Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Mércores, 26 de febreiro de 2020 Páx. 13612

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución de 26 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2018 (DOG núm. 26, do 6 de febreiro de 2019) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario de 2019, que figuran como anexo desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 14 A2 713D 7810 (Promoción e comercialización agroalimentaria); proxecto 2011 00194; cun crédito orzamentario para o ano 2019 de 1.942.955,56 euros e un crédito orzamentario para o exercicio 2020 de 1.112.869,02 euros.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2020

Manuel Rodríguez Vázquez
Director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria

ANEXO

Expediente

Beneficiario

NIF

Proxecto

Subvención (€)

G-001-13F-19

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Promoción e mellora da comercialización

21.647,99

G-002-13F-19

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Asistencia a feiras e certames comerciais

2.227,26

G-003-13F-19

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Promoción e mellora da comercialización

3.850,00

G-004-13F-19/20

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Asistencia a feiras e certames comerciais

4.919,88

G-005-13F-19

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Promoción e mellora da comercialización

6.089,14

G-006-13F-19

CRDO Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Promoción e mellora da comercialización

39.158,00

G-007-13F-19

Craega

V27218643

Asistencia a feiras e certames comerciais

35.999,60

G-008-13F-19

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Asistencia a feiras e certames comerciais

36.581,30

G-009-13F-19

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Asistencia a feiras e certames comerciais

42.770,00

G-010-13F-19

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Promoción e mellora da comercialización

57.250,20

G-011-13F-19

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Asistencia a feiras e certames comerciais

1.750,00

G-012-13F-19

Craega

V27218643

Promoción e mellora da comercialización

44.295,50

G-013-13F-19

CRDO Monterrei

Q8255203E

Organización de feiras e certames comerciais

25.200,00

G-014-13F-19

CRDO Monterrei

Q8255203E

Asistencia a feiras e certames comerciais

1.050,00

G-015-13F-19/20

CRDO Monterrei

Q8255203E

Promoción e mellora da comercialización

97.627,52

G-016-13F-19

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Asistencia a feiras e certames comerciais

2.164,71

G-017-13F-19/20

CRIXP Castaña de Galicia

V70206974

Asistencia a feiras e certames comerciais

6.674,50

G-018-13F-19

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Promoción e mellora da comercialización

29.869,18

G-019-13F-19

CRDO Monterrei

Q8255203E

Promoción e mellora da comercialización

61.181,23

G-020-13F-19

CRDO Monterrei

Q8255203E

Asistencia a feiras e certames comerciais

19.600,00

G-023-13F-19/20

CRIXP Grelos de Galicia

Q2701019H

Promoción e mellora da comercialización

10.500,00

G-024-13F-19/20

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Asistencia a feiras e certames comerciais

31.917,07

G-025-13F-19/20

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Promoción e mellora da comercialización

73.791,53

G-026-13F-19

CRIXP Pemento do Couto

Q1500366H

Promoción e mellora da comercialización

700,00

G-028-13F-19/20

CRIXP Faba de Lourenzá

Q2701013A

Promoción e mellora da comercialización

2.800,00

G-029-13F-19

CRDOP Pemento de Herbón

Q1500357G

Promoción e mellora da comercialización

10.500,00

G-030-13F-19/20

CRIXP Tarta de Santiago

Q1500362G

Promoción e mellora da comercialización

10.500,00

G-032-13F-19

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Promoción e mellora da comercialización

29.750,00

G-033-13F-19/20

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Promoción e mellora da comercialización

26.146,54

G-034-13F-19

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Asistencia a feiras e certames comerciais

1.236,90

G-035-13F-19

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Promoción e mellora da comercialización

181.265,00

G-036-13F-19/20

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Promoción e mellora da comercialización

239.575,00

G-037-13F-19

CRIXP Carne de Vacún de Galicia

Q1500342I

Asistencia a feiras e certames comerciais

20.076,00

G-038-13F-19

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Asistencia a feiras e certames comerciais

15.707,30

G-039-13F-19

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Promoción e mellora da comercialización

