Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Mércores, 15 de abril de 2020 Páx. 18264

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2019.

O artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15 de febreiro) impón a cada consellería da Xunta de Galicia a obriga de publicar no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios de colaboración subscritos no cuadrimestre anterior.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo único

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Consellería do Medio Rural nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2020

Mª Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Consellería do Medio Rural nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2019

Título

Obxecto

Data
da sinatura

Achega

económica da consellería

Segunda addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

Modificación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

28.11.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Modificar o anexo I do convenio en relación coa duración e o importe dos vehículos motobomba que amplía o prazo de duración de 3 meses a 6 meses e incrementa o importe da axuda para a actuación de 2 vehículos motobomba por 6 meses.

17.10.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Abegondo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

37.592,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ames para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

11.709,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Aranga para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

26.505,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ares para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Arteixo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

42.796,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Arzúa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

11.709,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Baña para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

42.796,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Betanzos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

1.951,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boimorto para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

36.942,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

51.738,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boqueixón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

88.029,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Brión para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

18.214,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cabana de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

29.136,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cabanas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

4.553,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Capela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

3.903,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Carballo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

67.559,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Carral para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

1.951,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cedeira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

36.291,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cerceda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

6.505,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cerdido para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

11.058,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Coirós para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

31.087,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Coristanco para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

30.437,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Coruña para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

1.951,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Culleredo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

5.204,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Curtis para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

7.806,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Dumbría para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

33.039,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Fene para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

40.338,54 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ferrol para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

6.505,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Frades para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

38.893,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Laracha para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

72.583,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Lousame para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

34.990,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

14.961,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mañón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

78.922,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mazaricos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

34.990,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Melide para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

110.010,36 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mesía para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

6.505,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Miño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

2.602,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Moeche para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

9.757,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Muxía para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

4.553,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Muros para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Negreira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

44.097,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Noia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

86.982,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oleiros para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

32.388,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ordes para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oroso para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

37.592,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ortigueira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

77.787,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Outes para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

53.039,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Paderne para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

5.854,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Padrón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

5.204,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Pino para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

13.010,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Pobra do Caramiñal para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

31.087,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pontedeume para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

2.602,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Porto do Son para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

44.792,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Rianxo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

56.971,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ribeira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

59.147,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Rois para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

47.835,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

32.388,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Sadurniño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

16.262,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Santa Comba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

83.035,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Santiso para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

11.709,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sobrado para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

31.738,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local das Somozas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

3.903,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Teo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

13.010,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Toques para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

34.340,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Tordoia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

41.495,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Touro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

33.660,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Trazo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

44.097,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Valdoviño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

3.903,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Val do Dubra para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

37.592,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vedra para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

11.709,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilasantar para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

30.537,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilarmaior para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

5.204,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vimianzo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

77.621,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Zas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

33.689,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cariño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

2.602,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oza-Cesuras para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

53.204,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Abadín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

76.486,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Alfoz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

55.409,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Antas de Ulla para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

58.272,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baleira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

11.058,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Barreiros para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

25.623,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Becerreá para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

20.209,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Begonte para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

16.12.2019

48.000,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Bóveda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

46.093,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Carballedo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

37.592,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Castro de Rei para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

42.796,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Castroverde para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

23.418,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cervantes para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

51.947,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cervo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

76.739,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Corgo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

62.355,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cospeito para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

77.967,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Chantada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

42.796,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Folgoso do Courel para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

73.277,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Fonsagrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

67.559,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Foz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

39.147,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Friol para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

55.850,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Xermade para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

44.748,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Guitiriz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

32.569,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Guntín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

50.646,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Incio para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

22.731,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Xove para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

46.699,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Láncara para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

87.588,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Lourenzá para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

39.147,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Meira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

29.316,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mondoñedo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

56.501,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Monforte de Lemos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

12.359,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Monterroso para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Muras para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

40.194,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Navia de Suarna para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

76.530,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Negueira de Muñiz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

35.641,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local das Nogais para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

78.481,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ourol para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

