Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 84 Luns, 4 de maio de 2020 Páx. 18969

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se habilitan os/as asesores/as e avaliadores/as de diferentes cualificacións profesionais.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece como un dos fins do Sistema nacional das cualificacións e formación profesional a avaliación e acreditación da competencia profesional, calquera que sexa a súa vía de adquisición, e o artigo 4 establece que un dos instrumentos para a acreditación é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, recolle o establecido na Lei orgánica 5/2002, determinando os requisitos para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación, así como os efectos desa avaliación e acreditación de competencias.

Nos artigos 22.1 e 22.3 do Real decreto 1224/2009 disponse que as administracións responsables do procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais habilitarán os asesores/as e avaliadores/as necesarios para o desenvolvemento do procedemento e manterán un rexistro destes, que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25 deste real decreto.

O Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, atribúe á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral as competencias para o desenvolvemento do recoñecemento das competencias profesionais. Así mesmo, o artigo 2 do Decreto 93/1999, do 8 de abril, polo que se crea o Instituto Galego das Cualificacións, e os acordos asinados na Mesa xeral do diálogo social en Galicia o 30 de xuño de 2010, determinan que este será o órgano técnico encargado de levar a cabo a xestión e as accións adecuadas co fin de desenvolver e executar o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Para dar cumprimento ao anterior, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral impartiu cursos de formación específica para obter a habilitación para exercer as funcións de asesoramento ou avaliación de unidades de competencia de distintas cualificacións profesionais, nos procedementos de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral. O contido dos cursos ten como referente o establecido nos anexos IV e V do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo.

Conforme todo o anterior, a Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

RESOLVE:

a) Habilitar como asesores/as das cualificacións de Amarre de porto e monoboias (MAP404_1), Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (SAN122_2), Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2), Docencia da formación para o emprego (SSC448_3), Instrución en ioga (AFD616_3) e Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2)

b) Habilitar como avaliadores/as das cualificacións de Amarre de porto e monoboias (MAP404_1), Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (SAN122_2), Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2), Docencia da formación para o emprego (SSC448_3), Instrución en ioga (AFD616_3), Operacións auxiliares de fabricación mecánica (FME031_1), Tanatopraxia (SAN491_3) e Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2)

as persoas que figuran no anexo, conforme os requisitos establecidos no artigo 25 do Real decreto 1224/2009, que quedan incluídas no correspondente rexistro.

Todos os asesores/as e avaliadores/as relacionados no anexo desta resolución serán incorporados ao Rexistro estatal de asesores/as e avaliadores/as habilitados para levar a cabo o procedemento regulado no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral.

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2020

Pablo Casal Espido
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Habilitación como asesores/as e avaliadores/as en diferentes cualificacións profesionais

DNI

Nome

Apelidos

Tratamiento

Código unidade de competencia

Nome unidade de competencia

***3727**

Ismael

Arjol Abuelo

Asesor

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques en porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***7518**

Alejandro

Rojo Freijomil

Asesor

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***9224**

Carlos

Adarve Castillo

Asesor

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***0768**

María Sonia

Conde Morillo

Asesora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***8257**

Olalla

García Moreno

Asesora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***0649**

José

González Fernández

Asesor

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***7072**

Silvia

Varela López

Asesora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***1333**

María Jesús

Otero Suárez

Asesora

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

***6786**

Rosa Isabel

Rodríguez Vidal

Asesora

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

***0331**

Carlos Casildo

Parada Gandos

Asesor

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil dos destinatarios e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***3794**

Ana

Pastor Gómez

Asesora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil dos destinatarios e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***8201**

Ana María

Freire Vázquez

Asesora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***7326**

Alba

López Fernández

Asesora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***8621**

Virginia Soledad

Penedo Lastra

Asesora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***7079**

Maria Desiree

Romero Villares

Asesora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***5818**

José Marcial

De Victorino Varela

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***3119**

Raúl

Fernández Pérez

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***7760**

Mario

Hernanz Almón

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar ás persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, manipulación e transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***0660**

Carlos

Jácome Couñago

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, manipulación e transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***3770**

Armando

Maceiras Bidegain

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, manipulación e transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6201**

