Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Xoves, 26 de marzo de 2020 Páx. 17395

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 243/2019).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 243/2019 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Manuel Ramos Baltasar contra Acende Enerxía, S.L. e o Fogasa, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Decreto.

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

En Santiago de Compostela o seis de marzo de dous mil vinte.

Parte dispositiva:

Acordo:

a) Declarar o executado Acende Enerxía, S.L. en situación de insolvencia total por importe de 4.691,9 euros en concepto de principal (4.303,33 euros en concepto de salarios e vacacións, 358,04 en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET sobre os conceptos salariais que comportan 3.350,90 euros, 30,53 euros en concepto de xuros do artigo 1108 do Código civil sobre os conceptos indemnizadores que comportan 952,43 euros), máis outros 469,19 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reabrir a execución se en diante se coñecen novos bens do executado.

c) Unha vez firme a presente resolución, procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente, artigo 188 LXS.

A letrada da Administración de xustiza.

E para que sirva de notificación en legal forma a Acende Enerxía, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2020

A letrada da Administración de xustiza