Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 20 de abril de 2020 Páx. 18505

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedente publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa o crédito orzamentario o que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude esta dirección,

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ó amparo da Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

2. As axudas recollidas nesta bases reguladoras, a excepción daquelas en que os beneficiarios sexan administracións públicas local ou entidades xurídicas sen ánimo de lucro que non poidan emprender actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas as condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías) publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

As entidades xurídicas sen animo de lucro cando realicen actividades económicas de forma regular estarán suxeitas as condicións que se establecen no citado capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2020

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para proxectos de enerxías renovables térmicas cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Aplicacións orzamentarias:

Liña de axuda

Destinatarios

Aplicación orzamentaria

Biomasa

Administración pública local

Empresas e autónomos

09.A2.733A.760.5

09.A2.733A.770.5

Entidades sen fins de lucro

09.A2.733A.781.1

Xeotermia

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Aerotermia

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Solar térmica

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Beneficiarios e axuda concedidas:

Biomasa concellos.

Cód. sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-47

Concello de Oleiros

73.175,79 €

IN421G-199

Concello de Rois

39.912,01 €

IN421G-85

Concello de Cee

62.524,59 €

IN421G-25

Concello de Vedra

56.838,38 €

IN421G-60

Concello de Vila de Cruces

9.888,12 €

IN421G-176

Concello de San Xoán de Río

22.030,77 €

IN421G-61

Concello de Bande

17.424,00 €

IN421G-163

Concello de Vilariño de Conso

34.654,40 €

IN421G-142

Concello de Cuntis

79.363,85 €

IN421G-188

Concello das Pontes de García Rodríguez

36.147,20 €

IN421G-189

Concello das Pontes de García Rodríguez

18.755,90 €

IN421G-81

Concello das Neves

22.859,27 €

IN421G-150

Concello de Parada de Sil

22.860,29 €

IN421G-186

Concello de Porto do Son

22.860,29 €

IN421G-166

Concello de Portas

22.860,29 €

IN421G-190

Concello de Porto do Son

10.841,60 €

IN421G-145

Concello de San Sadurniño

20.111,17 €

IN421G-181

Concello de Lalín

20.111,17 €

IN421G-121

Concello de Rivadavia

9.365,40 €

IN421G-122

Concello de Castrelo

7.986,00 €

IN421G-170

Concello de Tomiño

18.029,00 €

IN421G-182

Concello de Lalín

7.260,00 €

IN421G-74

Concello de Covelo

2.192,33 €

IN421G-8

Concello de Alfoz

2.140,49 €

IN421G-9

Concello de Alfoz

2.140,49 €

IN421G-123

Concello de Castrelo

1.916,64 €

IN421G-168

Concello de Lousame

1.287,44 €

IN421G-169

Concello de Lousame

1.287,44 €

IN421G-187

Concello de Ordes

2.245,76 €

IN421G-195

Concello de Ordes

1.432,64 €

IN421G-197

Concello de Ordes

3.097,60 €

IN421G-201

Concello de Vilasantar

1.184,00 €

IN421G-202

Concello de Ordes

1.432,64 €

IN421G-203

Concello de Moeche

2.904,00 €

IN421G-205

Concello de Vilasantar

2.058,21 €

IN421G-206

Concello de Ordes

1.432,64 €

IN421G-211

Concello de Ordes

1.432,64 €

Biomasa empresas.

Cód. sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-285

Teuvento Ingeniería Minieólica, S.L

29.505,88 €

IN421G-101

Aldea de Buscaros, S.L.

29.050,00 €

IN421G-156

Gandariña Consultoría y Servicios

9.813,16 €

IN421G-18

Recambios Carballo, S.L.L.

4.141,20 €

IN421G-293

Pronervus Energías Renovables, S.L.U.

11.501,95 €

IN421G-140

Forestación Galicia, S.A.

70.614,60€

IN421G-282

Xpack Galicia, S.L.

12.019,84 €

IN421G-257

Consultorio Médico San Rosendo, S.L.

26.027,71 €

IN421G-21

Grupo Sanxenxo 2000, S.L.

33.562,90 €

IN421G-22

Canis Lucus, S.L.

3.985,10 €

IN421G-54

María Carmen Iglesias Gacio

13.672,26 €

IN421G-125

Óscar Dabarca Vázquez

6.144,60 €

IN421G-292

Roberto Villanueva Pousada

37.578,24 €

IN421G-116

Servicios de Hospedaje los Milagros, S.L.U.

21.054,46 €

IN421G-69

Mª de las Nieves Díaz Pérez

1.118,57 €

IN421G-6

Francisco Javier Manzanedo Fernández

912,10 €

IN421G-55

Deportes A Chaira

914,54 €

IN421G-120

Trasil Inversións, S.L.

4.340,00 €

IN421G-117

Sapel Renovables, S.L.

907,20 €

IN421G-134

Javier Gómez López

828,80 €

IN421G-19

Recambios Carballo, S.L.L.

1.215,20 €

IN421G-62

Hotel Os Caracoles, S.L.

5.678,40 €

IN421G-108

Daniel Rodríguez Blanco

744,80 €

IN421G-172

CM Stores&Innovative Bussiness, S.L.

936,99 €

IN421G-23

Ana Isabel González Vázquez

2.220,75 €

IN421G-17

Meldis Alimentación, S.L.

1.137,50 €

IN421G-13

Ignacio Canal Rodríguez

744,80 €

IN421G-91

Nelida Vázquez Fernández

951,55 €

IN421G-93

O Cañón do Sil, S.L.

