Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Mércores, 25 de marzo de 2020 Páx. 17344

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

ANUNCIO do 3 de marzo de 2020, do Servizo de Mobilidade da Coruña, polo que se notifican os acordos de incoación do expediente sancionador en materia de transportes terrestres XC-01373-O-2019 e dez máis.

A persoa titular do Servizo de Mobilidade da Coruña acordou a incoación dos expedientes sancionadores número XC-01373-O-2019 e dez máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación do acordo de incoación por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse os acordos de incoación ditados ás persoas interesadas.

Infórmanse que os expedientes sancionadores se atopan á súa disposición nas oficinas do Servizo de Mobilidade da Coruña.

Outorgáselles un prazo quince (15) días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando ou propoñendo as probas que consideren oportunas.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta (30) días contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOE, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte da persoa interesada e a terminación do procedemento sancionador.

A Coruña, 3 de marzo de 2020

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

DNI/CIF denunciado

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto

cualificador

Precepto

sancionador

Sanción proposta

XC-01373-O-2019

9704-GDW

32819913V

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

25.2.2019; 16.48.00; AC-432; 10,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01828-O-2019

3686-CFM

33336452E

Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

8.4.2019; 19.14.00; N-547; 46,5

Art. 199.9 ROTT

Art. 142.8 LOTT

Art. 201b) ROTT

Art. 143.1 LOTT

201 euros

XC-01835-O-2019

3083-BDV

52432166D

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

10.4.2019; 09.21.00; AC-552; 60,2

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01928-O-2019

3635-KVC

79313721S

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

22.5.2019; 10.43.00; AC-523; 7,234

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01931-O-2019

9194-GMY

53480588E

Non levar a bordo do vehículo a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

15.5.2019; 09.16.00; N-547; 85,0

Art. 199.9 ROTT

Art. 142.8 LOTT

Art. 201b) ROTT

Art. 143.1 LOTT

201 euros

XC-01937-O-2019

9282-FGL

47401280M

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

16.5.2019; 10.27.00; AC-552; 28,0

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01951-O-2019

CS7428AU

47401280M

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

21.5.2019; 12.22.00; AC-552; 86,0

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01962-O-2019

3635-KVC

79313721S

Transportar mercadorías perigosas carecendo dos extintores ou de calquera outro medio de extinción de incendios que resulte obrigatorio en función do vehículo ou da carga transportada, ou dispoñer duns cuxa correcta utilización non estea garantida.

22.5.2019; 10.37.00; AC-523; 7,234

Art. 141.5.3 LOTT

Art. 198.6.3 ROTT

Art. 201.f) ROTT

Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-01978-O-2019

7125-DGC

52939723W

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

30.4.2019; 16.49.00; AG-11; 4,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-02548-O-2019

0759-KXY

47401280M

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

12.7.2019; 13.02.00; AC-445; 10,0

Art. 140.1 LOTT Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT Art. 143.1.f) LOTT Art. 143.1 LOTT

801 euros

XC-02665-O-2019

2043-HFF

49673590F

A realización de servizos de taxi ou de arrendamento de vehículos con condutor carecendo dos preceptivos títulos habilitantes ou con estes suspendidos, anulados, caducados, revogados, sen ter realizado o visado obrigatorio ou por calquera outra causa ou circunstancia pola que as referidas habilitacións expedidas para exercer a actividade xa non sexan válidas. No suposto de que a infracción consista na falta de visado obrigatorio e este se realizase con anterioridade á data de resolución do procedemento sancionador, a infracción terá a cualificación de leve.

1.7.2019; 16.14.00; SD Fisterra a Faro; 1,5

Art .60.a)

Lei 4/2013

Art. 63

Lei 4/2013

2.001 euros