Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Xoves, 20 de febreiro de 2020 Páx. 12513

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se notifican as resolucións ditadas no expediente IG179.2016.1.226 e oito máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pola presente resolución, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións, que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2020

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data da resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG179.2016.1.226

Servicios y Productos Lean, S.L.

Axudas ao apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pemes (Re-Solve 2016) (Resolución do 16 de decembro de 2015, DOG núm. 247, do 29 de decembro)

23.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG179.2016.1.227

32693371K

Axudas ao apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pemes (Re-Solve 2016) (Resolución do 16 de decembro de 2015, DOG núm. 247, do 29 de decembro)

23.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG206.2016.1.85

34893788M

Microcréditos-bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € (Resolución do 2 de agosto de 2016, DOG núm. 153, do 12 de agosto)

20.12.2019

Director xeral do Igape

Resolución de incumprimento total

IG204.2017.1.272

44463385S

Liña pequenas empresas-bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

15.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG204.2017.1.486

44472182A

Liña pequenas empresas-bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

14.11.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG204.2017.1.497

53487532C

Liña pequenas empresas-bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

28.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG204.2017.1.500

44485761N

Liña pequenas empresas-bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

31.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG206.2017.1.149

79083473C

Liña microempresas-bonificación dos custos dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

14.11.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento

IG206.2017.1.158

35296872Z

Liña microempresas-bonificación dos custos dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € (Resolución do 14 de xullo de 2017, DOG núm. 142, do 27 de xullo)

15.10.2019

Directora da Área de Investimento do Igape

Resolución de arquivamento