Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Mércores, 15 de abril de 2020 Páx. 18252

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado mediante a Orde do 29 de novembro de 2019.

Mediante a Orde do 29 de novembro de 2019 (DOG do 12 de decembro), convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da dita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesoras e avaliadoras, e o artigo 16 establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa nomeará as comisións de avaliación necesarias para levar a cabo o proceso de avaliación das diferentes unidades de competencia para as cales se convoca o procedemento de avaliación e acreditación, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición das comisións de avaliación que actuarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 29 de novembro de 2019 da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, que figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2020

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Comisión de avaliación

Nome da sede

Código do centro

Perfil

DNI

Actividades comerciais

CIFP Portovello

32016765

Presidente/a

36069207D

Secretario/a

34989774N

Vogal

34992327N

34960469D

10843450P

34973653Z

36135713E

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidente/a

32677605X

Secretario/a

32789622V

Vogal

32678066B

32648924X

32650493S

08997136L

Administración e finanzas

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidente/a

32634969Q

Secretario/a

32796238D

Vogal

32654950X

33849499P

46914725S

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CIFP Imaxe e Son

15027800

Presidente/a

33291873V

Secretario/a

32790734W

Vogal

32788775K

44084550J

34933032B

Aproveitamento e conservación do medio natural

CIFP A Granxa

36007552

Presidente/a

34875069P

Secretario/a

34247205K

Vogal

32671053J

32655377T

36140404K

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

32638666X

Secretario/a

45434207F

Vogal

32817722B

32785412Q

33295376R

Automoción

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

52934398J

Secretario/a

44818182Z

Vogal

33246091M

33272779J

44829387H

44835949W

Carpintaría e moble

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente/a

34957903L

Secretario/a

33318891X

Vogal

78785661N

33331559M

36151000Z

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

34963419S

Secretario/a

32753452A

Vogal

32790225E

32828150C

32661367X

Carrozaría

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33303535H

Secretario/a

10071573B

Vogal

76621319Q

33314601K

33308434H

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

76409767H

Secretario/a

47362614W

Vogal

32668589X

32829587P

32675643A

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

76352690G

Secretario/a

32799468L

Vogal

33237892V

53168645M

46904822W

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente/a

52496474D

Secretario/a

76704753Y

Vogal

53113228H

33180308W

36062321T

Cociña e gastronomía

CIFP Compostela

15016000

Presidente/a

07223074Q

Secretario/a

44807228P

Vogal

33297216R

76987814Y

76820773Z

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

76817599Z

Secretario/a

76870309P

Vogal

76990857J

36033151V

36142255D

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidente/a

35316400S

Secretario/a

32647896V

Vogal

32758226Q

79317424S

79315677Q

Construción

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

32786650N

Secretario/a

34941713K

Vogal

53164422Z

76363250F

32676079W

Educación infantil

CIFP Compostela

15016000

Presidente/a

32655173A

Secretario/a

33492242X

Vogal

44806430S

33220410S

36163853X

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente/a

33320669V

Secretario/a

33320471A

Vogal

33309402C

33333520B

32662584P

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

CIFP A Farixa

32015050

Presidente/a

76712663G

Secretario/a

44458988B

Vogal

76928430P

34953439V

34951993C

Electromecánica de maquinaria

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33303535H

Secretario/a

10071573B

Vogal

76621319Q

33314601K

33308434H

Electromecánica de vehículos automóbiles

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33303535H

Secretario/a

10071573B

Vogal

76621319Q

33314601K

33308434H

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

76409767H

Secretario/a

47362614W

Vogal

32668589X

32829587P

32675643A

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

32762712V

Secretario/a

76404741Y

Vogal

36112770X

44828561C

35443537P

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

02874201Y

Secretario/a

33851026V

Vogal

32778308L

33291535R

10894458W

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente/a

34949190T

Secretario/a

34996802W

Vogal

36047641V

35547251S

34966538Y

Emerxencias sanitarias

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidente/a

34991747F

Secretario/a

34936117Z

Vogal

79330318Y

44811417B

34923264H

34957413N

34992624X

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

35549688Z

Secretario/a

35259733C

Vogal

36109680W

72391936B

33858777V

Estética e beleza

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

33294476K

Secretario/a

32789993C

Vogal

32780371N

32772366B

44808437K

Estética integral e benestar

CIFP A Farixa

32015050

Presidente/a

34926902E

Secretario/a

44458963D

Vogal

36091753S

36087563B

35554732K

34957030C

Estilismo e dirección de peiteado

CIFP A Farixa

32015050

Presidente/a

34926902E

Secretario/a

44458963D

Vogal

36091753S

36087563B

35554732K

34957030C

Farmacia e parafarmacia

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidente/a

34991747F

Secretario/a

34936117Z

Vogal

