do Estado, nun 17,5 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % con fondos Feader, efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 14.04.712B 772.0 (CP 2016 00182).

b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1 Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas (procedemento MR404A).

Esta submedida esta cofinanciada nun 2,50 % pola Administración xeral do Estado, nun 22,50 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader, efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 14.04.712B 772.0 (CP 2016 00183).

– Submedida 6.3 Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B).

Esta submedida esta cofinanciada nun 7,50 % pola Administración xeral do Estado, nun 17,50 % pola Xunta de Galicia e nun 75 % polo fondo Feader, efectuarase con cargo á aplicación orzamentaria dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 14.04.712B 772.0 (CP 2016 00185).

Estas axudas teñen como finalidade:

a) Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización.

b) Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas (anexos I, II e III) ao abeiro da Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2020

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015, DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Beneficiarios e subvención das axudas correspondentes á submedida 4.1
Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (plans de mellora nas explotacións agrarias, procedemento MR405A)

Exp.

DNI

Nome

Axuda (€)

15/00352/19

***4825**

A Cucha, S.C.

55.420,00

32/00102/19

***5010**

A Escarballada, S.C.

15.194,00

27/00305/19

***3681**

A Frocela, S.C.

21.763,00

27/00256/19

***5105**

A Pena 43, S.C.

7.175,00

15/00263/19

***1182**

A Riveira, S.C.

106.737,09

27/00270/19

***3184**

A Rosela, S.C.

39.883,50

36/00008/19

***7155**

Abal Pulleiro, David

16.200,00

27/00174/19

***4990**

Abregón, S.C.

108.000,00

27/00166/19

***3193**

Abrita, S.C.

122.394,37

27/00104/19

***4364**

Acebedo Costa, Beatriz

6.750,00

27/00159/19

***5094**

Acebo 2020, S.C.

41.243,26

32/00121/19

***3750**

Agricultura e Gandería Lameiro, S.L.

100.940,50

15/00195/19

***0276**

Agro Dafonte, S.C.

93.928,59

15/00231/19

***1417**

Agrociucende, S.C.

95.367,51

32/00060/19

***4362**

Agrofrieiras, S.L.

14.940,00

15/00353/19

***0928**

Agulleiro Lado, María Isabel

14.400,00

36/00004/19

***2745**

Albor Fernández, Marta

42.000,00

32/00192/19

***0801**

Ali Arafah, Razan Hisham

7.901,55

32/00189/19

***3249**

Alvar Fiz, Raúl

3.825,00

27/00075/19

***6553**

Álvarez Álvarez, María Carmen

11.550,00

27/00074/19

***3470**

Álvarez Fernández, Juan Carlos

2.590,00

27/00517/19

***8256**

Álvarez López, Rodrigo

90.138,72

15/00209/19

***1252**

Areoso del Río, S.C.

80.650,50

32/00191/19

***3381**

Arias González, Borja

16.200,00

27/00078/19

***7013**

Arias Riveiro, Javier

12.023,83

27/00116/19

***4529**

Armada López, Francisco Javier

2.800,00

27/00278/19

***3494**

Arnejo Rolle, S.C.

5.212,39

27/00180/19

***1705**

As Laxas

108.000,00

15/00259/19

***4555**

As Neves, S.C.

11.035,61

27/00155/19

***3771**

As Pontellas, S.C.

28.800,00

36/00107/19

***1904**

Avichancela, S.L.

108.000,00

27/00203/19

***5100**

Avícola A Madorra, S.C.

108.000,00

27/00238/19

***4781**

Avícola Cabana, S.C.

13.807,80

36/00091/19

***1708**

Avícola Casa Roxo, S.C.

162.000,00

27/00183/19

***4994**

Avícola Castro Valiña, S.C.

162.000,00

27/00139/19

***4896**

Avícola Corral Rodríguez, S.C.

5.764,05

15/00172/19

***5773**

Avícola O Porto, S.L.

108.000,00

27/00346/19

***4398**

Baixo de Castro, S.C.

44.975,00

27/00178/19

***5097**

Barreiro Avícola, S.C.

108.000,00

27/00276/19

***4101**

Barreiro Baltar, S.C.

28.151,48

27/00406/19

***2010**

Barreiro Irimia, María Ángeles

1.750,00

27/00201/19

***4780**

Bastián de Vilamor, Sociedad Civil

7.477,65

27/00187/19

***5100**

Begavi, S.C.

65.158,88

32/00071/19

***4983**

Bejarano y Cuíñas, S.C.

108.000,00

15/00443/19

***9454**

Bello Bello, José Antonio

4.368,00

27/00253/19

***3904**

Ber, S.C.

30.907,80

36/00070/19

***1558**

Blanco Toiriz, S.C.

9.000,00

15/00191/19

***0310**

Busto Corzón SAT nº 1327

121.890,35

27/00428/19

***4127**

Cabana Sánchez, María Carmen

7.326,03

32/00027/19

***2674**

Cabrera Joaquín, Héctor

3.092,73

32/00111/19

***3388**

Cacheniñas, S.L.

3.375,00

27/00277/19

***3351**

Cainzada, S.C.

36.030,12

15/00187/19

***5901**

Camperas do Deveso, S.C.

88.949,03

27/00193/19

***3630**

Campos, S.C.

35.000,00

27/00414/19

***5333**

Cancio López, Rosa María

2.450,00

36/00058/19

***1905**

Canta O Galo, S.C.

162.000,00

15/00176/19

***3582**

Carballeiro Becerra, José Ramón

35.192,50

27/00500/19

***4017**

Carballo Álvarez, Marta

37.644,99

32/00047/19

***9936**

Carballo Rodríguez, Alina

4.804,47

27/00058/19

***7251**

Carcacía Vázquez, Rocío

11.095,00

27/00527/19

***4276**

Carracedo Debasa, Alberto

60.000,00

32/00087/19

***5004**

Carregal, S.C.

144.000,00

15/00331/19

***2391**

Carreira de Afonso, S.L.

191.376,00

15/00194/19

***6282**

Carterpor Lois, S.L.

44.495,10

27/00350/19

***5106**

Casa Busto, S.C.

73.480,74

27/00519/19

***5100**

Casa Crespo, S.C.

90.216,14

27/00182/19

***4416**

Casa do Alcalde, S.C.

22.275,00

36/00084/19

***4848**

Casa Duro, S.C.

123.901,11

15/00116/19

***3355**

Casa Eiras, S.C.

116.431,20

27/00526/19

***4187**

Casa García, S.C.

12.215,00

27/00167/19

***4759**

Casa Meregildo, S.C.

11.200,00

27/00156/19

***4767**

Casa Piñeiro, S.C.

48.150,00

27/00323/19

***4087**

Casa Roxa, S.C.

33.384,75

36/00104/19

***1705**

Casa Veranio, S.C.

126.000,00

15/00188/19

***1597**

Casa Villeriño de Gosolfre, S.C.

52.442,75

27/00205/19

***3181**

Casa Xepe, S.C.

15.750,00

27/00304/19

***5105**

Cascudo Vázquez, S.C.

51.273,95

27/00252/19

***2357**

Caseiro SAT nº 991 XUGA

112.024,95

27/00361/19

***3808**

Castiñeira, S.C.

27.125,00

32/00062/19

***7593**

Castro Álvarez, Brais

3.375,00

15/00394/19

***3123**

Castro Cabado, José

108.000,00

15/00274/19

***9604**

Castro de Maroñas

41.860,00

27/00005/19

***9758**

Castro González, Javier

2.492,00

27/00149/19

***4087**

Casucho, S.C.

7.350,00

32/00105/19

***5005**

Cavirsa, S.C.

71.730,40

27/00534/19

***8207**

Cazón Méndez, Jesús

7.974,66

27/00158/19

***5099**

Cebo San Vicente, S.C.

101.910,02

15/00347/19

***1157**

Cerdeiras, S.C.

35.000,00

27/00175/19

***4478**

Cervela de Lamas, S.C.

2.800,00

32/00139/19

***2938**

Chavero Sales, Azahara

2.967,67

32/00178/19

***8864**

Cibeira Estévez, Fernando

2.385,00

36/00064/19

***1841**

Cidre Salgado, S.C.

162.000,00

15/00035/19

***6601**

Cives Ozón, Lorena

34.188,77

27/00496/19

***9133**

Cordeiro Rey, Héctor

15.090,43

15/00370/19

***6795**

Corral Castiñeiras, María Cristina

2.295,00

32/00150/19

***4666**

Cortés González, Alberto

24.834,15

15/00212/19

***7561**

Cotelo SAT nº 1060 XUGA

75.250,00

15/00062/19

***0379**

Couquiño, S.C.

128.936,50

15/00424/19

***1997**

Couselo Castro, María del Carmen

26.476,86

36/00019/19

***8893**

Couto González, María Cristina

8.748,78

27/00027/19

***1976**

Crespo Caseiro, Jorge

8.890,00

15/00157/19

***7161**

Cubano SAT nº 1039 XUGA

22.193,50

36/00128/19

***3649**

Currás Cruz, Daniel

24.881,57

36/00010/19

***8748**

Currás Oliveira, Manuel Ángel

11.958,47

27/00362/19

***3556**

Currás Xia, S.C.

25.970,00

15/00426/19

***4151**

Dafonte Liste, Alejandro

15.596,00

36/00022/19

***3239**

De la Fuente Dacal, Benedicto

32.797,11

15/00410/19

***2293**

Del Río Vázquez, Sandra

9.055,90

27/00056/19

***8466**

Delgado Paz, Daniel

5.940,00

27/00355/19

***4898**

Dematias, S.C.

10.125,00

27/00315/19

***4908**

Devesa Baamonde, Mónica

3.600,00

36/00041/19

***8124**

Díaz Daparte, Teresa

5.540,92

27/00415/19

***3579**

Díaz López, Celestino

1.820,00

27/00502/19

***4891**

Díaz López, Iván

25.709,79

27/00202/19

***4766**

Díaz, S.C.

15.547,50

27/00324/19

***3358**

Diéguez Expósito, Sociedad Civil

8.144,68

36/00052/19

***9081**

Diéguez Guerra, Tito

100.833,64

36/00109/19

***0275**

Diéguez Paz, S.C.

11.900,00

15/00264/19

***0360**

Do Campo Reiris, S.C.

41.048,86

32/00086/19

***4997**

Dopozo Gómez Tc

5.119,84

32/00142/19

***2871**

Dos Santos Diz, Vanesa

2.800,00

27/00224/19

***4897**

Edrosa Rábade, S.C.

20.747,06

27/00498/19

***9138**

Eijo Noguerol, César

38.337,49

27/00186/19

***4879**

El Asturiano, S.C.

7.308,06

27/00341/19

***3495**

El Campo, S.C.

2.256,20

27/00354/19

***3671**

Emilio do Jaime, SAT

36.050,00

27/00043/19

***6381**

Enríquez Rodríguez, José Antonio

84.000,00

32/00091/19

***4883**

Explotación Avícola A Raia, S.L.

