Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Luns, 8 de xuño de 2020 Páx. 22558

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Cultura e Turismo

DECRETO 85/2020, do 5 de xuño, polo que se dispón que cese María Nava Castro Domínguez como directora da Axencia Turismo de Galicia.

En virtude do establecido no artigo 19.2 dos estatutos da Axencia Turismo de Galicia, aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, na disposición adicional primeira do Decreto 106/2018, do 4 de outubro, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Cultura e Turismo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día cinco de xuño de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, e con efectos do día oito de xuño, María Nava Castro Domínguez como directora da Axencia Turismo de Galicia, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, cinco de xuño de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo