Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Mércores, 19 de febreiro de 2020 Páx. 11916

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 4 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puideron efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegaren o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderase interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda, ante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 4 de febreiro de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº expediente

Acto que se notifica

Concello

58000636H

58000636H/19-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47388707J

47388707J/24-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

52930192Q

52930192Q/25-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

49205460L

49205460L/04-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

73006195D

73006195D/03-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

Y3743650T

Y3743650T/03-12-2018/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

79339609M

79339609M/13-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

49473919E

49473919E/18-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47385567R

47385567R/18-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32759595M

32759595M/01-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32666068L

32666068L/10-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

X7313139J

X7313139J/22-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

04655688M

04655688M/03-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

45860146D

45860146D/01-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

47351705H

47351705H/21-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

30983896K

30983896K/03-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

49207927W

49207927W/04-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

53308981H

53308981H/04-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32824079C

32824079C/07-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

X6518811J

X6518811J/21-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32702523L

32702523L/11-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

45907577Z

45907577Z/05-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

44830239L

44830239L/13-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

77459723R

77459723R/13-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

52440215P

52440215P/15-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32928574A

32928574A/11-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

47359460E

47359460E/29-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Carballo

79425426D

79425426D/30-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

Y3124987Z

Y3124987Z/13-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

36070966C

36070966C/20-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47439097X

47439097X/22-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

Y1260622Y

Y1260622Y/29-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47362022P

47362022P/05-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47384181H

47384181H/06-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

X6066507G

X6066507G/15-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47365157S

47365157S/11-06-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32760980X

32760980X/02-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

44658952J

44658952J/09-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

49915479M

49915479M/16-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

58039059P

58039059P/02-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32682105W

32682105W/07-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32719686R

32719686R/16-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

Y3360463Q

Y3360463Q/19-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

33547885Q

33547885Q/11-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32694306J

32694306J/12-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol