Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Mércores, 26 de febreiro de 2020 Páx. 13621

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 17 de febreiro de 2020 o tribunal nomeado pola Orde do 26 de outubro de 2018 (DOG núm. 215, do 12 de novembro) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base IV.2 da convocatoria e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas aspirantes que figuran nela.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2020

Constantino Piñeiro Cajete
Presidente do tribunal

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***9242**

Gómez Meitín, Luisa

35,33

Exento

16,38

51,71

2

***8488**

Midon Sobredo, María del Carmen

36,66

Exento

14,07

50,73

3

***5538**

González Requejo, Óscar

34,66

Exento

13,20

47,86

4

***5337**

González Soto, Mercedes

32,66

Exento

15,12

47,78

5

***5879**

Piñeiro Casanova, María Elena

38,66

Exento

8,72

47,38

6

***3215**

Basalo Antelo, María del Carmen

36,00

Exento

10,94

46,94

7

***6948**

Suárez Huertas, Pablo Eric

33,33

Exento

13,24

46,57

8

***3539**

Díaz Otero, Antonio

34,00

Exento

10,99

44,99

9

***5970**

Vidal Ares, María Montserrat

30,66

Exento

14,16

44,82

10

***8418**

Valeiro Veiga, Juan Carlos

36,00

Exento

8,75

44,75

11

***6032**

Maceiras Escontrela, María Isabel

35,33

Exento

9,21

44,54

12

***6052**

Cabido Doval, María del Carmen

32,00

Exento

12,40

44,40

13

***8517**

Espiña Quinteiro, Manuel

34,00

Exento

10,33

44,33

14

***2305**

Martínez Varela, María Estrella

28,00

Exento

15,28

43,28

15

***8604**

Feijoo Álvarez, Beatriz

35,33

Exento

7,90

43,23

16

***7611**

Cernadas Campos, María José

30,66

Exento

12,43

43,09

17

***9228**

Martínez de la Torre, José Luis

32,66

Exento

10,21

42,87

18

***6355**

Iglesias Iglesias, María Esther

26,66

Exento

16,19

42,85

19

***6541**

Losada González, María Yolanda

33,33

Exento

9,13

42,46

20

***5092**

Fernández Collazo, María del Pilar

32,66

Exento

9,41

42,07

21

***4722**

Cabido López, Josefa

29,33

Exento

12,68

42,01

22

***1810**

Ferro Barreiro, Mónica

31,33

Exento

10,57

41,90

23

***1556**

Pena Barral, Alberto

34,00

Exento

7,85

41,85

24

***6637**

Pena Barral, Mónica

34,66

Exento

7,15

41,81

25

***6808**

Vidal Ces, Eva

28,00

Exento

13,00

41,00

26

***8615**

Rodríguez Ferrero, Rubén

34,00

Exento

6,90

40,90

27

***9926**

Caamaño Otero, Miguel Víctor

26,66

Exento

14,10

40,76

28

***7169**

Conde Seguin, María José

28,66

Exento

10,88

39,54

29

***9649**

González Pérez, Rosa María

32,00

Exento

7,03

39,03

30

***4301**

Rodríguez Méndez, Concepción

30,00

Exento

8,81

38,81

31

***0708**

Araujo Casais, María Josefa

32,66

Exento

5,99

38,65

32

***4907**

García Pérez, María Dolores

22,66

Exento

15,71

38,37

33

***9479**

Méndez Vila, María Carmen

28,66

Exento

9,68

38,34

34

***5991**

Vázquez Fouces, María Dolores

28,66

Exento

9,55

38,21

35

***9823**

Miguez Novelle, Concepción

26,66

Exento

11,29

37,95

36

***7807**

Amor Docampo, Nieves Marisa

31,33

Exento

6,60

37,93

37

***0396**

Pernas Braña, María de los Ángeles

34,00

Exento

3,39

37,39

38

***3161**

Abalde Rodríguez, Irene

26,00

Exento

9,68

35,68

39

***6673**

Diz Diéguez, Flora

28,66

Exento

5,99

34,65

40

***1584**

Lago Martínez, Juan Carlos

30,00

Exento

4,27

34,27

41

***4484**

Míguez Gómez, María del Carmen

30,00

Exento

3,98

33,98

42

***6321**

Blanco Blanco, María Teresa

33,33

Exento

0,00

33,33

43

***7820**

Domínguez Suárez, María Mercedes

24,00

Exento

8,92

32,92

44

***5597**

Vázquez Merens, Raúl

28,66

Exento

4,25

32,91

45

***2833**

Cando Rancaño, María del Carmen

24,66

Exento

7,99

32,65

46

***4653**

Fernández Muñoz, Rosa María

28,00

Exento

3,86

31,86

47

***1916**

Gómez Sánchez, Francisco Javier

30,66

Exento

0,00

30,66

48

***7305**

Noya Otero, María Carmen

29,33

Exento

0,00

29,33

49

***1368**

Crespo Crespo, Francisco

26,00

Exento

0,00

26,00