Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Mércores, 25 de marzo de 2020 Páx. 17352

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 12 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que consideren oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderá interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o Xulgado do Social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 12 de marzo de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº expediente

Acto que se notifica

Concello

32702740Y

32702740Y/09-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Pontes de García Rodríguez, As

32940454S

32940454S/03-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

47362467Q

47362467Q/03-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

46902525M

46902525M/26-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

72399710B

72399710B/07-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Betanzos

54107270T

54107270T/18-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

54154202N

54154202N/18-01-2020/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Carballo

X2691989T

X2691989T/27-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

47368467J

47368467J/30-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

54705312L

54705312L/02-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

45849151P

45849151P/11-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

34898574F

34898574F/13-01-2020/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

46901277E

46901277E/05-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

32678075C

32678075C/13-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

Y4090369V

Y4090369V/20-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

33234679R

33234679R/02-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

35564708S

35564708S/09-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

34884031T

34884031T/19-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32726432P

32726432P/14-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

15961349Q

15961349Q/10-01-2020/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32694364W

32694364W/17-12-2019/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

45861497A

45861497A/15-01-2020/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ordes

32698729C

32698729C/12-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32671518H

32671518H/17-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32929146T

32929146T/26-12-2019/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

43191791E

43191791E/26-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32633188Y

32633188Y/15-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32714578E

32714578E/27-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

Y2798497D

Y2798497D/08-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

49472205X

49472205X/17-12-2019/2.1.D

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

53487948E

53487948E/14-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Boiro

39462052D

39462052D/17-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Boiro

Y5336518A

Y5336518A/20-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

35654565B

35654565B/22-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

76418328T

76418328T/03-02-2020/2.2.B

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

45957996V

45957996V/20-01-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

32618500S

32618500S/10-02-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Ferrol

54129283W

54129283W/06-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

39395638L

39395638L/15-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47175297C

47175297C/28-08-2019/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47367362N

47367362N/04-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

33255162Z

33255162Z/12-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

45907184N

45907184N/23-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

52456779N

52456779N/04-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

33236849D

33236849D/03-04-2018/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Melide

78808235T

78808235T/27-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Melide

X8784768X

X8784768X/12-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ordes

33341058M

33341058M/13-09-2019/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Ordes

X6110313H

X6110313H/18-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ordes

32785434S

32785434S/19-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32712075A

32712075A/26-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32645676M

32645676M/30-10-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

76776619C

76776619C/05-03-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

44817134R

44817134R/15-03-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

32650129L

32650129L/11-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

47435871G

47435871G/03-09-2018/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Cee

49681751A

49681751A/19-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32640093B

32640093B/02-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

33299353E

33299353E/15-11-2019/2.2.B

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

51269017Q

51269017Q/16-05-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

44824806Z

44824806Z/19-06-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

32765837Z

32765837Z/02-09-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

34890924Q

34890924Q/12-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

53304730E

53304730E/19-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

53307618N

53307618N/09-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

76579293B

76579293B/13-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

47437428C

47437428C/09-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

53301057Y

53301057Y/09-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Coruña, A

32636927L

32636927L/13-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

33234176G

33234176G/26-11-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

00406068A

00406068A/30-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

X7970191R

X7970191R/12-08-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

Y6460551A

Y6460551A/26-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

52933128P

52933128P/08-07-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

76416495F

76416495F/02-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

78789759Q

78789759Q/11-12-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

78801211Z

78801211Z/07-05-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

76362896K

76362896K/03-05-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

Y4561862X

Y4561862X/20-06-2019/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

32449638L

32449638L/10-02-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

Y3561226N

Y3561226N/05-02-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A

48114558F

48114558F/12-02-2020/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Coruña, A