162.000,00

27/00162/19

***5015**

Explotación Gandeira Lago Sociedad

8.235,00

15/00279/19

***9793**

Explotaciones Casa Domínguez, S.C.

50.334,67

27/00384/19

***3373**

Explotaciones Pardo, S.C.

93.455,87

36/00044/19

***1708**

Explotaciones Porcinas Agrorozas, S.L.

37.733,07

15/00107/19

***5950**

Exporgondo, S.L.

84.669,14

15/00237/19

***5081**

Familia Martínez SAT nº 902 XUGA

147.851,90

27/00372/19

***8116**

Fariñas Freire, Yago

25.544,70

15/00163/19

***5520**

Fariñas Montemuíño, S.C.

104.118,75

27/00034/19

***0954**

Fernández Álvarez, José Antonio

3.704,40

27/00419/19

***2235**

Fernández Armesto, Adela

105.750,00

27/00446/19

***8860**

Fernández Fernández, Julián

108.000,00

27/00394/19

***7624**

Fernández Gandoy, Sandra

2.610,00

36/00068/19

***5916**

Fernández Iglesias, S.C.

161.406,45

27/00580/19

***0707**

Fernández Lemos, Carla

119.966,57

27/00002/19

***8131**

Fernández López, José Luis

14.850,00

27/00400/19

***4813**

Fernández López, Martín

47.250,00

27/00006/19

***8018**

Fernández López, Teresa

30.576,48

27/00398/19

***3950**

Fernández Marey, Julio

3.237,50

27/00290/19

***2032**

Fernández Moirón, Raquel

10.701,36

27/00447/19

***0852**

Fernández Onega, Ana María

11.025,00

27/00454/19

***4039**

Fernández Rodríguez, Óscar

54.000,00

27/00429/19

***6187**

Fernández Sanjurjo, Pedro

22.512,38

32/00185/19

***6244**

Ferreira de Brito, Fabricio

54.000,00

27/00221/19

***3193**

Ferreiro Rial, S.C.

75.232,50

36/00061/19

***1899**

Fertaporc, S.C.

108.000,00

15/00258/19

***2849**

Finca A Baiuca, S.C.

20.230,00

15/00334/19

***0407**

Finca Bermui, S.C.

127.484,25

15/00381/19

***5537**

Finca Cabreira, S.C.

7.875,00

15/00308/19

***1257**

Finca Carreira, S.C.

49.199,23

27/00157/19

***4094**

Foilebar, S.C.

31.610,60

27/00010/19

***8040**

Fontal Balboa, Christian

7.605,00

15/00241/19

***4827**

Forrajes Condomiñas, S.C.

22.058,75

32/00134/19

***3593**

Francisco Cortes y Mónica Mancebo, S.C.

14.368,40

27/00504/19

***3632**

Fruxinde, S.C.

52.908,10

27/00413/19

***4997**

Gaferdi, S.C.

3.037,50

36/00057/19

***2307**

Galego Carmoega, Pablo

60.000,00

27/00325/19

***4090**

Galileo Expo Ganadería, S.L.

46.250,79

27/00375/19

***3183**

Gallardo, S.C.

81.876,40

27/00168/19

***4492**

Ganadería Abuín Corredoira, S.C.

2.250,00

27/00267/19

***4901**

Ganadería Aguiar, S.C.

82.049,85

27/00195/19

***5098**

Ganadería Agustin, S.L.

162.000,00

15/00038/19

***0356**

Ganadería Antelo, S.C.

142.086,15

15/00272/19

***4805**

Ganadería Antelo, S.C.

17.663,40

15/00289/19

***0426**

Ganadería Ares Gil, S.C.

25.632,55

27/00349/19

***3364**

Ganadería Arias Morán, S.C.

54.075,00

15/00246/19

***1257**

Ganadería Arixón, S.C.

108.000,00

27/00153/19

***3777**

Ganadería Ascariz Vázquez, S.C.

108.000,00

27/00291/19

***2888**

Ganadería Baltar, S.C.

61.424,47

27/00207/19

***3612**

Ganadería Bella, S.C.

39.469,87

27/00210/19

***4786**

Ganadería Bolaño, S.C.

3.375,00

15/00290/19

***2509**

Ganadería Calvo Seijas, S.L.

18.672,50

27/00514/19

***5104**

Ganadería Campo de Lago, S.C.

56.478,18

32/00068/19

***5002**

Ganadería Canario, S.C.

108.000,00

27/00364/19

***5102**

Ganadería Carteiro, S.C.

20.772,40

36/00082/19

***1908**

Ganadería Casa das Pedras, S.C.

73.587,50

27/00321/19

***5103**

Ganadería Casa David, S.C.

32.400,00

32/00064/19

***5010**

Ganadería Casa Ferro, S.C.

2.696,28

27/00386/19

***4549**

Ganadería Casa Liñares, S.C.

35.801,49

15/00275/19

***3800**

Ganadería Casa Pardo, S.C.

61.540,61

36/00051/19

***1354**

Ganadería Casa Rey, S.C.

3.241,31

27/00268/19

***3792**

Ganadería Casana, S.C.

126.000,00

15/00298/19

***2563**

Ganadería Cascalleira, S.C.

3.150,00

36/00090/19

***0859**

Ganadería Caselas, S.C.

108.000,00

15/00042/19

***3373**

Ganadería Castro Buxia SAT

81.894,61

15/00169/19

***3237**

Ganadería Castro de Sares, S.C.

13.475,00

15/00248/19

***2180**

Ganadería Céltigos, S.L.

78.933,06

27/00376/19

***5092**

Ganadería de Roca, S.C.

108.000,00

27/00176/19

***4546**

Ganadería Díaz Fernández, S.C.

9.450,00

15/00200/19

***0390**

Ganadería Dubra, S.C.

122.615,89

15/00252/19

***4316**

Ganadería Espasandín de Esmorode, S.C.

2.308,75

27/00133/19

***4769**

Ganadería Estebo Castrelo, S.C.

9.734,12

27/00214/19

***5100**

Ganadería Faustino, S.C.

113.778,23

15/00234/19

***1627**

Ganadería Fernández Mosquera, S.C.

27.627,25

15/00221/19

***3091**

Ganadería Gaiolo, S.C.

25.485,76

36/00156/19

***5603**

Ganadería García Penerbosa, S.C.

35.338,80

15/00217/19

***1038**

Ganadería García Sande, S.C.

84.000,00

27/00378/19

***5105**

Ganadería Jabara, S.C.

122.388,02

27/00250/19

***4065**

Ganadería Lage, S.C.

6.475,00

36/00105/19

***0937**

Ganadería Lalín, S.L.

35.000,00

27/00244/19

***3186**

Ganadería Lebón, S.C.

49.693,92

27/00142/19

***5091**

Ganadería Lindeiros, S.C.

22.985,11

15/00271/19

***0391**

Ganadería Liñeira, S.C.

66.745,00

27/00294/19

***4783**

Ganadería López Iglesias, S.C.

29.209,32

27/00326/19

***4117**

Ganadería López Lampaza, S.C.

46.800,00

36/00075/19

***0263**

Ganadería Lorenzo Vilamea, S.C.

75.320,00

36/00089/19

***0003**

Ganadería Louzao, S.C.

10.675,00

27/00170/19

***4774**

Ganadería Loyo, S.C.

23.063,92

27/00327/19

***4330**

Ganadería Macia, S.C.

18.970,00

15/00059/19

***1044**

Ganadería Marcote, S.C.

44.704,34

27/00231/19

***3358**

Ganadería Marey Castro, S.C.

10.283,00

27/00237/19

***5103**

Ganadería Moreiras, S.C.

17.709,30

15/00273/19

***2600**

Ganadería Morlan, S.C.

2.940,00

15/00202/19

***3480**

Ganadería Mosquera de Seble, S.C.

53.866,60

15/00201/19

***3350**

Ganadería Moutou, S.C.

25.550,00

15/00235/19

***4018**

Ganadería O Ar

26.838,00

15/00168/19

***3802**

Ganadería O Campo, S.C.

2.800,00

15/00256/19

***5926**

Ganadería O Carmelo

29.115,00

15/00254/19

***8434**

Ganadería O Rubio, S.C.

30.707,40

15/00301/19

***3981**

Ganadería O Sevillano, S.C.

60.791,94

36/00088/19

***1361**

Ganadería O Val, S.C.

14.751,00

15/00277/19

***5049**

Ganadería Os Loureiros, S.L.

150.000,00

27/00533/19

***3689**

Ganadería Panadeiro, S.L. Unipersonal

26.293,75

27/00240/19

***3369**

Ganadería Pena Bretoña, S.C.

59.208,62

15/00388/19

***0221**

Ganadería Pena, S.C.

8.400,00

15/00088/19

***5910**

Ganadería Penelo, S.C.

36.569,36

36/00096/19

***0280**

Ganadería Pérez, S.C.

29.050,45

27/00412/19

***4307**

Ganadería Piquín, S.C.

13.005,36

15/00171/19

***3993**

Ganadería Porto Sánchez, S.C.

33.750,00

15/00229/19

***0382**

Ganadería Pose, S.C.

9.600,00

15/00278/19

***5220**

Ganadería Queirugueira, S.L.

101.751,40

15/00068/19

***4834**

Ganadería Raxeiro, S.C.

40.480,20

27/00511/19

***4342**

Ganadería Rebolo, S.C.

119.071,11

15/00325/19

***5928**

Ganadería Rialo, S.C.

11.790,00

27/00345/19

***3301**

Ganadería Riveiro, S.C.

193.292,95

27/00366/19

***4623**

Ganadería Rojo, S.C.

2.340,00

15/00364/19

***5913**

Ganadería Sánchez Rama, S.C.

20.004,30

15/00302/19

***5924**

Ganadería Saturno, S.C.

80.514,00

27/00379/19

***5106**

Ganadería Seijas, S.C.

6.750,00

15/00319/19

***3267**

Ganadería Señarís Rosende, S.C.

14.409,55

27/00211/19

***4137**

Ganadería Vázquez Ríos, S.C.

24.500,00

15/00340/19

***5924**

Ganadería Villamor, S.C.

9.000,00

27/00154/19

***4439**

Ganadería Xicon, S.C.

17.500,00

27/00351/19

***3888**

Ganadería Xuliana, S.C.

18.734,38

27/00313/19

***3633**

Ganaderías Ferpar, S.C.

38.389,16

32/00052/19

***4557**

Ganados A Barreira, S.C.

29.957,63

27/00336/19

***4956**

Ganados Arandedo, S.C.

6.349,40

27/00249/19

***3346**

Ganados Balboa, S.C.

3.240,00

32/00049/19

***4695**

Ganados Valdonedo, S.C.

9.609,92

15/00269/19

***0378**

Gandarela, S.C.

15.960,00

27/00317/19

***3800**

Gandeiría Ancao, S.C.

23.016,75

32/00016/19

***0278**

Gandeiría Bardelas - Cubelos, S.C.