50.856,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Outeiro de Rei para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

51.297,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Palas de Rei para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

16.12.2019

90.581,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pantón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

60.874,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Paradela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2 014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Páramo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

40.194,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Pastoriza para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

66.258,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pedrafita do Cebreiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

75.229,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pol para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

25.629,70 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Portomarín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

16.12.2019

51.713,44 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Quiroga para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

41.539,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ribadeo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

26.273,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ribeira de Piquín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

46.699,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Riotorto para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

16.12.2019

55.850,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Samos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

51.297,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sarria para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

41.539,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Saviñao para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

64.777,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sober para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

64.777,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Taboada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

56.501,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Trabada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

36.942,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Triacastela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

33.689,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Valadouro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

63.476,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Vicedo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

53.458,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilalba para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

92.142,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Viveiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

58.662,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baralla para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

64.126,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Burela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

22.731,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mancomunidade de Verín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

18.864,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mancomunidade de Sarreaus-Trasmiras-Sandiás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

45.535,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mancomunidade de Conso-Frieiras para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

56.971,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mancomunidade do Ribeiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

195.000,20 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mancomunidade do Carballiño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

110.870,36 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Amoeiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

9.757,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Arnoia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Avión para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

40.194,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baltar para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

66.078,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Bande para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

59.573,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baños de Molgas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

48.044,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Barbadás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.903,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Beariz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

37.592,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local dos Blancos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

69.330,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Boborás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Bola para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

38.893,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Bolo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

33.039,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Calvos de Randín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

96.089,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Carballeda de Valdeorras para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

30.437,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Carballeda de Avia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Carballiño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

24.763,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cartelle para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

42.796,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Castrelo de Miño para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

36.291,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Castro Caldelas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

32.388,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Celanova para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

69.981,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Coles para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cualedro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

58.272,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Chandrexa de Queixa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

28.585,54 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Entrimo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Esgos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

5.204,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Xinzo de Limia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

81.734,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Gomesende para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

11.709,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Gudiña para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

29.786,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Irixo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Xunqueira de Ambía para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

32.388,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Xunqueira de Espadanedo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

34.340,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Larouco para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

16.306,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Laza para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

86.331,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Leiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Lobios para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

60.223,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Maceda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

48.044,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Manzaneda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

44.141,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Maside para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

40.194,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Melón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

78.691,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Mezquita para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

56.971,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Montederramo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

76.530,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Monterrei para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

58.272,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Muíños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

80.389,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Nogueira de Ramuín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

9.757,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oímbra para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

19.12.2019

57.621,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ourense para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Paderne de Allariz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

22.731,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Padrenda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

34.990,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Parada de Sil para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

42.940,54 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Pereiro de Aguiar para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

7.545,80 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Peroxa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

67.603,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Petín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

1.951,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilanova de Arousa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

41.539,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Piñor para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

35.641,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Porqueira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

84.336,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Pobra de Trives para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

2.602,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Punxín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Quintela de Leirado para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Rairiz de Veiga para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

46.699,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ramirás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

34.990,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ribadavia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Xoán de Río para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Riós para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

31.087,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Rubiá para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Amaro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Cibrao das Viñas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

22.731,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de San Cristovo de Cea para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

32.388,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sandiás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sarreaus para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

68.724,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Taboadela para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

16.12.2019

6.505,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Teixeira para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

26.503,94 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Toén para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

33.039,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Trasmiras para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Veiga para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

49.345,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Verea para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

36.291,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Verín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

34.340,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Viana do Bolo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

54.369,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilamarín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

36.291,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilar de Barrio para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

37.086,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilar de Santos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

48.000,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilardevós para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

56.971,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilariño de Conso para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

68.724,24 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Allariz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

33.219,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Arbo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

10.408,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Baiona para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Caldas de Reis para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

28.225,42 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Campo Lameiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cangas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Cañiza para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

35.741,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Covelo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cuntis para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

44.141,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Dozón para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

16.957,00 €

Segunda addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

104.545,74 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Forcarei para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

