Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 20 de abril de 2020 Páx. 18502

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2020

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Aplicacións orzamentarias:

Tipoloxía de proxecto

Aplicación orzamentaria

Código de proxecto

Renovables térmicas

09.A2.733A.744.5

2016 00007

Aforro enerxético

09.A2.733A.744.1

2019 00009

Beneficiarios e axudas concedidas:

Enerxías renovables:

Beneficiaria

Proxecto

Axuda

Universidade de Vigo

Rede de produción e distribución de biomasa Ciencias Sociais e da Educación e Deporte

624.360,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Instalación de paneis solares na piscina universitaria. Campus Sur

68.330,40 €

Aforro enerxético:

Beneficiaria

Proxecto

Axuda

Universidade da Coruña

Escola Politécnica en Ferrol

342.773,19 €

Universidade da Coruña

Edificio A Normal

294.420,47 €

Universidade da Coruña

Escola de Arquitectura

363.180,05 €

Universidade da Coruña

Facultade de Humanidades en Ferrol

228.338,70 €

Universidade da Coruña

Edificio da Reitoría

414.296,48 €

Universidade da Coruña

Pavillón universitario

557.462,77 €

Universidade de Vigo

Edificio Ferro-Ourense

663.080,00 €

Universidade de Vigo

Escola de Enxeñaría Industrial

271.040,00 €

Universidade de Vigo

Edificio Filomena Dato

228.932,00 €

Universidade de Vigo

Facultade de Económicas

166.496,00 €

Universidade de Vigo

Escola de Enxeñaría de Minas

169.400,00 €

Universidade de Vigo

Biblioteca Central

164.560,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Ciencias Empresariais

313.605,86 €

Universidade de Santiago de Compostela

Edificio Intercentros

188.451,88 €

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Psicoloxía

462.233,74 €

Universidade de Santiago de Compostela

Edificio do Burgo das Nacións

432.258,03 €

Lista de agarda:

Solicitante

Edificio

Axuda

Universidade da Coruña

Facultade de Informática

799.951,42 €

Universidade da Coruña

Facultade de Fisioterapia

302.731,06 €

Universidade de Vigo

Edificio Comercio

224.092,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Dereito

890.266,14 €