108.925,33

36/00113/19

***5189**

Gandeiría Barrio, S.C.

43.302,06

15/00338/19

***9794**

Gandeiría Boga Papucin, S.C.

62.558,30

15/00374/19

***5928**

Gandeiría Casa das Pedras, S.C.

22.500,00

36/00077/19

***5635**

Gandeiría Coto, S.C.

126.000,00

15/00386/19

***4559**

Gandeiría Gómez do Cruceiro

71.264,38

15/00262/19

***0413**

Gandeiría Marelo, S.C.

30.225,13

15/00177/19

***2106**

Gandeiría Muíño Grela, S.C.

20.292,33

27/00188/19

***4999**

Gandeiría O Campo, S.C.

62.137,58

15/00039/19

***7952**

Gandeiría O Lameiro

3.106,32

15/00351/19

***3961**

Gandeiría O Mero, S.C.

24.745,00

36/00063/19

***5626**

Gandeiría O Pico, S.C.

78.060,50

15/00166/19

***7639**

Gandeiría Painceira, S.C.

62.803,55

36/00112/19

***3502**

Gandeiría Peniña SAT nº 1043 XUGA

20.854,42

36/00103/19

***5640**

Gandeiría Rielo, S.C.

15.750,00

15/00245/19

***1612**

Gandeiría San Cristobo, S.C.

49.484,58

15/00379/19

***1887**

Gandeiría San Riva, S.C.

10.500,00

15/00239/19

***0363**

Gandeiría Santa Eufemia, S.C.

8.540,00

15/00285/19

***1622**

Gandeiría Sixto, S.C.

3.563,00

36/00073/19

***5110**

Ganadería A Costa, S.C.

122.624,90

15/00247/19

***1613**

Gandería Anselmo, S.C.

39.340,00

15/00306/19

***3791**

Ganadería Boga Barreiro, S.C.

101.283,04

15/00184/19

***4819**

Gandería Caramuxeiro, S.C.

24.360,00

15/00327/19

***6564**

Gandería Carteiro, S.C.

47.384,40

36/00095/19

***0645**

Gandería Casa Tenro, S.C.

95.400,00

36/00114/19

***5211**

Gandería Cervela, S.C.

8.750,00

15/00216/19

***0719**

Gandería Colorado, S.C.

55.484,06

15/00196/19

***1605**

Gandería Conde de Vioxo, S.C.

5.988,85

27/00302/19

***4170**

Gandería do Tombo, S.C.

22.033,89

15/00227/19

***9921**

Gandería Fernández Sánchez, S.C.

65.660,00

15/00251/19

***0346**

Gandería Liste, S.C.

140.849,24

27/00337/19

***4994**

Gandería Mourelle, S.C.

23.473,60

36/00102/19

***1908**

Gandería O Coto, S.C.

6.493,34

15/00320/19

***2320**

Gandería Oubel, S.L.

9.742,50

15/00300/19

***4825**

Gandería Pistulario, S.L.

10.852,80

27/00292/19

***3039**

Gandería Puluan, S.C.

66.725,91

15/00354/19

***3787**

Gandería Ramas, S.C.

79.573,50

15/00257/19

***0441**

Gandería Rapaces, S.C.

54.900,30

15/00174/19

***2824**

Gandería Varela Fariña, S.C.

60.649,34

36/00108/19

***8118**

García Abelairas, Paz

52.014,20

27/00029/19

***9242**

García Díaz, Ana María

1.750,00

27/00478/19

***8117**

García Fraga, Lucía

19.257,61

27/00418/19

***4740**

García García, Pablo

26.799,75

27/00432/19

***8028**

Gato Prieto, Miguel

7.400,70

27/00396/19

***6083**

Gayoso Gallego, Diego

10.800,00

27/00438/19

***9037**

Geada Eiroa, José

16.141,62

27/00227/19

***2982**

Gocalvesa SAT nº 1229 XUGA

21.703,03

27/00508/19

***8270**

González Barrio, Alejandro

9.835,10

27/00479/19

***6713**

González Casas, Marta

9.900,00

27/00200/19

***3373**

González Gómez, S.C.

4.200,00

32/00013/19

***4133**

González Gómez, Luis Victoriano

11.550,00

27/00451/19

***7804**

González González, Vanesa

59.986,92

32/00003/19

***3113**

González Suárez, José Manuel

12.600,00

27/00050/19

***4080**

Grandio López, José Ángel

12.535,20

15/00208/19

***0398**

Granxa A Costa, S.C.

155.988,00

32/00099/19

***5009**

Granxa A Telleira, S.C.

162.000,00

36/00027/19

***1909**

Granxa Caeiro

40.945,56

27/00134/19

***3767**

Granxa Carlota, S.C.

38.500,00

15/00318/19

***8997**

Granxa Daniel, S.C.

37.205,00

15/00183/19

***8475**

Granxa de Felipe, S.C.

39.874,38

36/00076/19

***0735**

Granxa do Coto, S.L.

9.800,00

27/00287/19

***4993**

Granxa Grixeira, S.C.

106.370,51

27/00212/19

***4186**

Granxa San Xoán, S.C.

42.967,65

15/00358/19

***0452**

Granxa Suárez, S.C.

24.443,04

27/00148/19

***5095**

Granxas San Fiz, S.C.

162.000,00

27/00216/19

***4779**

Gregorio, S.C.

14.850,00

15/00309/19

***0173**

Grille´, Sociedade Cooperativa Galega

166.582,51

15/00311/19

***6364**

Grobas Sánchez, Manuela

18.524,80

32/00046/19

***2993**

Gudiagro, S.L.

115.804,12

27/00266/19

***4088**

Herdeira, S.C.

6.309,10

27/00318/19

***2588**

Hermanas Formaran SAT nº 1079 XUGA

8.416,11

36/00062/19

***5640**

Hermanos Arias Vila de Cruces, S.L.

51.233,00

27/00229/19

***5097**

Hermanos Coval, S.C.

108.000,00

15/00100/19

***5523**

Hermanos Piñeiro López, S.C.

108.000,00

32/00092/19

***4778**

Hermanos Quintas Pozos, S.C.

108.000,00

15/00146/19

***4008**

Hermida Canosa y Otra, S.C.

16.480,00

15/00297/19

***9913**

Iglesias López, Diego

108.000,00

36/00015/19

***6440**

Iglesias López, José Manuel

42.564,90

15/00291/19

***0798**

Iglesias y Mouro, S.C.

37.200,00

27/00151/19

***8240**

Jacob García, Roberto

108.000,00

15/00335/19

***8440**

José Castro Agrelo y Otro, S.C.

39.870,00

27/00258/19

***3820**

Josmar Ganadería, S.C.

30.487,50

32/00010/19

***3925**

Jys, S.C.

84.000,00

27/00138/19

***2821**

La Nave, S.C.

56.542,85

27/00490/19

***2749**

Lago Fernández, César

10.994,49

15/00428/19

***7123**

Lamas Costa, Cristian

4.275,00

27/00124/19

***0883**

Lamas Gómez, Amandina

21.216,94

15/00305/19

***7978**

Landeira, S. Coop. Galega

28.644,00

15/00408/19

***3150**

Lata Rodríguez, Aitor

16.885,00

15/00048/19

***6053**

Lavandeira SAT nº 950 XUGA

59.514,00

27/00243/19

***4779**

Lebaste, S.C.

27.925,38

27/00264/19

***5104**

Linar do Rei, S.C.

3.510,00

27/00144/19

***4472**

Liz Darriba, S.C.

122.500,00

27/00332/19

***4783**

Llg Tc

5.057,50

27/00112/19

***3982**

López Castro, Carlos

8.777,30

27/00503/19

***8039**

López Domínguez, Miguel

5.625,00

15/00210/19

***9469**

López García, María Luisa

17.500,00

27/00082/19

***7882**

López Lombardero, José Manuel

7.000,00

27/00131/19

***5138**

López López, José Luis

5.511,06

27/00113/19

***1843**

López López, Manuel

2.686,60

27/00072/19

***2266**

López López, Manuel

24.224,78

27/00410/19

***5032**

López López, Marcos

5.520,76

27/00495/19

***3590**

López López, Óscar

40.314,96

27/00129/19

***4955**

López Pena, Francisco

8.227,30

15/00142/19

***3680**

López Pena, Sandra

4.969,80

27/00459/19

***2134**

López Pereira, Diego

10.012,46

27/00069/19

***6733**

López Pérez, Roberto

18.000,00

27/00111/19

***7025**

López Quiroga, Manuel

7.200,00

32/00056/19

***2664**

López Vázquez, Borja

16.200,00

27/00515/19

***3169**

López Zolle, S.C.

126.000,00

27/00076/19

***5000**

Losada Díaz, José Benito

26.634,60

27/00369/19

***3719**

Loureiro, S.C.

4.329,32

27/00241/19

***4105**

Lugar de Pedrouzos, S.C.

9.313,79

27/00228/19

***4314**

Lulas, S.C.

42.350,00

27/00506/19

***3370**

M. Barreal Augalevada, S.C.

90.773,51

36/00098/19

***1775**

Maceva, S.C.

19.393,00

36/00067/19

***1730**

Madriñán Siso, S.L.

84.000,00

32/00083/19

***5004**

Magallais Docarmo, S.C.

159.050,26

15/00268/19

***5242**

Manteiga García, S.C.

61.052,81

15/00186/19

***1991**

Maransa, S.C.

24.500,00

36/00009/19

***2168**

Martínez García, Benito

12.600,00

36/00153/19

***2709**

Martínez Méndez, Juan Manuel

216.000,00

27/00021/19

***0949**

Martínez Pérez, José Luis

9.223,14

27/00135/19

***5092**

Marzan, S.C.

4.000,00

15/00058/19

***0934**

Marzoa y Ruiz, S.C.

21.394,80

27/00411/19

***6199**

Méndez Gutiérrez, Josefa

3.735,00

27/00189/19

***3549**

Millares Rodríguez, Victoriano

4.860,00

15/00190/19

***9810**

Moar Iglesias, SAT

11.200,00

27/00132/19

***3336**

Moirón López, María Teresa

5.110,00

32/00165/19

***8073**

Molinos Barrio, Josefa

3.101,70

27/00299/19

***3356**

Monarca, SAT

14.623,00

15/00336/19

***5918**

Mopez, S.C.

140.435,33

15/00406/19

***0509**

Muíño Vilas, Anxo

2.170,00

27/00335/19

***3774**

Negrais, S.C.

27.630,00

15/00015/19

***3704**

Noya Tarrío, Darío

62.240,92

15/00014/19

***0163**

Núñez Ferreiro, Álvaro

50.486,72

27/00184/19

***2440**

O Balao SAT XUGA nº 1027

12.250,00

27/00261/19

***2891**

O Canal Carballosa, S.L.

31.832,50

32/00058/19

***5113**

Oliveira da Rocha, Nuno Manuel

70.950,00

27/00208/19

***3361**

Otero Muíña, S.C.

