Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Martes, 18 de febreiro de 2020 Páx. 11298

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2019, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2020

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas.

– Partida orzamentaria: 14.03.713D.770.0, financiada polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

– Beneficiarias e axudas concedidas:

Beneficiaria

NIF

Axuda concedida (€)

Adegas Moure, S.A.

A27045632

143.445,32

Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, S.C.G

F32002248

45.090,00

Bodegas Aldea de Abaixo, S.A.T.

F36167856

6.415,20

Bodegas Campante, S.A.

A32011843

18.471,73

Bodegas Castro Martín, S.L.

B36023257

9.530,51

Bodegas Eidosela, S.C.G.

F36430106

12.301,50

Bodegas Pazo Cilleiro, S.L.

B01530781

30.915,65

Compañía de vinos Telmo Rodríguez, S.L.

B01172261

187.898,02

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G

F36477354

36.047,55

Manuel Guerra Justo

***2150**

21.773,55

Martín Codax, S.A.U.

A36033009

753.395,73

Pazo de Señoráns, S.L.

B36117513

247.331,19

Rubén Moure Fernández

***7100**

10.800,00

Viña Almirante, S.C.G

F36373587

272.971,67

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

33.179,73

Viñedos y Bodega Veiga Serantes, S.L.

B94167871

133.999,71