79330318Y

44811417B

34923264H

34957413N

34992624X

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

35549688Z

Secretario/a

35259733C

Vogal

36109680W

72391936B

33858777V

Guía, información e asistencia turísticas

CIFP A Farixa

32015050

Presidente/a

34964430Z

Secretario/a

34986615G

Vogal

15369268R

32662757C

44482635Z

44474102Z

Instalación e amoblamento

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente/a

44085821L

Secretario/a

35312049B

Vogal

35323303H

52499285Z

76860863S

Instalacións de produción de calor

Instalacións de telecomunicacións

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33538929F

Secretario/a

33335958B

Vogal

33852458T

33535376L

33542307G

CIFP Coroso

15014556

Presidente/a

76894086A

Secretario/a

44823301G

Vogal

52458873J

33285205L

52490529K

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

76415977H

Secretario/a

79314111Z

Vogal

53167634Y

33270888P

32823272H

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente/a

53113111Q

Secretario/a

35323930R

Vogal

76894434Y

53177037W

76901150Y

CIFP A Xunqueira

36014489

Presidente/a

34252604S

Secretario/a

35450504Y

Vogal

35295874M

44078582W

77414247L

Instalacións eléctricas e automáticas

CIFP Coroso

15014556

Presidente/a

33229671F

Secretario/a

52453679V

Vogal

36091807T

52932966F

52451282N

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

76404276R

Secretario/a

32662544Z

Vogal

10067897S

32666067H

76864802K

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Presidente/a

33846991F

Secretario/a

33839689L

Vogal

33318707X

33325932J

33541945X

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

34264817S

Secretario/a

32810219Y

Vogal

79317272R

76967523R

34966624T

Instalacións frigoríficas e de climatización

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33538929F

Secretario/a

33335958B

Vogal

33852458T

33535376L

33542307G

CIFP Coroso

15014556

Presidente/a

76894086A

Secretario/a

44823301G

Vogal

52458873J

33285205L

52490529K

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

76415977H

Secretario/a

79314111Z

Vogal

53167634Y

33270888P

32823272H

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Presidente/a

53113111Q

Secretario/a

35323930R

Vogal

76894434Y

53177037W

76901150Y

Integración Social

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Presidente/a

79310974M

Secretario/a

32675246C

Vogal

32635893C

53304344G

32449557F

Laboratorio de análise e de control de calidade

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

53169174M

Secretario/a

34949060P

Vogal

36090126K

32826644D

44086277S

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

33293681P

Secretario/a

33267045Y

Vogal

44818302L

32770827J

44828453G

Mecanizado

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

32695897V

Secretario/a

33325685L

Vogal

32668576C

32631130H

32648583Z

Obras de interior, decoración e rehabilitación

CIFP Porta da Auga

27020793

Presidente/a

33853410D

Secretario/a

32439571A

Vogal

45427258G

33274456B

35303614V

Operacións de laboratorio

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

53169174M

Secretario/a

34949060P

Vogal

36090126K

32826644D

44086277S

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

33293681P

Secretario/a

33267045Y

Vogal

44818302L

32770827J

44828453G

Panadaría, repostaría e confeitaría

CIFP Compostela

15016000

Presidente/a

79317470S

Secretario/a

33322624V

Vogal

33288687M

32807392P

78793966Z

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

33331237M

Secretario/a

36090995Q

Vogal

76895286F

35317205S

X1883013A

Peiteado e cosmética capilar

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

33294476K

Secretario/a

32789993C

Vogal

32780371N

32772366B

44808437K

Proxectos de edificación

CIFP A Farixa

32015050

Presidente/a

76712663G

Secretario/a

44458988B

Vogal

76928430P

34953439V

34951993C

Servizos en restauración

CIFP Manuel Antonio

36013448

Presidente/a

35319958P

Secretario/a

33267552F

Vogal

76410765G

36032245P

36137405N

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Presidente/a

02526774V

Secretario/a

32693674W

Vogal

33223768S

76364958J

32451537D

Sistemas microinformáticos e redes

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Presidente/a

34998296R

Secretario/a

34976378W

Vogal

34995949T

34982304V

44446322H

44455249K

Soldadura e caldeiraría

CIFP Ferrolterra

15006754

Presidente/a

32695897V

Secretario/a

33325685L

Vogal

32668576C

32631130H

32648583Z

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Presidente/a

52470231D

Secretario/a

76570902S

Vogal

44844515N

78786715P

10081756M

32701816W

CIFP Someso

15024513

Presidente/a

34888417Q

Secretario/a

33307386M

Vogal

34956908J

33303051V

47360971S

Xestión administrativa

CIFP As Mercedes

27006528

Presidente/a

33319000G

Secretario/a

33853639P

Vogal

33316900C

33304305Y

33322244M

CIFP Portovello

32016765

Presidente/a

34936784Z

Secretario/a

34971728K

Vogal

34988976L

34931117M

34975965A

10843450P

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidente/a

32648924X

Secretario/a

33849499P

Vogal

32654950X

32796238D

32634969Q

46914725S

Xestión de aloxamentos turísticos

CIFP Carlos Oroza

36020064

Presidente/a

33322612M

Secretario/a

35319764K

Vogal

35320919A

32800214Y

35312064A

Xestión de vendas e espazos comerciais

CIFP Portovello

32016765

Presidente/a

36069207D

Secretario/a

34989774N

Vogal

34992327N

34960469D

10843450P

36135713E

34973653Z

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Presidente/a

32677605X

Secretario/a

32789622V

Vogal

32678066B

32648924X

32650493S

08997136L