Fernando

Martín Valiño

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar ás persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, manipulación e transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6380**

Francisco Javier

Muíño Rivera

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar ás persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***2827**

David

Narciso Porto

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***8676**

Jorge

Núñez González

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***2125**

Manuel

Varela Cardeiro

Asesor

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***0828**

José Francisco

Castaño Galdo

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***0772**

Juan José

García Couce

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***4138**

José Carlos

González Casas

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***5163**

Francisco Javier

Ibáñez Taboada

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***9863**

Pedro Ignacio

Izquierdo Vázquez

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***0583**

Fernando

Mendizábal Díez

Avaliador

UC0733_1

Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo

UC1308_1

Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques no porto

UC1309_1

Realizar as operacións de amarre, conexión/ desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias

***1200**

Pedro Jesús

Catalán Librada

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***2604**

Josefa

Chacón Osuna

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***0041**

Ángela del Carmen

Díaz del Rio Lago

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***7393**

María Dolores

Muñoz Pérez

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***6589**

Alejandro

Murias Perea

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***0126**

Ana

Truyols Domínguez

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

***5663**

María de los Ángeles

Mille Rodríguez

Avaliadora

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

***6829**

Margarita Inés

Vázquez García

Avaliadora

UC0013_2

Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca

UC0014_2

Manter artes e aparellos de pesca

***3523**

Mercedes

González del Río

Avaliadora

UC1442_3

Programar accións formativas para o emprego axeitándoas ás características e condicións da formación, ao perfil dos destinatarios e á realidade laboral

UC1443_3

Seleccionar, elaborar, adaptar e utilizar materiais, medios e recursos didácticos para o desenvolvemento de contidos formativos

UC1444_3

Impartir e titorizar accións formativas para o emprego utilizando técnicas, estratexias e recursos didácticos

UC1445_3

Avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe nas accións formativas para o emprego

UC1446_3

Facilitar información e orientación laboral e promover a calidade da formación profesional para o emprego

***9022**

Joaquín

Castaño Guasch

Avaliador

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***3640**

María Jesús

Gutiérrez Andrés

Avaliadora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***8912**

Silvia

Romero Villares

Avaliadora

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo ás características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***5997**

Roberto

Silva Piñeiro

Avaliador

UC2038_3

Executar as técnicas específicas do ioga con eficacia e seguridade

UC2039_3

Programar as actividades da sala de ioga de acordo coa programación xeral de referencia

UC2040_3

Concretar, dirixir e dinamizar sesións de instrución en ioga de acordo coas características, necesidades e expectativas dos practicantes

UC0272_2

Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia

***7787**

Manuel

Caride González

Avaliador

UC0087_1

Realizar operacións básicas de fabricación mecánica

UC0088_1

Realizar operacións básicas de montaxe

***6920**

Roberto

Janeiro Vázquez

Avaliador

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e outros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***7126**

Máximo Lucio

Rodríguez Vázquez

Avaliador

UC1605_3

Aplicar técnicas de conservación transitoria ou embalsamamento do cadáver con produtos biocidas

UC1606_3

Realizar restauracións e reconstrucións en cadáveres

UC1607_2

Aplicar técnicas estéticas para a presentación ou exposición do cadáver

UC1608_3

Realizar extraccións de tecidos, próteses, marcapasos e outros dispositivos contaminantes do cadáver

UC1609_3

Manexar as técnicas e habilidades relacionais para prestar o servizo de tanatopraxia

***9291**

Juan Carlos

Bereijo Martínez

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6091**

Alberto

García Bello

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6399**

Javier

Martín López

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6229**

Manuel

Martínez de Dios

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***7645**

Fernando

Martínez Rodríguez

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***4691**

Francisco José

Paz Paz

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***5919**

César Javier

Rivera González

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***9309**

Antonio

Rodríguez Guerreiro

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***5112**

Jesús Manuel

Sanjurjo Alonso

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos

***6235**

Javier

Sanmartín Gil

Avaliador

UC0080_2

Vixiar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e infraccións

UC0081_2

Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física

UC0082_2

Protexer o almacenamento, a manipulación e o transporte de obxectos valiosos ou perigosos e explosivos