53.899,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Agolada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

25.413,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Grove para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

2.602,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Lalín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

23.12.2019

51.297,12 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local da Lama para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Moraña para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

29.786,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Moaña para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

26.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mondariz para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

5.854,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

60.679,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local das Neves para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

18.908,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Nigrán para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

27.184,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Oia para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Portas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

41.539,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Poio para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

44.141,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ponteareas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

9.757,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Ponte Caldelas para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pontecesures para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

22.731,04 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Rodeiro para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

30.12.2019

3.252,50 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Sanxenxo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

27.12.2019

14.355,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Silleda para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

23.462,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Valga para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

29.786,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilaboa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

17.12.2019

3.903,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vila de Cruces para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

9.107,00 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Vilagarcía de Arousa para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

18.12.2019

28.485,62 €

Addenda ao convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Cerdedo-Cotobade para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019 cofinanciado parcialmente co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

A ampliación do prazo de vixencia do convenio interadministrativo subscrito ata o 31.12.2020.

20.12.2019

81.864,34 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Tordoia para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Reconstrución de dúas obras de drenaxe sobre o Rego de Luar (Gorgullos) (Tordoia-A Coruña).

24.9.2019

55.494,31 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilarmaior para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Ponte sobre o río Baxoi (Vilarmaior-A Coruña).

24.9.2019

76.637,53 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Antas de Ulla para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de vías na parroquia de San Martiño de Vilapoupre (Antas de Ulla-Lugo).

8.10.2019

48.345,21 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Toques para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación camiño da Xaceda (A Capela) (Toques-A Coruña).

8.10.2019

40.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Trazo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiños en Sartegos e outro (Trazo-A Coruña).

8.10.2019

48.182,87 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Begonte para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiños municipais nas parroquias de Trobo (Santa María) e San Fiz de Cerdeiras (San Fiz) (Begonte-Lugo).

8.10.2019

48.276,46 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Sober para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación mediante mixtura asfáltica en quente da estrada desde Vilanova-Gundivós ao regato de Fervedón (Sober-Lugo).

8.10.2019

48.236,65 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Pino para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiño de Casal a Campo Vimieiro (Lardeiros). O Pino-A Coruña.

8.10.2019

30.447,86 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Monterroso para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora dos accesos a Bidouredo (Monterroso-Lugo).

8.10.2019

41.702,32 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Gudiña para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños en Pentes (A Gudiña-Ourense).

8.10.2019

46.083,67 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Lalín para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Reforzo e ensanche do firme tramo A Pena- igrexa de Donsión (Lalín-Pontevedra).

8.10.2019

43.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilanova de Arousa para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mantemento de camiños municipais en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

8.10.2019

48.391,15 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Paderne de Allariz para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de accesos a Siabal e Cabrafigo (Paderne de Allariz-Ourense).

8.10.2019

48.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Carballedo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiño de titularidade municipal. Vilar do Monte (Carballedo-Lugo).

8.10.2019

40.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Muíños para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Melloras no firme dos camiños públicos municipais no concello de Muíños (Ourense).

8.10.2019

48.383,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Bande para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiños municipais (Bande-Ourense).

8.10.2019

47.998,91 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Boqueixón para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do
firme viario en Melón de Abaixo (Boqueixón-A Coruña).

8.10.2019

47.190,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Dumbría para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación estrada local de Olveira (Dumbría-A Coruña).

8.10.2019

42.749,08 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Val do Dubra para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiño de Campo Río a Moroso e outro (Val do Dubra-A Coruña).

8.10.2019

48.392,70 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vedra para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños en Nande, Sales, Trasariz e outros (Vedra-A Coruña).

8.10.2019

48.345,78 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Palas de Rei para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño en Vilaspesa (Palas de Rei-Lugo).

8.10.2019

48.342,56 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Riotorto para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de accesos aos núcleos de Lourido e Órrea (Riotorto-Lugo).