3.325,00

36/00154/19

***1703**

Ovos Camperos Cristimil, S.C.

157.067,11

27/00209/19

***4485**

Pacin Novelua, S.C.

15.970,50

27/00177/19

***5091**

Pacio San Antolin, S.C.

156.806,50

32/00028/19

***1173**

Parada Saburido, María José

17.145,15

32/00073/19

***1874**

Pardo Justo, Rocío

6.695,55

32/00034/19

***4512**

Pardo Siota, Javier

6.748,88

15/00022/19

***2640**

Parrado Louzao, Francisco Javier

54.000,00

32/00025/19

***2359**

Pato Tesouro, S.C.

83.498,14

27/00147/19

***3918**

Pedron, S.C.

13.199,40

27/00051/19

***4186**

Pena Domínguez, Luis

12.722,91

27/00117/19

***8251**

Pena Rodríguez, Irene

4.998,00

15/00396/19

***2640**

Penas Espiño, Cristina

108.000,00

27/00312/19

***3377**

Penaval, S. Coop. Galega

165.921,95

27/00297/19

***4611**

Penenza, S.L.

6.624,00

27/00246/19

***3989**

Peña Álvarez, Carlos

44.236,16

36/00003/19

***9219**

Pereira Pazos, José Luis

2.257,50

27/00001/19

***7068**

Pérez Álava, Raúl

14.228,92

27/00403/19

***6950**

Pérez Castro, Juan Manuel

9.686,25

27/00068/19

***2563**

Pérez Fernández, José Manuel

3.325,00

27/00048/19

***8076**

Pérez Gutiérrez, Rubén

11.264,40

27/00080/19

***7936**

Pérez López, Rubén

43.060,57

27/00160/19

***8174**

Pérez Pérez, Gaudencio

51.251,90

32/00072/19

***1716**

Pérez Rubinos, Óscar

2.520,00

27/00164/19

***3633**

Pérez, S.C.

67.450,95

27/00360/19

***2356**

Pervisa SAT nº 990 XUGA

73.590,35

27/00516/19

***4998**

Piñeiro López, Ana Belén

108.000,00

36/00037/19

***9799**

Pombal Arman, Óscar

13.654,81

27/00300/19

***5105**

Portalousa, S.C.

126.913,73

32/00103/19

***4900**

Portela de Liñares, S.C.

122.276,34

15/00134/19

***3589**

Pose Soneira, Marcos

175.439,20

27/00137/19

***3193**

Pradedo de Arriba, S.C.

42.046,20

32/00088/19

***4698**

Prado Miguel, S.C.

10.186,75

15/00366/19

***4245**

Productos Vía Láctea, S.L.

48.500,00

27/00173/19

***5101**

Queiroga, S.C.

162.000,00

36/00017/19

***2477**

Quintana García, José Mario

83.214,37

27/00274/19

***3355**

Quintian, S.C.

66.365,51

27/00251/19

***5105**

R Conde, S.C.

38.741,40

27/00150/19

***4105**

Ramil de Friolfe, S.C.

26.470,15

27/00392/19

***4799**

Ramos Rebolo, Ángel

54.000,00

27/00024/19

***6044**

Rancaño Arruñada, Tania

3.348,72

32/00022/19

***1901**

Reboredo González, S.C.

106.555,06

27/00310/19

***4870**

Recría Castro, S.L.U.

175.000,00

27/00319/19

***3378**

Refol, S.C.

11.088,14

27/00118/19

***4073**

Rego Coido, Fidel

33.770,63

27/00445/19

***2439**

Regueira García, Carlos

21.086,72

27/00054/19

***6121**

Reinoso Gómez, Darío

7.070,00

15/00342/19

***0241**

Rial García

64.420,43

27/00309/19

***5106**

Riquillas, S.C.

33.310,40

15/00003/19

***3113**

Rivas Fernández, Juan Carlos

11.375,00

15/00438/19

***5937**

Rivas Penedo, Sonia

100.645,82

27/00115/19

***5839**

Rivas Varela, Francisco Javier

26.100,00

32/00176/19

***3127**

Rivero Meno, Cristian

3.424,83

36/00028/19

***0837**

Rodríguez Barreiro, Alberto

108.000,00

32/00039/19

***3459**

Rodríguez Blanco, Pablo

2.546,10

32/00063/19

***3434**

Rodríguez Otero, Noelia

2.250,00

27/00397/19

***4325**

Rodríguez Queizán, José

25.200,00

15/00027/19

***9653**

Rodríguez Sesmonde, José Luis

15.750,00

27/00197/19

***4901**

Romeiro Maciñeira, S.C.

36.362,27

27/00179/19

***1159**

Romepen SAT XUGA nº 783

78.453,90

27/00505/19

***3458**

Roxana Georgiana, Dinu

8.558,23

32/00158/19

***7563**

Ruiz Guerra, Marta

3.528,64

27/00363/19

***4043**

SAT Arcicos

116.448,86

32/00130/19

***0337**

SAT Torneiros nº 595 XUGA

12.103,20

27/00417/19

***4848**

Saavedra Seijas, Jesús

1.925,00

32/00140/19

***3051**

Salgado Borges, David

2.435,63

27/00308/19

***4997**

Salu, S.C.

1.767,50

27/00320/19

***2357**

San Miguel SAT nº 1001 XUGA

60.338,60

15/00345/19

***2049**

San Rian, S. Coop. Galega

174.999,73

15/00332/19

***8290**

San Vicente de Niveiro SAT nº 1141

34.800,00

27/00280/19

***4873**

Sánchez Jull, Alberto

19.050,00

27/00314/19

***3380**

Sangradoiro, S.C.

84.000,00

27/00509/19

***5649**

Sanjurjo Hermida, Adam

108.000,00

15/00321/19

***6988**

SAT A Campa

34.842,71

27/00377/19

***3805**

SAT A Vereda

174.999,81

15/00204/19

***7999**

SAT Agra López nº 1119 XUGA De Sant

11.200,00

15/00135/19

***2581**

SAT Bernaldo

12.950,00

15/00270/19

***3351**

SAT Candesa

25.692,00

27/00340/19

***1025**

SAT Casa do Pintor nº 644 XUGA

19.623,23

27/00169/19

***3030**

SAT Casa Román nº 1252 XUGA

41.233,50

32/00116/19

***0101**

SAT Decor As Guimaras

202.748,09

27/00295/19

***2721**

SAT García Quintana nº 1126 XUGA

45.620,80

15/00181/19

***8435**

SAT Martínez Pereiro nº 1174 XUGA

86.051,00

15/00337/19

***0262**

SAT Número 4378 Panda

174.741,21

27/00303/19

***4547**

SAT O Liñar

26.292,53

27/00219/19

***3610**

SAT Os Arroxos

65.136,68

27/00329/19

***2342**

SAT Os Penedos nº 983 XUGA

78.750,00

15/00382/19

***5654**

SAT Pena Bamela

134.723,40

27/00353/19

***2574**

SAT San Antonio

65.471,00

27/00311/19

***4476**

SAT San Martiño

88.006,52

15/00348/19

***7312**

SAT Vila Albores nº 1044

57.498,00

27/00239/19

***2096**

SAT Vilar Alaxe nº 938 XUGA

29.131,15

15/00206/19

***9147**

SAT Vilasar nº 1227 XUGA

88.261,56

32/00119/19

***3477**

Saymar, S.C.

131.833,65

15/00096/19

***1252**

Sc Bouzas Regueiro

121.940,60

27/00390/19

***2567**

Sdad. Agraria de Trans. Veiga da Lama

60.124,39

36/00038/19

***1907**

Serriña, S.C.

10.219,00

27/00222/19

***3388**

Sildaren, S.C.

84.000,00

27/00230/19

***4897**

Silva Corbelle, S.C.

9.534,00

15/00132/19

***6810**

Silveira Loureiro, Vanessa

7.371,00

36/00129/19

***9120**

Simón Mosquera, Carlota

5.735,57

32/00187/19

***7947**

Sousa Alonso, David

3.942,00

27/00408/19

***5784**

Souto López, Martín

5.175,00

27/00196/19

***4179**

Souto, S.C.

30.944,77

36/00142/19

***2996**

Taboada García, Estela

17.996,40

36/00127/19

***6146**

Táboas Pereira, Javier

32.152,61

15/00341/19

***1191**

Tallón Lobato, S.C.

7.150,50

36/00085/19

***2565**

Tarrío Noya, María Lilia

54.000,00

27/00265/19

***4176**

Teixeiro Lamas, S.C.

18.900,00

27/00448/19

***3550**

Teniente Paz, Francisco Javier

8.964,00

27/00388/19

***4783**

Terradura, S.C.

14.098,00

27/00185/19

***8410**

Tome Mato, Aldara

98.092,80

27/00108/19

***5202**

Torres Amil, Ismael

120.000,00

27/00226/19

***3172**

Uceira, S.C.

59.303,31

27/00437/19

***6063**

Valcárcel Arias, José Miguel

13.500,00

36/00046/19

***5292**

Varela Golmar, Ana

162.000,00

27/00217/19

***2356**

Varela Labrada, S.L.

122.176,11

27/00098/19

***1221**

Varela Torres, Manuel

24.500,00

32/00177/19

***7621**

Vázquez Alonso, María Angustias

13.040,10

27/00399/19

***4977**

Vázquez Fernández, Óscar

11.550,00

15/00154/19

***5536**

Vázquez Pintán, S.C.

108.000,00

27/00053/19

***1776**

Vázquez Vigo, Francisco

2.800,00

27/00263/19

***3637**

Veigaria, S.C.

22.522,50

36/00071/19

***1908**

Viana Janeiro, S.C.

15.750,00

27/00452/19

***6695**

Vila Páramo, Ana Vanesa

3.581,78

27/00368/19

***4481**

Vilasilvestre, S.C.

30.188,19

15/00407/19

***7747**

Vilela Quintana, Iago

10.898,15

27/00198/19

***2369**

Villarino SAT nº 1010 XUGA

12.075,00

27/00127/19

***4350**

Vingolea Rodríguez, Noel

5.709,60

36/00144/19

***1885**

Viseu, S.C.

108.000,00

36/00126/19

***1169**

Vivaz Plant, Vivaz Plant SAT nº 1428

33.512,94

15/00373/19

***2005**

Xendre, S.C.

128.678,31

27/00328/19

***3782**

Xesteiro, S.C.

12.860,40

36/00065/19

***0274**

Xoco, S.C.

1.750,00

27/00143/19

***4168**

Xomelio, S.C.

5.600,00

27/00269/19

***4782**

Zoqueiro Vilei, S.C.

21.234,50

ANEXO II

Beneficiarios e subvención das axudas correspondentes á submedida 6.1
Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas
(procedemento MR404A)

Exp.