27.269,42

G-040-13F-19/20

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Promoción e mellora da comercialización

82.180,44

G-041-13F-19/20

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Promoción e mellora da comercialización

128.354,80

G-042-13F-19

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Promoción e mellora da comercialización

17.500,00

G-043-13F-19

CRDOP Queixo Tetilla

Q8655602D

Promoción e mellora da comercialización

2.502,89

G-044-13F-19

CRDO Ribeira Sacra

G27196575

Asistencia a feiras e certames comerciais

14.350,00

G-045-13F-19

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Asistencia a feiras e certames comerciais

24.500,00

G-046-13F-19/20

CRIXP Pataca de Galicia

Q7755068I

Promoción e mellora da comercialización

37.206,90

G-047-13F-19

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Organización de feiras e certames comerciais

10.029,05

G-048-13F-19/20

CRIXP Pan de Cea

V32321481

Promoción e mellora da comercialización

10.325,00

G-049-13F-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

66.384,85

G-050-13F-19

CRDOP San Simón da Costa

V27152925

Promoción e mellora da comercialización

2.299,61

G-051-13F-19

CRDO Ribeiro

Q8255201I

Asistencia a feiras e certames comerciais

71.400,00

G-052-13F-19/20

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

9.240,00

G-053-13F-19/20

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

13.923,00

G-055-13F-19/20

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Promoción e mellora da comercialización

787.710,00

G-056-13F-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Organización de feiras e certames comerciais

21.742,00

G-057-13F-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

47.242,50

G-058-13F-19

CRDO Rías Baixas

Q8655030H

Asistencia a feiras e certames comerciais

24.000,00

G-060-13F-19

CRDO Valdeorras

Q8255004G

Organización de feiras e certames comerciais

36.000,00

G-061-13F-19

CRDOP San Simón da Costa

V27152925

Promoción e mellora da comercialización

8.350,48

G-062-13F-19

CRDOP Cebreiro

G27152446

Promoción e mellora da comercialización

359,98

G-063-13F-19

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Asistencia a feiras e certames comerciais

4.200,00

G-064-13F-19/20

CR IIXX Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

Q8255200A

Promoción e mellora da comercialización

27.300,00

G-065-13F-19/20

CRDOP Cebreiro

G27152446

Promoción e mellora da comercialización

560,00

G-066-13F-19/20

CRDOP Cebreiro

G27152446

Promoción e mellora da comercialización

910,00

G-067-13F-19

CRDO Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Asistencia a feiras e certames comerciais

3.997,00

G-068-13F-19/20

CRDO Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Promoción e mellora da comercialización

59.150,00

G-069-13F-19

CRDO Arzúa-Ulloa

Q1500343G

Promoción e mellora da comercialización

2.502,89

G-070-13F-19

CRDOP Cebreiro

G27152446

Organización de feiras e certames comerciais

728,00

G-071-13F-19/20

CRIXP Castaña de Galicia

V70206974

Promoción e mellora da comercialización

14.475,85

G-072-13F-19/20

CRIXP Mel de Galicia

V15211303

Promoción e mellora da comercialización

24.500,00

G-073-13F-19/20

Craega

V27218643

Organización de feiras e certames comerciais

21.000,00

G-074-13F-19/20

Craega

V27218643

Estudos, xornadas técnicas, seminarios e congresos

17.500,00

G-075-13F-19/20

Craega

V27218643

Asistencia a feiras e certames comerciais

60.200,00

G-076-13F-19/20

Craega

V27218643

Promoción e mellora da comercialización

102.620,00

L-001-13F-19

Asoc. Queixeiros San Simón da Costa

G27319730

Asistencia a feiras e certames comerciais

16.971,81

L-002-13F-19

Asoc. Queixeiros San Simón da Costa

G27319730

Promoción e mellora da comercialización

4.200,00

O-001-13F-19

A.I.E. Agrp. desv. Apícola Galego

V32252496

Asistencia a feiras e certames comerciais

8.349,00

P-001-13F-19/20

Asoc. Ruta do Viño das Rías Baixas

G36597201

Promoción e mellora da comercialización

49.417,74