8.10.2019

47.424,51 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Saviñao para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños municipais en Escairón-Marrube e San Vicente (O Saviñao-Lugo).

8.10.2019

48.370,15 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello dos Blancos para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño Nóveas-Nocedo (Os Blancos-Ourense).

8.10.2019

26.045,07 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Boborás para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Construción de muro en Liñariños (Boborás-Ourense).

8.10.2019

39.034,44 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cortegada para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Actuacións de reparación e mantemento en bens municipais (Cortegada-Ourense).

8.10.2019

47.997,97 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Esgos para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños en Laioso (Esgos-Ourense).

8.10.2019

24.567,22 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Gomesende para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de vías en Viñal (Gomesende-Ourense).

8.10.2019

14.289,05 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Montederramo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño en Santiago da Medorra (Montederramo-Ourense).

8.10.2019

47.455,51 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Monterrei para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños no núcleo rural de Flariz (Monterrei-Ourense).

8.10.2019

48.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilar de Santos para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de pista en Outeiro (Vilar de Santos-Ourense).

8.10.2019

43.644,62 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Xunqueira de Ambía para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de base granular, sistemas de drenaxe e pavimentación de camiños rurais (Xunqueira de Ambía-Ourense).

8.10.2019

48.178,51 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Castro de Rei para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Rexeneración da estrada de Edrosa ata O Alto do Vilar, na parroquia de Santa Locaia (Castro de Rei-Lugo).

8.10.2019

34.646,46 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Vicedo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de accesos a Espido-Riobarba (O Vicedo-Lugo).

8.10.2019

48.365,49 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Pazos de Borbén para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Asfaltado de camiño Costa do Abade no lugar de Gorgoreiro, parroquia de Moscoso (Pazos de Borbén-Pontevedra).

8.10.2019

44.216,90 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Oia para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño do Piniño e A Granxa (Oia-Pontevedra).

8.10.2019

48.127,64 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Moraña para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de camiños no Souto, A Aldea da Fonte e Grixó (Moraña-Pontevedra).

8.10.2019

39.939,62 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Lama para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Actuacións lugar da Costa e Taraído (Parroquia de Verducido) e camiño subida á Aldea (Parroquia de Gaxate) (A Lama-Pontevedra).

8.10.2019

43.478,10 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cuntis para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiño rural de acceso ao lugar de Portela (Cuntis-Pontevedra).

8.10.2019

34.950,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Crecente para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra de acceso aos núcleos de Portela de Albeos e Vilar (Crecente-Pontevedra).

8.10.2019

47.332,85 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Arbo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación dos camiños de acceso ao lugar de Merelle e Porta Feito (Arbo-Pontevedra).

8.10.2019

46.902,09 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Portomarín para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Reafirmado do camiño de Soengas de Abaixo a Soengas de Arriba (Portomarín-Lugo).

9.10.2019

48.331,39 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Manzaneda para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución das obras de mellora camiño municipal de Langullo a Mata (Manzaneda-Ourense).

9.10.2019

47.933,97 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Riós para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiños en Mañoás e Romaríz (Riós-Ourense).

9.10.2019

48.250,01 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Sandiás para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do pavimento da vía asfaltada Cardeita- Canal da Lagoa (Sandiás-Ourense).

9.10.2019

41.863,02 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilamarín para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Arranxo de vías municipais en Vilamarín (Ourense).

9.10.2019

48.139,50 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Xunqueira de Espadanedo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño rural dende o núcleo de O Barrio a Cacharequille (Xunqueira de Espadanedo-Ourense).

9.10.2019

47.999,99 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Dozón para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución das obras de pavimentación do camiño de Pidre á estrada EP-6106 no lugar de Eirexa (O Sisto) (Dozón-Pontevedra).

9.10.2019

47.924,16 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Ribadumia para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños municipais (camiños en Leromeán, Regueira, Costa e Amieira) (Ribadumia-Pontevedra).

9.10.2019

45.679,86 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Pontenova para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora da rede viaria en Barreiros (S. Pedro de Bogo) (A Pontenova-Lugo).