DNI

Nome

Axuda (€)

15/50022/19

***9356**

Agra Costoya, David

25.000,00

15/50047/19

***0928**

Agulleiro Lado, María Isabel

20.000,00

32/50017/19

***0801**

Ali Arafah, Razan Hisham

25.000,00

32/50089/19

***3249**

Alvar Fiz, Raúl

25.000,00

27/50145/19

***8256**

Álvarez López, Rodrigo

25.000,00

27/50076/19

***7206**

Álvarez Rodríguez, Óscar

37.500,00

27/50163/19

***7956**

Álvarez Seoane, Manuel

50.000,00

36/50043/19

***9180**

Alves Estévez, Nerea

25.000,00

36/50067/19

***9417**

Arean Méndez, David

25.000,00

27/50113/19

***7247**

Arean Vázquez, Adrián

37.500,00

15/50125/19

***0133**

Ares Sánchez, María de la Luz

25.000,00

32/50097/19

***3381**

Arias González, Borja

25.000,00

27/50059/19

***5878**

Arias González, María Teresa Leonti

25.000,00

27/50133/19

***5118**

Ascariz Vázquez, José Carlos

25.000,00

32/50029/19

***3007**

Barreda Calvo, Yésica

70.000,00

15/50111/19

***4993**

Barreiro Abelleira, Noelia

32.500,00

15/50080/19

***8263**

Barreiro Bello, Rubén

25.000,00

15/50039/19

***4565**

Batalla Batalla, María Dolores

32.500,00

15/50075/19

***2404**

Becerra Fraga, Juan Carlos

25.000,00

27/50103/19

***5720**

Becerra López, Jorge Elías

25.000,00

27/50139/19

***4454**

Bello Souto, Rocío

25.000,00

15/50090/19

***1778**

Bellon Pernas, Iván

25.000,00

15/50035/19

***8995**

Bertoa Rama, Silvia

50.000,00

32/50064/19

***9025**

Blanco Fernández, María Concepción

48.250,00

32/50065/19

***6537**

Blanco Martínez, Diego

48.250,00

15/50057/19

***3412**

Blanco Sanjurjo, Jorge

25.000,00

32/50071/19

***2749**

Boveda Martínez, Rubén

25.000,00

15/50120/19

***4568**

Brea Vidal, Ángel

25.000,00

27/50065/19

***3460**

Bugallo Abucide, María Isabel

37.500,00

15/50129/19

***1810**

Bujia Muíños, Verónica

42.500,00

15/50094/19

***5447**

Bujia Prego, Francisco Javier

25.000,00

36/50052/19

***9030**

Calviño Vázquez, Iván

25.000,00

27/50111/19

***4833**

Calvo Teijido, Cristina

22.500,00

32/50079/19

***6344**

Camino Pérez, Óscar

40.000,00

15/50051/19

***5913**

Canosa Caamaño, José Jaime

25.000,00

15/50009/19

***2893**

Cantorna Rieiro, Nuria

32.500,00

27/50004/19

***5724**

Capón Monteagudo, Óscar

37.500,00

15/50107/19

***1177**

Carballeira Pena, María Begoña

25.000,00

15/50015/19

***0168**

Carnota Otero, Alberto

25.000,00

27/50152/19

***4276**

Carracedo Debasa, Alberto

56.500,00

36/50068/19

***8970**

Carral Fernández, Concepción

25.000,00

27/50138/19

***5286**

Carvalho Nascimento, Gabriel

25.000,00

15/50068/19

***1221**

Casal Costoya, Sergio

25.000,00

27/50078/19

***5861**

Cascudo Abuín, Diego

37.500,00

32/50023/19

***7593**

Castro Álvarez, Brais

37.500,00

15/50066/19

***3123**

Castro Cabado, José

65.500,00

36/50005/19

***7382**

Castro Castiñeira, Diego

25.000,00

36/50001/19

***9325**

Castro Castro, Sonia

25.000,00

27/50102/19

***8751**

Castro Fernández, Luis Miguel

50.000,00

27/50168/19

***4020**

Castro García, Maite

25.000,00

27/50122/19

***3537**

Castro Graña, Emma

25.000,00

27/50179/19

***2208**

Castro López, María

25.000,00

27/50048/19

***7474**

Castro Plata, Luis

25.000,00

27/50069/19

***5515**

Castro Rivas, Ánxela

50.000,00

27/50136/19

***5853**

Castro Valiña, Antonio

45.000,00

27/50162/19

***8207**

Cazón Méndez, Jesús

25.000,00

36/50045/19

***4919**

Cea Casal, Sandra

25.000,00

36/50032/19

***7596**

Cepeda Torres, Luciano

25.000,00

32/50053/19

***2938**

Chavero Sales, Azahara

65.500,00

36/50009/19

***9109**

Cidre Rodríguez, José

52.750,00

27/50119/19

***9133**

Cordeiro Rey, Héctor

25.000,00

27/50063/19

***5584**

Corral Val, Belén

38.250,00

27/50064/19

***5584**

Corral Val, Óscar

38.250,00

32/50018/19

***7668**

Cortes Garabal, Ana Belén

25.000,00

32/50074/19

***7642**

Corzo Carriba, Silvia

70.000,00

36/50049/19

***6118**

Costa Oliveira, María Conceição

25.000,00

15/50037/19

***2948**

Cuevas Rodríguez, Celso

20.000,00

32/50043/19

***6810**

Cuíñas Castro, María

25.000,00

15/50023/19

***9458**

Cuns González, Brais

22.500,00

36/50007/19

***3649**

Currás Cruz, Daniel

57.500,00

36/50071/19

***0172**

Dabouza Rodríguez, Óscar

25.000,00

32/50061/19

***3097**

Damota Alvar, Paula

50.000,00

32/50014/19

***6396**

De Cabo Ledo, Maikel

22.500,00

32/50015/19

***7423**

De Cabo, Ledo Susana

22.500,00

36/50039/19

***9126**

De Cal Marques, Enrique

42.500,00

15/50115/19

***8358**

De la Iglesia Rey, Alejandro

25.000,00

15/50054/19

***3658**

Del Río Ogando, Martín

25.000,00

27/50165/19

***4908**

Devesa Baamonde, Mónica

25.000,00

15/50012/19

***5918**

Devesa Canicoba, Adriana

25.000,00

27/50030/19

***4528**

Díaz Barreiro, Miguel Ángel

50.000,00

15/50108/19

***9515**

Díaz Cheda, Juan Clemente

25.000,00

27/50125/19

***4891**

Díaz López, Iván

42.500,00

15/50004/19

***1227**

Díaz Mata, Ismael

32.500,00

32/50013/19

***3633**

Díaz Quiñones, José Manuel

25.000,00

27/50034/19

***8949**

Díaz Valcárcel, Raúl

37.500,00

27/50052/19

***5521**

Díaz Varela, Daniel

37.500,00

36/50025/19

***9081**

Diéguez Guerra, Tito

70.000,00

27/50023/19

***9392**

Diéguez Pérez, Leticia

70.000,00

15/50103/19

***1894**

Dominguez González, Lidia

25.000,00

36/50061/19

***9908**

Doporto Fernández, José Manuel

25.000,00

27/50035/19

***9138**

Eijo Noguerol, César

50.000,00

15/50131/19

***3408**

Enríquez Corral, José Ángel

42.750,00

15/50036/19

***3147**

Espasandín Rodríguez, Ángel Luis

32.500,00

36/50012/19

***0857**

Esperon Lamas, Estela

45.000,00

27/50010/19

***0459**

Espiñeira Pena, Jorge

37.500,00

15/50116/19

***3738**

Fariña Bellon, Antonio

25.000,00

15/50017/19

***9993**

Fariñas López, Esteban

45.000,00

32/50033/19

***2932**

Feijoo Alonso, Iván

45.000,00

32/50082/19

***9526**

Feijoo Blanco, Raquel

20.000,00

15/50123/19

***0802**

Fernández Barca, Víctor

20.000,00

27/50045/19

***3743**

Fernández Burgue, Olga

25.000,00

27/50131/19

***8062**

Fernández Fernández, Elvis

25.000,00

27/50049/19

***8860**

Fernández Fernández, Julián

70.000,00

27/50169/19

***2079**

Fernández Fernández, Óscar

38.250,00

27/50066/19

***4627**

Fernández Friera, Rosa María

25.000,00

36/50044/19

***4572**

Fernández García, Raquel

25.000,00

27/50087/19

***9213**

Fernández Lamas, Jonathan

37.500,00

27/50057/19

***3884**

Fernández Leizán, Lorena

25.000,00

27/50178/19

***0707**

Fernández Lemos, Carla

42.500,00

27/50082/19

***4806**

Fernández Paradela, Ramiro

25.000,00

27/50095/19

***4638**

Fernández Pereira, Marcos

25.000,00

32/50022/19

***9536**

Fernández Pérez, Frank

37.500,00

27/50068/19

***4039**

Fernández Rodríguez, Óscar

70.000,00

27/50072/19

***5732**

Fernández Sánchez, Pablo

37.500,00

36/50008/19

***8915**

Fernández Vázquez, Carlos

25.000,00

32/50084/19

***6244**

Ferreira de Brito, Fabricio

56.500,00

27/50042/19

***5175**

Ferreiro Barreiro, Ángel

25.000,00

32/50080/19

***8553**

Ferreiro Fernández, Virginia

25.000,00

27/50021/19

***7644**

Ferreiro Ferreiro, Miriam

25.000,00

27/50016/19

***5052**

Ferreiro Rivas, Alberto

25.000,00

27/50134/19

***4727**

Ferreiro Rodríguez, Pedro

25.000,00

32/50020/19

***6422**

Ferro Rodríguez, Samuel

25.000,00

27/50002/19

***8040**

Fontal Balboa, Christian

25.000,00

27/50141/19

***4513**

Fontal Caldeiro, Dolores

25.000,00

32/50051/19

***2772**

Fraguas Campos, María Teresa

37.500,00

15/50127/19

***0475**

Freire Vázquez, Javier

50.000,00

15/50092/19

***9601**

Freire Vilela, Bruno

50.000,00

15/50106/19

***8161**

Fustes Cao, Eloy

25.000,00

27/50060/19

***8285**

Gago Andon, Jorge

25.000,00

36/50026/19

***2307**

Galego Carmoega, Pablo

65.500,00

27/50040/19

***5566**

García Cruz, Adrián

25.000,00

32/50019/19

***3443**

García Estévez, Manuel

25.000,00

27/50100/19

***8117**

García Fraga, Lucía

42.500,00

27/50081/19

***5937**

García Núñez, Rubén

25.000,00

15/50117/19

***1972**

García Palla, Tania

25.000,00

15/50031/19

***0649**

García Senande, Marcos

32.500,00

32/50096/19

***9602**

García Valladares, David

25.000,00

15/50104/19

***4420**

García Varela, José Antonio

25.000,00

32/50058/19

***7560**

Garrido Otero, Adrián

42.500,00

15/50010/19

***3988**

Gavieiro Quintero, María Jesús

25.000,00

15/50044/19

***4900**

Gende Suárez, Silvia

22.500,00

15/50043/19

***4900**

Gende Suárez, Sonia

22.500,00

36/50062/19

***9135**

Gómez Méndez, Daniel

25.000,00

27/50150/19

***8363**

Gómez Montes, Francisco

25.000,00

27/50091/19

***4354**

Gómez Pérez, Martín

25.000,00

