Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Xoves, 5 de marzo de 2020 Páx. 14883

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

ORDE do 20 de febreiro de 2020 pola que se fixa o prezo de venda ao público dunha publicación desta consellería.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 6, sinala a obriga de que os prezos privados sexan fixados polas consellerías correspondentes, logo de informe favorable da Consellería de Facenda, e publicados no Diario Oficial de Galicia,

DISPÓN:

1. Queda aprobado o prezo de venda ao público da publicación editada por esta consellería que se relaciona no anexo.

2. Este prezo entenderase, de ser o caso, co IVE incluído.

Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO

– Domingo García-Sabell e a fenomenoloxía. 2ª edición revisada e aumentada. 15,25 €.