9.10.2019

48.163,30 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Pantón para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Construción de muro de contención (Pantón-Lugo).

9.10.2019

16.521,56 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Mondoñedo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiños municipais na parroquia de Santa María Maior (Mondoñedo-Lugo).

8.10.2019

46.970,82 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e os Concellos de Becerreá e Triacastela para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do firme da vía de comunicación de Albela (Becerreá e Triacastela-Lugo).

9.10.2019

39.986,29 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Frades para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiño a Consello-Mostás (Frades-A Coruña).

8.10.2019

28.495,62 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Corgo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de accesos e rúas en Vilachá (O Corgo-Lugo).

9.10.2019

38.127,43 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Oímbra para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Afirmado asfáltico do camiño dos Campinos á Portela do Arado (Oímbra-Ourense).

10.10.2019

48.394,66 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Padrenda para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño Vilar-Gorgua (Padrenda-Ourense).

14.10.2019

48.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Mos para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora na seguridade viaria na estrada Generoso Domínguez (parroquia de Cela) (Mos-Pontevedra).

10.10.2019

48.291,08 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Valga para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Alargamento e acondicionamento de camiño en Chenlo (San Miguel de Valga) (Valga-Pontevedra).

11.10.2019

47.308,89 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño de acceso ao núcleo rural de Cabanelas (Cerdedo-Cotobade-Pontevedra).

11.10.2019

47.999,99 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cospeito para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do firme da vía de comunicación de Tenencia a Pé do Bispo e límite do Concello con Vilalba (Cospeito-Lugo).

10.10.2019

47.925,81 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Taboada para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Rexeneración do pavimento do camiño Sobrecedo de Abaixo-A Ribeira (Taboada-Lugo).

8.10.2019

48.303,20 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Salvaterra de Miño para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Ampliación pista municipal en Lodeiro (Salvaterra de Miño-Pontevedra).

10.10.2019

38.699,36 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Trasmiras para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do camiño de acceso ao depósito de auga de Escornabois (Trasmiras-Ourense).

11.10.2019

24.172,21 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Baltar para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de accesos municipais en San Martiño (Baltar-Ourense).

15.10.2019

48.398,10 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Abegondo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Reparación de camiños nas parroquias de Mabegondo, Figueroa e Montouto (Abegondo-A Coruña).

15.10.2019

48.265,01 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Coristanco para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de capa de rodadura de camiños rurais na parroquia de Couso (Coristanco-A Coruña).

15.10.2019

48.278,99 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Maside para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Rede de saneamento en Armeses e pavimentación de camiño rural de acceso a San Miguel (Maside-Ourense).

15.10.2019

47.961,50 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cualedro para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Melloras no firme en camiños agrícolas municipais (Cualedro-Ourense).

15.10.2019

44.661,89 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Noia para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de camiño Vilaverde a Paradela e Santamaría de Roo (Noia-A Coruña).

15.10.2019

47.781,41 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Pobra do Brollón para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Rexeneración de camiños municipais 2019 (A Pobra do Brollón-Lugo).

15.10.2019

46.826,02 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Cervo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Proxecto de acondicionamento de camiños no concello de Cervo (Lugo).

15.10.2019

48.387,92 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Ares para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Repavimentado de camiño de Pedrachá (Ares-A Coruña).

15.10.2019

42.179,56 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Laxe para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños en Boaño, Gundar e Soesto (Laxe-A Coruña).

15.10.2019

48.106,04 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Pontedeva para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiños en Trado Pequeno (Pontedeva-Ourense).

15.10.2019

26.381,42 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Guntín para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do firme do camiño de acceso a Costante (Guntín-Lugo).

15.10.2019

39.999,59 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Incio para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Acondicionamento de camiño en Hospital (O Incio-Lugo).

16.10.2019

30.836,52 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Rodeiro para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora de camiños no núcleo de Calque (Rodeiro-Pontevedra).