27/50012/19

***2729**

Gómez Presa, Patricia

45.000,00

32/50081/19

***3461**

Gómez Quintas, Jonatan

20.000,00

27/50170/19

***4125**

Gómez Vidal, Silverio

25.000,00

27/50106/19

***8270**

González Barrio, Alejandro

70.000,00

27/50080/19

***6713**

González Casas, Marta

25.000,00

27/50062/19

***7804**

González González, Vanesa

25.000,00

32/50006/19

***9395**

González Iglesias, Santiago

45.000,00

27/50096/19

***7762**

González Ledo, David

35.000,00

15/50024/19

***8007**

González Lobagueira, Mercedes

22.500,00

27/50140/19

***4779**

González López, Javier

25.000,00

32/50059/19

***9837**

González Novo, Andrea

25.000,00

32/50002/19

***3626**

González Rodríguez, Manuel

20.000,00

15/50098/19

***5017**

González Sanjurjo, Alba

31.250,00

15/50096/19

***5017**

González Sanjurjo, Daniel

31.250,00

27/50114/19

***4073**

Graña Cabana, Félix

28.750,00

15/50133/19

***8550**

Grueira Alonso, Juan José

60.500,00

27/50137/19

***8451**

Hermida Aguiar, Andrés

37.500,00

36/50065/19

***9040**

Hermida Vence, Esther Emilia

35.000,00

36/50066/19

***9009**

Hermida Vence, José Moisés

35.000,00

27/50020/19

***8072**

Iglesia Muinelo, Ana

25.000,00

32/50088/19

***3533**

Iglesias Blanco, Araceli

25.000,00

36/50029/19

***6050**

Iglesias Fociños, Margarita

45.000,00

15/50087/19

***9913**

Iglesias López, Diego

25.000,00

36/50031/19

***8482**

Insua Calviño, Laura

25.000,00

27/50149/19

***3560**

Jacinto Prados, Estefanía

25.000,00

27/50006/19

***8240**

Jacob García, Roberto

62.500,00

15/50078/19

***2691**

Jarazo Fernández, Mónica

25.000,00

36/50064/19

***0170**

Lamas Crespo, Manuel

70.000,00

36/50020/19

***9088**

Lamela Simón, Almudena

25.000,00

15/50042/19

***3451**

Ledo González, Claudia

25.000,00

27/50093/19

***2334**

Lobelle Mourenza, María Teresa

35.000,00

15/50011/19

***0843**

Lois Pensado, Jéssica Mª

20.000,00

15/50040/19

***3784**

Lois Vázquez, Sonia

32.500,00

27/50058/19

***7071**

Longo Fernández, Paula

45.000,00

27/50118/19

***2322**

López Arnejo, José

25.000,00

27/50017/19

***5409**

López Balboa, Miguel

70.000,00

27/50005/19

***8039**

López Domínguez, Miguel

42.500,00

27/50022/19

***3686**

López Franco, María Clara

25.000,00

27/50148/19

***7370**

López González, Diego

45.000,00

27/50041/19

***8041**

López Lombardero, Saúl

50.000,00

27/50070/19

***6866**

López López, Ana Belén

25.000,00

27/50121/19

***3590**

López López, Óscar

45.000,00

15/50069/19

***5234**

López Mosquera, Máximo Manuel

40.000,00

27/50147/19

***7988**

López Páez, Mabel

25.000,00

27/50073/19

***2134**

López Pereira, Diego

25.000,00

27/50167/19

***8111**

López Rodríguez, Cristina

22.500,00

27/50155/19

***3812**

López Rodríguez, Isabel

25.000,00

27/50151/19

***8397**

López Rodríguez, Jesús

42.500,00

27/50039/19

***4691**

López Rodríguez, Marcos

25.000,00

27/50154/19

***9956**

López Varela, María Carmen

25.000,00

27/50029/19

***8474**

Loureiro García, Silvia

37.500,00

15/50002/19

***1005**

Louzán Martínez, Juan José

25.000,00

27/50107/19

***5845**

Luaces Lage, Víctor

25.000,00

32/50087/19

***6405**

Magallais Docarmo, Natalia

25.000,00

36/50003/19

***8205**

Mariño Paz, Iván

25.000,00

15/50061/19

***9492**

Mariño Rey, Laura

70.000,00

27/50166/19

***4724**

Maron Fernández, Roberto

22.500,00

15/50093/19

***3085**

Martínez Bello, María José

25.000,00

32/50078/19

***9659**

Martínez Fidalgo, Álvaro

50.000,00

36/50063/19

***2709**

Martínez Méndez, Juan Manuel

70.000,00

32/50009/19

***1639**

Martínez Quintas, Brais

22.500,00

32/50008/19

***1639**

Martínez Quintas, Daniel

22.500,00

27/50077/19

***9792**

Martínez Vila, Rubén

25.000,00

27/50098/19

***4665**

Maside Rodríguez, Mónica

25.000,00

15/50072/19

***0424**

Mato Couso, Carlos

35.000,00

36/50042/19

***1275**

Méndez Groba, David

25.000,00

27/50026/19

***3549**

Millares Rodríguez, Victoriano

50.000,00

27/50061/19

***6906**

Miras López, Tania

25.000,00

15/50088/19

***3182**

Moar Rodríguez, Verónica

25.000,00

15/50006/19

***2580**

Montemuíño Bardelas, Mónica

45.000,00

32/50075/19

***3627**

Montero Pozo, Alejandro

25.000,00

27/50009/19

***8259**

Moreiras Vázquez, Óscar

25.000,00

27/50171/19

***0734**

Mosteiro Varela, Miguel

50.000,00

27/50109/19

***5926**

Mourín Fontevedra, Diego

25.000,00

27/50110/19

***8721**

Muíña Barja, Nuria

28.750,00

15/50084/19

***0509**

Muíño Vilas, Anxo

56.500,00

27/50124/19

***4095**

Nieto Tella, Juan José

38.250,00

15/50071/19

***3307**

Noya Noya, Sandra

25.000,00

15/50001/19

***0163**

Núñez Ferreiro, Álvaro

65.000,00

36/50021/19

***5573**

Ojeda Barrientos, Limpia Carolina

50.000,00

27/50153/19

***4542**

Onega Castro, Pablo

25.000,00

36/50035/19

***7725**

Otero Alonso, Nuria

42.500,00

27/50115/19

***0657**

Otero Campello, Vanesa

37.500,00

15/50029/19

***0083**

Otero Esperante, Jennifer

56.500,00

27/50112/19

***9360**

Otero Pereira, Borja

22.500,00

36/50033/19

***5148**

Outón Fernández, Noelia

25.000,00

27/50177/19

***9153**

Pacín García, Dairon

25.000,00

27/50158/19

***5161**

Pacio Barja, Breixo

25.000,00

15/50033/19

***8762**

Palleiro Bértoa, Ángela

25.000,00

32/50048/19

***1874**

Pardo Justo, Rocío

65.500,00

32/50010/19

***4512**

Pardo Siota, Javier

62.500,00

27/50130/19

***3938**

Pardo Villanueva, José Francisco

35.000,00

27/50129/19

***3938**

Pardo Villanueva, Sandra

35.000,00

15/50097/19

***7144**

Pena Vázquez, Adrian

25.000,00

15/50067/19

***2640**

Penas Espiño, Cristina

70.000,00

32/50001/19

***5941**

Penedo Iglesias, Jorge

25.000,00

32/50062/19

***3868**

Peña Sánchez, María Luz

22.500,00

36/50038/19

***7355**

Pérez Benítez, Vanessa

37.500,00

27/50142/19

***8331**

Pérez Digon, Santiago

37.500,00

15/50128/19

***9537**

Pérez Enríquez, Eztizen

57.500,00

36/50051/19

***5863**

Pérez Fernández, Álvaro

25.000,00

27/50047/19

***5272**

Pérez Fernández, Miguel

25.000,00

32/50047/19

***1716**

Pérez Rubinos, Óscar

25.000,00

15/50109/19

***0525**

Picallo Gómez, Esteban

25.000,00

15/50052/19

***5478**

Pinargote Cedeño, Caroline Lisbeth

42.500,00

15/50046/19

***1195**

Pintor Gómez, Noelia

42.500,00

27/50044/19

***4157**

Piñeiro Calvo, Sandra

25.000,00

27/50175/19

***5853**

Piñeiro Díaz, Ana María

25.000,00

27/50116/19

***4998**

Piñeiro López, Ana Belén

62.500,00

32/50060/19

***7650**

Pizarro Araújo, Francisco

22.500,00

36/50016/19

***9799**

Pombal Arman, Óscar

50.000,00

32/50003/19

***9816**

Pousa Vázquez, Iván

25.000,00

27/50088/19

***4254**

Prado Rodríguez, José Manuel

25.000,00

32/50077/19

***8387**

Quelle de Castro, Ignacio

25.000,00

15/50027/19

***1016**

Quindimil Graña, Víctor Manuel

70.000,00

15/50003/19

***1101**

Rama Castiñeira, Alba

40.000,00

32/50067/19

***5710**

Ramírez Cabrera, Ruth Natalia

70.000,00

15/50132/19

***7544**

Ramos Ascariz, Francisco Javier

42.750,00

27/50036/19

***4799**

Ramos Rebolo, Ángel

37.500,00

27/50003/19

***8856**

Rañal Martínez, Álvaro

37.500,00

32/50007/19

***7765**

Reboredo Cachafeiro, Sandra

45.000,00

27/50079/19

***5038**

Rego García, Manuel

37.500,00

32/50036/19

***8089**

Reguero Rodríguez, Vanesa

25.000,00

36/50050/19

***9131**

Rey Presas, Adriana

65.500,00

15/50110/19

***5937**

Rivas Penedo, Sonia

25.000,00

32/50056/19

***3127**

Rivero Meno, Cristian

25.000,00

32/50026/19

***7456**

Rodicio Blanco, Carlos

25.000,00

32/50028/19

***3035**

Rodríguez Barja, David

25.000,00

36/50030/19

***0837**

Rodríguez Barreiro, Alberto

70.000,00

27/50143/19

***8635**

Rodríguez Campo, Adrián

37.500,00

15/50126/19

***2382**

Rodríguez Cao, Ramón Francisco

25.000,00

32/50063/19

***3317**

Rodríguez Corcuera, Naira

50.000,00

27/50067/19

***6956**

Rodríguez Díaz, Óscar

25.000,00

32/50021/19

***5050**

Rodríguez Docampo, Marcos

37.500,00

15/50007/19

***4371**

Rodríguez Doval, Manuel

35.000,00

27/50090/19

***7179**

Rodríguez González, Ana Belén

56.500,00

27/50146/19

***0523**

Rodríguez González, David

25.000,00

27/50160/19

***9754**

Rodríguez González, Diego

62.500,00

15/50113/19

***1231**

Rodríguez González, Santiago

25.000,00

27/50083/19

***7254**

Rodríguez López, Rubén

45.000,00

15/50079/19

***9270**

Rodríguez Mella, David

25.000,00

15/50114/19

***6784**

Rodríguez Nieves, Javier

20.000,00

32/50012/19

***3434**

Rodríguez Otero, Noelia

42.500,00

27/50038/19

***4170**

Rodríguez Paz, Marcos

25.000,00

27/50056/19

***5048**

Rodríguez Pereira, Javier

25.000,00

