Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Mércores, 26 de febreiro de 2020 Páx. 13624

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 17 de febreiro de 2020 o tribunal nomeado pola Orde do 26 de outubro de 2018 (DOG núm. 215, do 12 de novembro) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base IV.2 da convocatoria e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal laboral fixo da Xunta de Galicia das persoas aspirantes que figuran nela.

Terceiro. De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2019

Constantino Piñeiro Cajete
Presidente do tribunal

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Fase concurso

Total

1

***7408**

López Valledor, María del Carmen

39,52

Exento

12,44

51,96

2

***2894**

Verdes Fernández, Ana María

36,66

Exento

13,77

50,43

3

***1429**

Vilaboa Gandoy, María Carmen

30,47

Exento

19,27

49,74

4

***9836**

Nores Rivas, Ana Isabel

35,71

Exento

14,01

49,72

5

***6285**

Otero Carollo, Rosa María

32,38

Exento

14,27

46,65

6

***2306**

Sabaris Castro, María Teresa

31,90

Exento

14,57

46,47

7

***7671**

Gómez Hermida, Fátima

39,04

Exento

7,38

46,42

8

***6717**

Álvarez Álvarez, María Ángeles

30,95

Exento

15,27

46,22

9

***9560**

Pernas Cao, Susana

35,71

Exento

9,81

45,52

10

***3206**

Loira Costas, Pilar

32,85

Exento

11,18

44,03

11

***5545**

Rey Vázquez, María Fátima

31,42

Exento

12,40

43,82

12

***1681**

Gorgoso Novo, Consuelo

31,42

Exento

12,28

43,70

13

***2166**

González Bugallo, María del Carmen

31,90

Exento

11,69

43,59

14

***5510**

Rielo García, Josefa

25,23

Exento

18,21

43,44

15

***7039**

Funcasta López, María Montserrat

30,00

Exento

13,02

43,02

16

***6133**

Cortes Núñez, Lidia

27,14

Exento

15,65

42,79

17

***0746**

González Rivero, María Milagros

28,57

Exento

14,13

42,70

18

***9030**

Vence García, Begoña

35,23

Exento

7,39

42,62

19

***5230**

Fariñas Iglesias, María Jesús

27,14

Exento

15,04

42,18

20

***1882**

Ansede Vázquez, María Benigna

28,57

Exento

12,87

41,44

21

***7710**

Álvarez Espejo, Iván

32,38

Apto

8,77

41,15

22

***0684**

Ramas Leis, Isabel

29,04

Exento

12,09

41,13

23

***8667**

Fernández Martínez, José

30,95

Exento

9,92

40,87

24

***1872**

López Armesto, Carmen

33,80

Exento

6,91

40,71

25

***7200**

Díaz López, Ana María

29,04

Exento

11,18

40,22

26

***9163**

Aldrey Delgado, María del Mar

28,57

Exento

11,29

39,86

27

***5675**

González Cabana, María José

22,85

Exento

16,52

39,37

28

***7820**

Domínguez Suárez, María Mercedes

25,71

Exento

13,37

39,08

29

***2073**

Gómez Rodríguez, Concepción

27,61

Exento

10,91

38,52

30

***8425**

Vilares Salvado, María Eva

30,95

Exento

6,53

37,48

31

***4183**

Romero Alonso, María Begoña

26,66

Exento

10,81

37,47

32

***8012**

Rodríguez Caneda, Rosa María

27,14

Exento

10,12

37,26

33

***7878**

García Barcía, María José

24,76

Exento

12,08

36,84

34

***0798**

Seijas Fernández, María Olga

21,90

Exento

14,72

36,62

35

***4281**

Fernández Blanco, Delia

23,33

Exento

13,22

36,55

36

***3435**

Román Campos, María del Carmen

23,33

Exento

12,96

36,29

37

***4642**

Real Bernárdez, Ana María

24,28

Exento

10,83

35,11

38

***9637**

Rodríguez Carro, María Jesús

25,71

Exento

8,93

34,64

39

***3411**

Vázquez Dorrego, Rosa María

21,42

Exento

12,79

34,21

40

***7980**

Silva Filgueira, Leonor

21,42

Exento

12,00

33,42