Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Mércores, 12 de febreiro de 2020 Páx. 9801

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

Mediante a Resolución do 2 de abril de 2019 (DOG núm. 75, do 17 de abril) publicáronse as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeuse á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2019 (Galicia Emprende).

Por parte do órgano instrutor do procedemento administrativo, previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, están analizándose as solicitudes presentadas polos solicitantes que se acolleron á segunda convocatoria de axudas (2019.2).

Nunha primeira fase de revisión identificáronse varios expedientes que carecen dalgún dos requisitos exixidos nas bases reguladoras, polo que resulta procedente efectuar os oportunos requirimentos de emenda.

O artigo 10.2 das bases reguladoras dispón que, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, este requirimento de emenda se realizará preferentemente mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia e producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. A dita publicación tamén se realizará na páxina web do Igape no enderezo www.tramita.igape.es, onde se establecerá o contido pormenorizado do requirimento que se fai.

Os requirimentos obxecto da presente resolución non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.

En virtude do anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de solicitantes da segunda convocatoria (2019.2) cuxos expedientes deben ser obxecto de subsanación segundo se recolle no anexo a esta resolución.

Segundo. Habilitar un prazo de 10 días naturais para que os requiridos accedan á Oficina Virtual do Igape desde a páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no enderezo www.tramita.igape.es, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para acceder ao requirimento individualizado de emenda. Entenderase rexeitado cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición do requirimento sen que se acceda ao seu contido.

Terceiro. Establécese un prazo de dez días hábiles para achegar a documentación sinalada, contados a partir do día hábil seguinte ao acceso ao requirimento individualizado, ou a partir do día en que se puxo á súa disposición no caso de non acceder ao seu contido.

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que non se atenda o requirimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, darase por desistido na súa petición o solicitante e arquivarase o expediente, tras a correspondente resolución que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da devandita Lei 39/2015.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2020

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Solicitudes de axuda suxeitas á emenda de documentación
(convocatoria 2019.2)

Núm. expediente

Titular do expediente

NIF

IG107.2019.2.5

Click & Quim, S.L.

B70594189

IG107.2019.2.6

Green Fast Good, S.L.

B70569462

IG107.2019.2.7

32829793F

IG107.2019.2.8

Profocus Imagen Ecommerce y Publicidad, S.L.

B32493512

IG107.2019.2.9

78156603G

IG107.2019.2.10

Mi Dentista Coruña, S.L.

B70592779

IG107.2019.2.11

Babupe Restauración, S.L.

B94158011

IG107.2019.2.15

53484373N

IG107.2019.2.16

Y5914100D

IG107.2019.2.17

Martínez y Zobra, S.L.P.

B94192309

IG107.2019.2.18

45862101D

IG107.2019.2.20

32646805F

IG107.2019.2.22

32675873A

IG107.2019.2.23

77466274C

IG107.2019.2.24

36140981T

IG107.2019.2.25

Ye Studio, S.L.

B27872852

IG107.2019.2.26

32711179G

IG107.2019.2.27

35627211G

IG107.2019.2.28

76998471Z

IG107.2019.2.29

10071703A

IG107.2019.2.31

Sal y Arena Punta Montalvo, S.L.U.

B94189396

IG107.2019.2.32

Centro de Día A Doblada, S.L.

B27875236

IG107.2019.2.33

Fish Factory, S.L.

B70599923

IG107.2019.2.34

53187359C

IG107.2019.2.35

Moreiras Diseño Dental, S.L.

B27874700

IG107.2019.2.36

32705382A

IG107.2019.2.37

Bizargintza Mens, S.L.

B94195138

IG107.2019.2.38

Seara y Cabido Lavandeiras, S.L.

B32489742

IG107.2019.2.39

Casa Roan, S.L.

B27513365

IG107.2019.2.42

Lar do Belelle, S.L.

B70599998

IG107.2019.2.43

Arzeos Aircraft, S.L.

B94193638

IG107.2019.2.45

47377356R

IG107.2019.2.46

34262428H

IG107.2019.2.47

Y5712542T

IG107.2019.2.48

Lucus Padel, S.L.

B27510718

IG107.2019.2.50

46472314D

IG107.2019.2.51

Mimate Sport, S.L.L.

B94189040

IG107.2019.2.52

52494680D

IG107.2019.2.53

Tree of Life Servicios Funerarios, S.L.

B70491576

IG107.2019.2.54

76811254V

IG107.2019.2.55

Porta - Fábrica de Cordones, S.R.L.

B70601794

IG107.2019.2.56

76902963W

IG107.2019.2.57

Leisdonet, S.L.U.

B70569520

IG107.2019.2.58

53198117Z

IG107.2019.2.59

44078667H

IG107.2019.2.61

Apd Maqmaster, S.L.

B70588678

IG107.2019.2.62

La Bola de Cristal III Coruña, S.L.

B70583281

IG107.2019.2.63

51502862C

IG107.2019.2.64

44088267G

IG107.2019.2.65

Sabores Lejanos, S.L.

B70599667

IG107.2019.2.66

Centro de Día As Camelias, S.L.

B27875806

IG107.2019.2.67

García Robata, S.L.

B27834308

IG107.2019.2.68

Cambados Dental, S.L.

B94194545

IG107.2019.2.69

Pontevedra Verde, S.L.

B94195435

IG107.2019.2.70

Bao Diseño, S.L.

B32497737

IG107.2019.2.71

Alojamiento Turístico Blanco Rosales, S.L.

B94183522

IG107.2019.2.72

Baixo Miño Padel, S.L.

B94192549

IG107.2019.2.73

Urban Global 2018, S.L.

B27862580

IG107.2019.2.74

78802306M

IG107.2019.2.75

The House of Craft Beer, S.L.

B27875830

IG107.2019.2.76

BC Motor Castrelos, S.L.L.

B27874916

IG107.2019.2.77

River Electromecánica, S.L.L.

B94194636

IG107.2019.2.79

Ironminds, S.L.

B94194669

IG107.2019.2.80

Da Largo A Longa, S.L.

B94178548

IG107.2019.2.81

Pérez & Alonso Trade, S.L.

B70601240

IG107.2019.2.82

Raíces Celtas, S.L.

B27874726

IG107.2019.2.83

Hexa Calvario Hostel Group, S.L.U.

B27872381

IG107.2019.2.84

Apartamentos Mayma, S.L.

B27512052

IG107.2019.2.85

Eirobra A Mariña, S.L.

B27341999

IG107.2019.2.86

34875503M

IG107.2019.2.87

Ángel Núñez Fernández, S.L.U.

B94182904

IG107.2019.2.88

32834679V

IG107.2019.2.89

Distribuciones Agis y Martínez, S.L.

B94144409

IG107.2019.2.90

33549283B