944,30 €

IN421G-113

Rosalía Miñones Antelo

1.680,00 €

IN421G-216

Santiago José López Palmeiro

3.158,40 €

IN421G-226

Propiedades Guitián, S.L.

980,00 €

IN421G-253

DST Software, S.L.

1.215,20 €

IN421G-262

Antonio Tartaglione Cal

1.000,75 €

IN421G-263

Espomasa Poliutretanos, S.L.

1.299,20 €

Biomasa empresas sen ánimo de lucro.

Cód. sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-210

Fundación Educativa Torre de Lemos

118.533,15 €

IN421G-213

Casa de Escuelas Pias de Monforte

159.720,00 €

IN421G-40

Fundación San Rosendo

35.172,04 €

IN421G-65

Asociación Veciñal Socio-Cultural e Deportiva de San Miguel de Oia

11.616,00 €

IN421G-32

Asociación de Vecinos de Cabreiros

5.881,47 €

IN421G-3

Club Fluvial de Monforte

2.192,33 €

IN421G-35

Obispado de Lugo

1.753,29 €

IN421G-67

Asociación de Veciños Campo Narai

1.694,00 €

IN421G-76

Obispado de Lugo

2.439,36 €

IN421G-98

Asociación de Veciños San Martiño de Alongos

2.904,00 €

IN421G-244

Obispado de Lugo

2.904,00 €

Xeotérmica.

Cód. sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-147

Plaintec Inversiones, S.L.

27.196,26 €

IN421G-283

Resindencial Robla, S.L.

31.129,56 €

IN421G-271

Telco Habitat, S.L.

18.721,30 €

IN421G-241

Ahorro Energético Enertra, S.L.

28.743,96 €

IN421G-248

Ahorro Energético Enertra, S.L.

86.654,40 €

IN421G-288

Ceferino Lobato Vázquez

9.326,80 €

IN421G-133

Alberto Vilariño Rubín

9.928,80 €

IN421G-254

Trinidad Carrera A.C.-Colegio Miraflores Ourense

59.017,37 €

IN421G-267

Suministros Nacionales e Importación, S.L.

7.481,07 €

IN421G-92

Promociones del Noroeste Iglesias Martínez, S.L.

36.041,54 €

IN421G-260

Ramón Méndez Lareo

14.406,39 €

IN421G-284

Hotel Carlos 96, S.L.

92.539,67 €

IN421G-279

Ramón Cabado, S.L.

38.628,96 €

Aerotermia.

Cód. sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-100

Balgón Obras y Servicios, S.L.

6.073,33 €

IN421G-259

José Luis Otero Rodríguez

10.021,88 €

IN421G-110

Andrea María Rodríguez Vázquez

6.516,30 €

IN421G-126

Oreiro Pérez, S.L.

4.641,00 €

IN421G-294

Fundación Raiola

4.241,30 €

IN421G-5

Xaina Ordes, S.L.

4.257,60 €

IN421G-94

Las Tres Luces Hotel, S.A.

53.449,87 €

IN421G-286

Serafín Vázquez Queizán

1.535,45 €

IN421G-115

José Carlos Picallo Fontela

5.243,00 €

IN421G-136

Rodríguez Martul, S.L.

5.243,00 €

IN421G-296

Lobato Corbelle, S.L.

4.110,40 €

IN421G-46

María del Carmen Riveiro Merino

8.388,80 €

IN421G-242

Sabalogal, S.L.

7.572,67 €

IN421G-280

Ramón Cabado, S.L.

2.202,06 €

IN421G-42

María Soledad Facal Pérez

5.243,00 €

IN421G-204

Sirtelco, S.L.

4.494,00 €

IN421G-291

Sandra Montoto González

1.141,00 €

IN421G-224

Construcciones Taboada y Ramos, S.L.

24.732,67 €

IN421G-161

Comercial Ifega Instalaciones, S.L.

4.194,40 €

IN421G-44

Marisol Ramos Villar

5.909,40 €

IN421G-265

Serafín Vázquez Queizán

4.300,35 €

IN421G-174

José Manuel Camino Méndez

4.194,40 €

IN421G-236

María Beatriz Raviña Ferreiro

4.156,95 €

IN421G-1

Carmen Garrido Torres

10.088,01 €

IN421G-129

Oesia Networks, S.L.

15.187,50 €

IN421G-26

Ramagal, S.C.

8.613,50 €

IN421G-215

Prosystec Control, S.L.

15.055,18 €

IN421G-264

Fernando Leiva Pintos

11.235,00 €

IN421G-4

María Pilar Ferreiro Palacio

2.771,30 €

IN421G-31

Mosquera Técnica de Aguas, S.L.

4.455,50 €

IN421G-36

Unicopia Artes Gráficas, S.L

26.546,24 €

IN421G-192

Unión de Empresas Madereras S.A.-Unemsa

3.210,00 €

IN421G-29

Floreano Vazquez Taín, S.L.

14.468,03 €

IN421G-219

Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo, S.L.U.

4.702,65 €

IN421G-258

Inverpousa, S.L.U.

3.517,50 €

IN421G-238

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica

4.141,27 €

IN421G-7

Martysil Mougas, S.L.

14.824,22 €

IN421G-112

Embutidos Rivera-Tapas,S.L.

7.738,50 €

Solar térmica.

Código

Beneficiario

Axuda

IN421G-234

Hotel Bosque Mar, S.L

15.000,00 €

IN421G-86

Rosita Alonso Salgueiro

5.144,69 €

IN421G-48

Arabamar GC, S.L.

8.365,73 €

IN421G-243

Betty Peluquerías, S.L.

2.082,68 €

IN421G-131

Ana María Martínez Castro

9.228,85 €

IN421G-141

Francisco López López

3.495,20 €