Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Xoves, 16 de abril de 2020 Páx. 18370

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se prorroga o recoñecemento de deportistas galegos/as de alto nivel.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, pola que se establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

A actual situación provocada polo COVID-19 obrigou á adopción de medidas temporais de carácter extraordinario para previr e conter o virus e mitigar o impacto sanitario, social e económico. Particularmente, para facer fronte a esta situación, declarouse o estado de alarma a través do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, e que foi prorrogado a través do Real decreto 476/2020, do 27 de marzo. Deste xeito toda actividade deportiva está suspendida, e esta afecta especialmente aos deportistas de alto nivel no que atinxe á tramitación de novas solicitudes para a prórroga do recoñecemento, así como da obtención dos méritos deportivos necesarios para este.

En consecuencia, atendendo ao exposto, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a prórroga do recoñecemento de deportista galego/a de alto nivel para os expedientes nos que se produza a perda da súa vixencia durante o ano 2020, ampliando a súa vixencia seis meses desde a data do vencemento e, que en consecuencia, se mantén a súa consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar esta resolución no Diario Oficial de Galicia

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

Perda da condición de DGAN

Prorrogado ata

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

15.3.2020

15.9.2020

Abuín Pena

Antonio

***5871**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Ayude Pallás

Cora

***0036**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Blanco López

Jessica

***6619**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Blanco Lorenzo

Walter

***0834**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

Castro Rodríguez

Alexandre

***9560**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Cernadas González

Laura

***2175**

Patinaxe

15.3.2020

15.9.2020

Cerqueira Mella

Carla

***9358**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Cons Gestido

Águeda Beatriz

***2113**

Natación

15.3.2020

15.9.2020

Couceiro Rega

Ángel

***0040**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

15.9.2020

Díaz Pérez

Adrián

***4577**

Automobilismo

15.3.2020

15.9.2020

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Feijóo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

15.3.2020

15.9.2020

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Galán Cambón

Denis

***8993**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Galarza Oloya

Geraldine

***7484**

Halterofilia

15.3.2020

15.9.2020

García Álvarez

Gabriel

***6812**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

García Naveiro

Laura

***6087**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

García Sarita

Carlos Yobani

***1616**

Loita e D.A.

15.3.2020

15.9.2020

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

15.3.2020

15.9.2020

López Riobó

Sabela

***1184**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

15.3.2020

15.9.2020

Magdalena Filgueiras

Lucía

***2123**

Halterofilia

15.3.2020

15.9.2020

Manso Fraga

Tomás

***1704**

Natación

15.3.2020

15.9.2020

Martínez Quiroga

Miguel

***5358**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Maseda Dorado

Ivo

***6166**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

15.3.2020

15.9.2020

Miras Lago

José Ramón

***4713**

Boxeo

15.3.2020

15.9.2020

Moreno Casares

Santiago

***9122**

Vela

15.3.2020

15.9.2020

Mosquera Jove

Carla

***0331**

Judo e D.A.

15.3.2020

15.9.2020

Muíños Mirás

Antón

***3964**

Automobilismo

15.3.2020

15.9.2020

Nieves Campello

Gustavo

***5249**

Atletismo (con discapacidade)

15.3.2020

15.9.2020

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Outón Méndez

Lara

***9421**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Pérez Bugarín

Uxía

***0938**

Atletismo

15.3.2020

15.9.2020

Pinzón Morales

Janiel Karyn

***0015**

Halterofilia

15.3.2020

15.9.2020

Piña Esteves

Diego

***7704**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Piñeiro Devesa

Lua María

***8563**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Porto Lareo

José Enrique

***9802**

Ciclismo

15.3.2020

15.9.2020

Rascado Ríos

Fernando

***5436**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

15.3.2020

15.9.2020

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

***9878**

Taekwondo

15.3.2020

15.9.2020

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Sande Antón

Juan

***9325**

Surf

15.3.2020

15.9.2020

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Suárez Alonso

Ángel

***9660**

Ciclismo

15.3.2020

15.9.2020

Suárez Gión

Rocío

***2004**

Boxeo

15.3.2020

15.9.2020

Suárez González

Alejandra

***9941**

Vela

15.3.2020

15.9.2020

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.3.2020

15.9.2020

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

15.3.2020

15.9.2020

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Caza

15.3.2020

15.9.2020

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.3.2020

15.9.2020

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

15.3.2020

15.9.2020

Yáñez Ferreiro

Aida

***2429**

Salvamento e socorrismo

15.3.2020

15.9.2020

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

26.7.2020

26.1.2021

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Araújo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

26.7.2020

26.1.2021

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

26.7.2020

26.1.2021

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e péntatlon moderno

26.7.2020

26.1.2021

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

26.7.2020

26.1.2021

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

26.7.2020

26.1.2021

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

26.7.2020

26.1.2021

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

26.7.2020

26.1.2021

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Kárate e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Ortíz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Otero Míguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

26.7.2020

26.1.2021

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

26.7.2020

26.1.2021

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

26.7.2020

26.1.2021

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

26.7.2020

26.1.2021

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

26.7.2020

26.1.2021

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

26.7.2020

26.1.2021

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

26.7.2020

26.1.2021

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

26.7.2020

26.1.2021

Adarraga Gómez

José Luis

***7069**

Golf

11.10.2020

11.4.2021

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

11.10.2020

11.4.2021

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

11.10.2020

11.4.2021

Chamosa da Casa

Antía

***6518**

Atletismo

11.10.2020

11.4.2021

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

11.10.2020

11.4.2021

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

11.10.2020

11.4.2021

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

11.10.2020

11.4.2021

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

11.10.2020

11.4.2021

González Estebán

Paula Cristina

***4324**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

11.10.2020

11.4.2021

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

11.10.2020

11.4.2021

Miguéns González

José Luis

***8631**

Deportes de inverno

11.10.2020

11.4.2021

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

11.10.2020

11.4.2021

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

11.10.2020

11.4.2021

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

11.10.2020

11.4.2021

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

11.10.2020

11.4.2021

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

11.10.2020

11.4.2021

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

11.10.2020

11.4.2021

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

11.10.2020

11.4.2021

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

11.10.2020

11.4.2021

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

11.10.2020

11.4.2021

Sánchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

11.10.2020

11.4.2021

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

11.10.2020

11.4.2021

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

11.10.2020

11.4.2021