16.10.2019

48.308,65 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Irixo para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Mellora do firme da estrada de Barro a Bugalleira (O Irixo-Ourense).

16.10.2019

24.276,65 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Chantada para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentado da estrada de Fornas (Chantada-Lugo).

16.10.2019

48.398,72 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Portas para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación en Casal e Torre (Portas-Pontevedra).

16.10.2019

42.350,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Bueu para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Pavimentación de camiños no contorno da rúa Nova de Arriba-Beluso (Bueu-Pontevedra).

18.10.2019

40.000,00 €

Convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Santiso para a realización de obras de infraestrutura rural.

Execución da obra Camiño Visantoña-límite concello de Arzúa (Santiso-A Coruña).

17.10.2019

48.393,61 €

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello da Arnoia para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da adquisición, por parte do Concello, dun (1) tractor novo e dúas rozadoras (unha trituradora e outra de brazo).

29.10.2019

42.500 €

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Chandrexa de Queixa para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Fomentar o mantemento libre de mato das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da adquisición, por parte do Concello, dun (1) tractor novo e dúas rozadoras (unha trituradora e outra de brazo).

31.10.2019

42.500 €

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Muíños para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da adquisición, por parte do Concello, dun (1) tractor novo e dúas rozadoras (unha trituradora e outra de brazo).

29.10.2019

42.500 €

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Xunqueira de Espadanedo para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Fomentar o mantemento libre de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, a través da adquisición, por parte do Concello, dun (1) tractor novo e dúas rozadoras (unha trituradora e outra de brazo).

30.10.2019

42.500 €

Addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello da Arnoia para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Ampliación do prazo de xustificación.

4.12.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Chandrexa de Queixa para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Ampliación do prazo de xustificación.

4.12.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Muíños para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Ampliación do prazo de xustificación.

4.12.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Xunqueira de Espadanedo para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Ampliación do prazo de xustificación.

4.12.2019

Sen achega económica

Segunda addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello da Arnoia para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Modificación do prazo de xustificación e reaxuste de anualidades.

27.12.2019

Sen achega económica

Segunda addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Muíños para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Modificación do prazo de xustificación e reaxuste de anualidades.

27.12.2019

Sen achega económica

Segunda addenda ao convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Xunqueira de Espadanedo para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza do mato nas infraestruturas rurais, determinados predios e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa.

Modificación do prazo de xustificación e reaxuste de anualidades.

27.12.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio de cooperación subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello da Veiga para a realización de obras de infraestrutura rural.

Modificación do importe do convenio e reaxuste de anualidades.

3.12.2019

79.624,25 €

Addenda ao convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Moraña para a realización de obras de infraestrutura rural.

Reaxuste de anualidades.

27.12.2019

Sen achega económica

Addenda ao convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Tordoia para a realización de obras de infraestrutura rural.

Modificación do importe do convenio e reaxuste de anualidades.

27.12.2019

55.397,68 €

Addenda ao convenio de cooperación entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Vilarmaior para a realización de obras de infraestrutura rural.

Modificación do importe do convenio e reaxuste de anualidades.

27.12.2019

76.613,65 €

Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Universidade de Santiago de Compostela para a elaboración do Plan estratéxico da PAC (Política Agraria Común) en Galicia Horizonte 2030, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Regular o marco de colaboración entre as institucións asinantes para contribuír ao desenvolvemento socio-económico de Galicia, a través da elaboración do Plan estratéxico da PAC para Galicia Horizonte 2030.

21.10.2019

258.992,00

Primeira addenda de ampliación do convenio de colaboración entre as consellerías de Sanidade e do Medio Rural da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para a vixilancia das carrachas vectores de enfermidade humana e animal.

Ampliar o financiamento previsto no convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela para a vixilancia das carrachas vectores de enfermidade humana e animal, asinado o 29 de maio de 2018, na cantidade total de vinte mil cincocentos setenta euros (IVE incluído) para os anos 2019 e 2020.

23.9.2019

Sen achega económica