Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Martes, 18 de febreiro de 2020 Páx. 11300

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2019, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2020

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.

– Financiamento: procede do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) concepto 713-D.770.0 e proxecto 201100766 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Beneficiarias

NIF

Axuda concedida (€)

Adegas Terra de Asorei, S.L.

B94126646

6.192,40

Adegas Valmiñor, S.L.

B36277218

55.405,35

Agro de Bazán, S.A.

A36034668

45.410,52

Attis Bodegas y Viñedos, S.L.

B36549350

14.284,40

Bodegas Eidosela, S.C.G.

F36430106

16.540,00

Bodegas Fillaboa, S.A.

A36692846

27.429,00

Bodegas Martín Codax, S.A.U.

A36033009

158.690,03

Bodegas Terras Gauda, S.A.

A36108900

95.854,90

Bouza do Rei, S.A.T.

F36026698

3.507,55

C.R.D.O. Rías baixas

Q8655030H

229.079,30

Corisca, S.L.

B36467413

2.238,60

Docampo, S.A.

A32104929

7.500,00

Enoturismo Acha, S.L.

B36476380

9.250,00

HGA Bodegas y Viñedos de Altura, S.L.

B32131047

21.799,97

Just B Galicia Wines, S.L.

B94165339

5.840,00

Lagar de Besada, S.L.

B36306173

4.957,08

Los Vinos de Miguel, S.L.

B32442964

16.890,70

Maior de Mendoza, S.L.

B36037349

19.025,00

Manuel Corzo Rodríguez

***3369**

1.856,36

Pazo de Señoráns, S.L.

B36117513

31.796,42

Pazo Pondal, S.L.U.

B61759387

80.454,89

Viña Costeira, S.C.G.

F32002230

3.837,60

Viñas e Adegas Galegas, S. L. .

B94055068

47.615,88