Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Mércores, 20 de maio de 2020 Páx. 20817

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2020 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no primeiro cuadrimestre do ano 2020.

En virtude do establecido no artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG nº 30, do 15 de febreiro),

DISPOÑO:

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Escola Galega de Administración Pública referida aos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2020, e que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2020

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2020

Convenio

Data de sinatura

Importe

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Centro Informático de Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello de Pontevedra, para- o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

10.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Comisión Galega da Competencia (CGC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

10.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

10.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Enerxético de Galicia (Inega), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

10.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o ente público Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

10.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación de carácter xeral e específico no ámbito da igualdade de xénero

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Valedor do Pobo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Deputación Provincial de Ourense, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra (COETAAC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Biólogos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Innovación, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Cualtis, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Parlamento de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social (CES), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña (Cosital Coruña), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Médicos Forenses, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Secretarios, Interventores y Tesoureiros de Administración Local (Cosital), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

13.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia (CSIF Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

14.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

14.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Cruz Vermella de Santiago, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

15.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e FeSP UGT Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

15.1.2020

Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

16.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Empregados Públicos da Unión Sindical Obreira (USO), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

29.1.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura e Turismo, para a realización de actividades de formación en lingua galega para o ano 2020

30.1.2020

115.692,44 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello de Outeiro de Rei, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

6.2.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

8.2.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2020

Sen achega económica

Addenda ao convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2020

57.408,50 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

20.2.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura e Turismo, para o desenvolvemento de actividades de formación

28.2.2020

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de administración electrónica e protección de datos

2.3.2020

51.105 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

28.4.2020

Sen achega económica