27/50156/19

***8129**

Rodríguez Pérez, Carlos

37.500,00

27/50084/19

***5162**

Rodríguez Picado, Alberto

25.000,00

36/50040/19

***6779**

Rodríguez Portela, Marcos

20.000,00

27/50018/19

***9485**

Rodríguez Rey, José Manuel

25.000,00

15/50082/19

***2446**

Rodríguez Rivas, Javier

25.000,00

32/50030/19

***7665**

Rodríguez Tameron, Francisco Javier

50.000,00

15/50121/19

***3092**

Roig Barber, Miguel Ángel

45.000,00

27/50011/19

***3458**

Roxana Georgiana, Dinu

65.500,00

15/50055/19

***6798**

Rúa Coton, Emilio

37.500,00

15/50038/19

***1734**

Rubianes Deibe, Kevin

25.000,00

27/50037/19

***6618**

Ruiz Cabrera, Catalina

50.000,00

32/50032/19

***7563**

Ruiz Guerra, Marta

42.500,00

36/50019/19

***5290**

Salgado Blanco, Andrés

25.000,00

32/50054/19

***3051**

Salgado Borges, David

50.000,00

36/50036/19

***7088**

Salgado López, Vanesa

52.750,00

15/50074/19

***2551**

Sánchez Mariño, Ana

45.000,00

15/50102/19

***9388**

Sánchez Rama, Jesús Manuel

25.000,00

15/50018/19

***4880**

Sánchez Raña, Atenea

25.000,00

27/50135/19

***5649**

Sanjurjo Hermida, Adam

70.000,00

15/50058/19

***0950**

Sanjurjo Manteiga, Jéssica

25.000,00

27/50161/19

***5197**

Santos Buján, Óscar

37.500,00

15/50026/19

***3329**

Santos Martínez, Humberto

25.000,00

27/50085/19

***6048**

Seco Núñez, José

37.500,00

15/50091/19

***7900**

Shpak, Magdalina

25.000,00

15/50034/19

***6810**

Silveira Loureiro, Vanessa

25.000,00

27/50128/19

***4570**

Silvosa Villamide, Zaida-María

25.000,00

36/50037/19

***9120**

Simón Mosquera, Carlota

56.500,00

27/50117/19

***8078**

Sixto Trigo, Hermelino Javier

42.500,00

27/50097/19

***5333**

Soto Campello, Pablo

25.000,00

32/50086/19

***7947**

Sousa Alonso, David

50.000,00

36/50017/19

***9400**

Souto Blanco, Fernán

25.000,00

15/50060/19

***4651**

Souto Pico, Víctor

25.000,00

15/50095/19

***3858**

Suárez Pérez, Brayan

25.000,00

36/50048/19

***2996**

Taboada García, Estela

25.000,00

36/50041/19

***6146**

Táboas Pereira, Javier

70.000,00

36/50028/19

***1510**

Tain Surribas, Estefanía

25.000,00

36/50015/19

***2565**

Tarrío Noya, María Lilia

25.000,00

27/50054/19

***3550**

Teniente Paz, Francisco Javier

25.000,00

27/50025/19

***8410**

Tomé Mato, Aldara

70.000,00

27/50127/19

***4802**

Torneiro Jartín, Sergio

25.000,00

27/50032/19

***5202**

Torres Amil, Ismael

70.000,00

27/50050/19

***8124**

Torres López, Juan

50.000,00

36/50027/19

***3320**

Val Carral, Noelia

70.000,00

15/50073/19

***0531**

Varela Agra, Alberto

35.000,00

27/50094/19

***0182**

Varela Fontes, Erica

25.000,00

36/50022/19

***5292**

Varela Golmar, Ana

70.000,00

36/50013/19

***7215**

Varela Pereiras, Iván

62.500,00

27/50051/19

***2476**

Varela Pereiro, Susana Belén

25.000,00

15/50020/19

***2899**

Varela Raposo, Sergio

25.000,00

32/50072/19

***7621**

Vázquez Alonso, María Angustias

25.000,00

15/50105/19

***4981**

Vázquez Becerra, Sara

70.000,00

27/50172/19

***4819**

Vázquez Domínguez, José Antonio

25.000,00

15/50089/19

***8192**

Vázquez Fraga, Óscar

20.000,00

36/50057/19

***9901**

Vázquez Pardo, Xabier

25.000,00

27/50159/19

***5470**

Vázquez Refojos, Javier

25.000,00

27/50108/19

***5610**

Vázquez Rodríguez, Lucía

37.500,00

27/50174/19

***4679**

Vázquez Rojo, José Carlos

25.000,00

15/50122/19

***0415**

Vázquez Sánchez, Daniel

25.000,00

32/50076/19

***6066**

Veloso Martínez, Xaime

25.000,00

36/50010/19

***9365**

Viana Janeiro, Yoni

25.000,00

27/50031/19

***7884**

Vidal Alonso, Jonatan

50.000,00

27/50176/19

***7892**

Vilar Ojea, Sergio

25.000,00

36/50018/19

***0974**

Vilariño Castro, Nicolás Avelino

25.000,00

15/50081/19

***3914**

Vilariño Espiñeira, Marcial

25.000,00

15/50025/19

***4688**

Vilaseco Coton, Lidia

25.000,00

15/50041/19

***8318**

Villarubia Cuevas, Beatriz

35.000,00

ANEXO III

Beneficiarios e subvención das axudas correspondentes á submedida 6.3
Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións (procedemento MR405B)

Exp.

DNI

Nome

Axuda

27/00044/19

***9764**

Aira Fontal, Luis Antonio

15.000,00

27/00004/19

***9061**

Altagracia Arrindell, Kenia

15.000,00

27/00046/19

***8111**

Álvarez Busto, Jesús

15.000,00

27/00110/19

***8291**

Álvarez Martínez, Emérita

15.000,00

15/00050/19

***1697**

Amigo Novo, Manuel

15.000,00

15/00129/19

***6053**

Andrade Montes, S.C.

15.000,00

27/00607/19

***4286**

Anello Fernández, Celia

15.000,00

27/00605/19

***8221**

Anello Gil, Milagros

15.000,00

15/00092/19

***5859**

Arca Bergueiro, José

15.000,00

27/00577/19

***6320**

Ares Quintela, María Elena

15.000,00

27/00613/19

***8585**

Arnejo Hermida, María Mirta

15.000,00

36/00006/19

***7502**

Asperez Dopazo, David

15.000,00

27/00576/19

***8405**

Baamonde Fernández, María Josefa

15.000,00

15/00010/19

***5499**

Baña Suárez, Manuela

15.000,00

27/00045/19

***1193**

Barcia Rodríguez, María Dolores

15.000,00

15/00098/19

***0145**

Barreiro Espiñeira, María Carmen

15.000,00

27/00602/19

***8849**

Bermúdez Pardiño, Verónica

15.000,00

27/00619/19

***5160**

Bernedo Rubio, María Elba

15.000,00

15/00067/19

***1670**

Blanco Ferreiro, José Manuel

15.000,00

27/00018/19

***3160**

Bravo Díaz, María Yolanda

15.000,00

15/00066/19

***1115**

Buján Mosteiro, Manuel

15.000,00

15/00139/19

***0481**

Buño Mariño, José Manuel

15.000,00

15/00110/19

***5220**

Cabarcos Seijo, José Manuel

15.000,00

27/00425/19

***9134**

Cabo Rodríguez, Ana María

15.000,00

15/00078/19

***8537**

Calvo Alvariño, José Antonio

15.000,00

15/00105/19

***5938**

Calvo Lado, Francisco

15.000,00

15/00103/19

***8229**

Calvo Rodríguez, Isidro

15.000,00

36/00123/19

***9572**

Calvo Vilariño, Carlos

15.000,00

15/00431/19

***5436**

Cancela Castro, Mercedes

15.000,00

15/00141/19

***9920**

Cancela Gesto, María del Carmen

15.000,00

15/00052/19

***9564**

Candal Carrillo, María Pilar

15.000,00

15/00114/19

***6259**

Canedo Señarís, Josefina

15.000,00

32/00044/19

***8290**

Carballo Garrido, Pedro

15.000,00

15/00417/19

***6928**

Carollo Mujico, María Jesús

15.000,00

15/00040/19

***6036**

Carril Vázquez, Berta

15.000,00

15/00123/19

***9862**

Castro Míguez, María del Carmen

15.000,00

15/00124/19

***0622**

Castro Mosquera, M. Soledad

15.000,00

27/00055/19

***5837**

Castro Rodríguez, Ana Lidia

15.000,00

15/00415/19

***1613**

Castro Vilasuso, María Monserrat

15.000,00

15/00158/19

***0888**

Ceca Álvarez, María Monserrat

15.000,00

27/00606/19

***3331**

Cendan Rouco, Inés

15.000,00

27/00625/19

***1565**

Comba Raposo, Teresa

15.000,00

27/00020/19

***8290**

Corral Hermida, María Dolores

15.000,00

15/00106/19

***1894**

Costa Curros, María Carmen

15.000,00

15/00049/19

***7624**

Costoya Vázquez, María Teresa

15.000,00

15/00434/19

***9232**

Couceiro Pérez, Manuel

15.000,00

15/00104/19

***3792**

Couso Álvarez, M. Isabel

15.000,00

27/00594/19

***1902**

Dablanca Buján, María Esther

15.000,00

36/00136/19

***3022**

Dacasa Sierra, Mª Carmen

15.000,00

27/00529/19

***7927**

De Andrés Castro, Alejandro

15.000,00

27/00064/19

***4730**

Díaz Rodríguez, Ana

15.000,00

27/00497/19

***9043**

Díaz Vázquez, Manuel

15.000,00

32/00159/19

***8403**

Diz Méndez, José Manuel

15.000,00

15/00060/19

***6039**

Domínguez Marzoa, Carlos Manuel

15.000,00

15/00056/19

***4759**

Esperante Calo, José Antonio

15.000,00

27/00026/19

***3489**

Espín Méndez, María Luz

15.000,00

32/00024/19

***9808**

Fernández Blanco, Lucila Berta

15.000,00

36/00005/19

***2519**

Fernández Calvo, Manuel

15.000,00

15/00140/19

***1673**

Fernández Cancela, María Carmen

15.000,00

27/00008/19

***1305**

Fernández Dacal, María Carmen

15.000,00

27/00568/19

***1287**

Fernández González, Olga

15.000,00

15/00122/19

***2110**

Fernández Graña, Francisco

15.000,00

27/00467/19

***0544**

Fernández López, María Josefa

15.000,00

27/00065/19

***3758**

Fernández López, Sara

15.000,00

32/00043/19

***5591**

Fernández Mondelo, Rubén

15.000,00

27/00439/19

***7778**

Fernández Neira, Gaspar

15.000,00

27/00492/19

***9942**

Fernández Penela, José Luis

15.000,00

15/00082/19

***6976**

Fernández Ramos, Concepción

15.000,00

36/00140/19

***6229**

Figueiras Gómez, Manuel

15.000,00

36/00121/19

***5078**

Fociños Val, Mª Isabel

15.000,00

27/00564/19

***5133**

Fouce Vila, Manuela

15.000,00

15/00115/19

***6680**

Fraga Costa, María Estrella

15.000,00

27/00457/19

***5584**

Freire Muíña, Manuel

15.000,00

15/00130/19

***9130**

Ganadería Zuñiga-Nogueira, S.C.

15.000,00

27/00089/19

***1763**

Gandería O Mazo, S.C.

15.000,00

15/00041/19

***8666**

García Andrade, Joaquín

15.000,00

15/00111/19

***1372**

García Calvo, María Celia

15.000,00

15/00075/19

***4907**

García Gómez, María Cristina

15.000,00

36/00033/19

***2140**

García González, José Manuel

15.000,00

27/00563/19

***2822**

García López, Irene

15.000,00

27/00427/19

***2746**

García Pérez, Alejandro

15.000,00

27/00488/19

***8311**

Gayoso García, Montserrat

15.000,00

27/00499/19

***1450**

Gil Cao, María Silvia

15.000,00

15/00393/19

***0900**

Gómez Fernández, María Luz

15.000,00

15/00099/19

***7138**

Gómez Gontán, María del Carmen

15.000,00

15/00029/19

***5798**

González Barral, Lourdes

15.000,00

36/00039/19

***2553**

González Cerqueira, Ana Isabel

15.000,00

27/00042/19

***9857**

González González, Carmen

15.000,00

15/00007/19

***5342**

Gorgal Málvarez, Margarita

15.000,00

15/00030/19

***5738**

Graña Neira, Manuel

15.000,00

15/00117/19

***4309**

Guerrero Ameneiros, María Mar

15.000,00

27/00087/19

***7081**

Gutiérrez López, Diego

15.000,00

15/00119/19

***3059**

Juncal Tarrío, Miguel

15.000,00

15/00147/19

***2881**

Lagares García, María Teresa

15.000,00

27/00090/19

***6743**

Lende Anello, Elva

15.000,00

15/00108/19

***6746**

Liste Ríos, Jesús Daniel

15.000,00

27/00595/19

***6197**

Liz Cela, José Miguel

15.000,00

27/00579/19

***4951**

Lodeiro Mejuto, M. Isabel

15.000,00

27/00033/19

***6386**

López Galán, José Luis

15.000,00

27/00616/19

***5696**

López García, Marisa

15.000,00

27/00085/19

***1814**

López Gudín, José Javier

15.000,00

27/00612/19

***6480**

López Hermida, Josefa

15.000,00

15/00087/19

***2009**

López López, Beatriz

15.000,00

27/00592/19

***4904**

López López, María del Carmen

15.000,00

27/00059/19

***5767**

López López, María Raquel

15.000,00

15/00065/19

***3632**

López Sanjurjo, María del Pilar

15.000,00

27/00575/19

***6905**

Lorenzo Veiga, Montserrat

15.000,00

15/00125/19

***7009**

Los Valles, S.C.

15.000,00

15/00432/19

***6991**

Martínez Louzán, Olga

15.000,00

27/00593/19

***8161**

Martínez Rodríguez, María José

15.000,00

15/00051/19

***5897**

Mato Mouriño, José Antonio

15.000,00

36/00124/19

***8126**

Méndez Currás, José

15.000,00

15/00069/19

***1971**

Méndez Gómez, Mª Estrella

15.000,00

15/00074/19

***2319**

Mira Calviño, Guadalupe

15.000,00

32/00030/19

***6600**

Montañés García, Ricardo

15.000,00

27/00052/19

***0621**

Montero Fontal, Alfredo

15.000,00

27/00030/19

***0781**

Moreira Álvarez, Gloria

15.000,00

15/00076/19

***6065**

Mosquera de la Iglesia, María Jesús

15.000,00

36/00125/19

***7016**

Mosquera Sánchez, Mª José

15.000,00

15/00159/19

***7197**

Mouro Rial, José

15.000,00

27/00483/19

***5000**

Neira López, María Jesús

15.000,00

15/00414/19

***1632**

Novo Gómez, Ana

15.000,00

36/00001/19

***7242**

Núñez Silva, Mª Luisa

15.000,00

27/00565/19

***2140**

Ocampo Llousas, Eva

15.000,00

15/00033/19

***5593**

Otero Andrade, Jesusa

15.000,00

27/00610/19

***2416**

Otero Solmo, José Antonio

15.000,00

27/00572/19

***1576**

Padorno Pérez, Manuel Ángel

15.000,00

15/00031/19

***5963**

Pardiñas García, Gonzalo

15.000,00

36/00014/19

***4570**

Paz Arosa, Miguel Ángel

15.000,00

15/00079/19

***6629**

Penas Espiñeira, María Soledad

15.000,00

27/00614/19

***7077**

Pérez Ferro, Virtudes

15.000,00

27/00600/19

***0535**

Pérez López, David

15.000,00

15/00064/19

***0816**

Pérez Sánchez, Belén

15.000,00

27/00475/19

***5996**

Pombo Injerto, Antonio Carlos

15.000,00

15/00093/19

***8089**

Porta Pereiro, Roberto

15.000,00

27/00063/19

***6730**

Porto Calvo, María Josefa

15.000,00

27/00581/19

***6342**

Prieto Ares, Basilio

15.000,00

15/00083/19

***7637**

Prieto Fernández, Ana Belén

15.000,00

27/00608/19

***5714**

Prieto Funcasta, Esther

15.000,00

15/00016/19

***2774**

Prieto Prieto, José Luis

15.000,00

15/00118/19

***5364**

Puente Lamas, M. Isabel

15.000,00

15/00138/19

***1287**

Puñal Suárez, Ana Luz

15.000,00

36/00132/19

***0516**

Quinteiro Abades, Marina

15.000,00

27/00583/19

***5019**

Quiñoy Pampín, María Luz

15.000,00

15/00094/19

***5878**

Ramos Vázquez, María Socorro

15.000,00

27/00422/19

***1837**

Ratón Méndez, José Ibán

15.000,00

15/00023/19

***3825**

Regueiro Sánchez, Beatriz

15.000,00

27/00601/19

***7129**

Rielo González, José Severino

15.000,00

27/00524/19

***0775**

Roca Calvo, Vanesa

15.000,00

27/00571/19

***3596**

Rodríguez Arrojo, Domingo

15.000,00

27/00548/19

***4732**

Rodríguez González, Ana María

15.000,00

27/00077/19

***9394**

Rodríguez López, M. Paz

15.000,00

27/00544/19

***1625**

Rodríguez López, María Luz

15.000,00

27/00028/19

***0796**

Rodríguez Olmo, María Luisa

15.000,00

36/00138/19

***1186**

Rodríguez Pereiras, Manuel

15.000,00

27/00474/19

***2870**

Rodríguez Rivera, Manuel

15.000,00

15/00137/19

***2875**

Rodríguez Rodríguez, Iván

15.000,00

15/00019/19

***2286**

Rodríguez Rodríguez, Jesús

15.000,00

27/00420/19

***1861**

Rodríguez Rodríguez, José Luis

15.000,00

27/00584/19

***7980**

Rodríguez Romero, Emiliano

15.000,00

27/00086/19

***1761**

Rodríguez Vázquez, Manuel

15.000,00

27/00535/19

***8248**

Roson Trabado, Manuel

15.000,00

15/00109/19

***1331**

Rouco Roca, José Antonio

15.000,00

27/00470/19

***6210**

Rubio Rodríguez, Rosario

15.000,00

15/00047/19

***6906**

Sánchez Casal, Pedro

15.000,00

32/00036/19

***1173**

Sánchez del Río González, Luisa Fer

15.000,00

15/00404/19

***5106**

Sánchez Estraviz, Mari Sol

15.000,00

15/00080/19

***7991**

Sánchez Sánchez, José Ramón

15.000,00

27/00096/19

***1051**

Sánchez Vilariño, Víctor

15.000,00

15/00113/19

***9339**

Sanguiao López, María Teresa

15.000,00

32/00145/19

***1206**

Sanmiguel Requejo, Delfina

15.000,00

27/00518/19

***5269**

Sarceda Doval, María Paz

15.000,00

15/00055/19

***1586**

Seoane Barreiro, Juan

15.000,00

27/00552/19

***2334**

Seren Cardeiro, Eladio

15.000,00

36/00122/19

***6489**

Sesto Taboada, Gema

15.000,00

27/00618/19

***0398**

Silva Pena, Inés

15.000,00

27/00468/19

***4870**

Torres González, Manuel

15.000,00

27/00513/19

***0733**

Trabado Alonso, José Luis

15.000,00

15/00433/19

***4786**

Varela Brao, Ramón

15.000,00

27/00586/19

***7488**

Varela Fariñas, Manuel

15.000,00

27/00587/19

***3408**

Varela Moreno, José Ángel

15.000,00

15/00071/19

***6132**

Varela Rey, Rosa María

15.000,00

27/00617/19

***9141**

Vázquez Ferreiro, María Isabel

15.000,00

15/00073/19

***0921**

Vázquez Fuciños, José

15.000,00

27/00465/19

***1008**

Vázquez López, María Soledad

15.000,00

36/00139/19

***0047**

Vázquez Rodríguez, José Ramón

15.000,00

27/00611/19

***7269**

Vázquez Rouco, Marta

15.000,00

27/00464/19

***7021**

Vázquez Vázquez, Asunción

15.000,00

27/00463/19

***8092**

Veiga Arce, Javier

15.000,00

15/00086/19

***7390**

Velo García, Lourdes María

15.000,00

27/00567/19

***0920**

Vila Balboa, Olga

15.000,00

27/00444/19

***8331**

Vila Rodríguez, David

15.000,00

27/00123/19

***2918**

Vilabrille Gromaz, Álvaro

15.000,00

15/00036/19

***8285**

Vilariño Sampayo, María Soledad

15.000,00

27/00622/19

***1576**

Villar Saavedra, Ángel

15.000,00

15/00009/19

***7035**

Villar Villar, Rosa

15.000,00

27/00522/19

***6668**

Villegas Fernández, Ana María

15.000,00

27/00041/19

***8186**

Vizcaíno López, María Inés

15.000,00

15/00126/19

***0662**

Xamboa, S.C.

15.000,00

15/00090/19

***8028**

Zas Vilas, María Begoña

15.000,00