Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 15 de xuño de 2020 Páx. 23595

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2020, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes con motivo de inadmisión e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A).

O 22 de xaneiro (DOG núm. 14) publicouse a Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 24 de xaneiro.

De acordo co previsto nos acordos do Consello da Xunta do 3 de abril de 2020 (DOG núm. 69 bis, do 8 de abril), sobre iniciación, continuación e aprobación de expedientes de contratación e de subvencións; de continuación de procedementos de adxudicación de contratos e de concesión de subvencións que estivesen en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, a Secretaría Xeral para o Deporte ditou Resolución o 27 de abril, logo da autorización do Consello da Xunta do 24 de abril, pola que se acorda o levantamento da suspensión dos prazos e a continuación destes expedientes.

Segundo co disposto na Resolución do 3 de xaneiro de 2020, base 11, no seu número 1, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, tras seren recibidas as solicitudes, o órgano instrutor revisará os expedientes e publicará no DOG e na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte (http://deporte.xunta.gal/), a relación de entidades admitidas, as que deben reparar ou emendar e as inadmitidas para que os interesados, no prazo improrrogable de 10 días contados a partir do día seguinte ao da súa publicación poidan presentar alegacións ou achegar a documentación que consideren oportuna.

Tendo en conta o exposto, esta Subdirección Xeral de Plans e Programas

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a listaxe de solicitudes que se deberán emendar por presentar a documentación incompleta ou con erros. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Segundo. Publicar a listaxe de solicitudes en motivo de inadmisión e o motivo. Tal relación recóllese no anexo II desta resolución, ordenada alfabeticamente. Ao mesmo tempo, na lista sinálase a necesidade de emendar a solicitude presentada, ademais do motivo de inadmisión.

Terceiro. Publicar a listaxe de solicitudes admitidas. Tal relación recóllese no anexo III desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Cuarto. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Quinto. Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e falta de documentación nun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que o interesado desiste da súa petición, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución, nos termos previstos no artigo 21 da dita lei.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2020

Jorge Rubén Sampedro Grande
Subdirector xeral de Plans e Programas
da Secretaría Xeral para o Deporte

ANEXO I

Solicitudes con documentación pendente ou que hai que emendar

En motivo de emenda:

Anexo III

É necesario emendar o anexo III

Anexo IV

Falta/cómpre emendar o anexo IV

Anexo V

Falta/cómpre emendar o anexo V

Anexo X

Falta a acreditación da representación

Federacións

NIF

Motivo

1. Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

Anexo IV, anexo V, anexo X

2. Federación Galega de Atletismo

G15103500

Anexo IV

3. Federación Galega de Balonmán

G36690832

Anexo IV

4. Federación Galega de Kung Fu

V36756914

Anexo IV

5. Federación Galega de Loita e D.A.

G36651081

Anexo IV

6. Federación Galega de Orientación

G70381603

Anexo IV

7. Federación Galega de Pesca e Casting

V15141328

Anexo IV

8. Federación Galega de Petanca

G36644466

Anexo IV, anexo V

9. Federación Galega de Piragüismo

G36040764

Anexo IV

10. Federación Galega de Taekwondo

G15237233

Anexo IV e V

11. Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Anexo IV

12. Federación Galega de Deportes de Inverno

G32023665

Anexo IV

13. Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

Anexo IV

14. Federación Galega de Baloncesto

V15115306

Anexo IV

15. Federación Galega de Esgrima

G15109077

Anexo X

16. Federación Galega de Rugby

G15111156

Anexo IV

17. Federación Galega de Tenis

G15102767

Anexo IV

18. Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Anexo IV

19. Federación Galega de Halterofilia

G15121700

Anexo V

20. A Estrada Futsal

G36308625

Anexo IV

21. Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Anexo IV

22. Agrupación Deportiva Matela

G27148964

Anexo IV

23. Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

Anexo IV

24. Arbo C.F.

G36174829

Anexo IV

25. Area Longa Surf Club

G15414964

Anexo IV

26. Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

Anexo IV

27. Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

Anexo IV

28. Asociación Deportiva UMI

G70564042

Anexo IV

29. Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Anexo IV

30. Asociación Ecuestre Galega

G36592632

Anexo IV

31. Asociación Futevolei Vigo

G27848688

Anexo IV

32. Atlético Arousana

G36300655

Anexo IV

33. Balonmán Xallas F.C.

G70313499

Anexo IV

34. Botana Motorsport

G94150760

Anexo IV, anexo X

35. C.B. Seis do Nadal-Coia

G36942142

Anexo IV e X

36. C.D. Castro

G27148980

Anexo IV

37. Centro de Deportes Barco

G32033763

Anexo X

38. Centro Ecuestre Rías Baixas, S.L.

B27778273

Anexo IV

39. Cíes Squash

G27869437

Anexo IV

40. Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

Anexo IV

41. Club Acuatic Oleiros

G70214846

Anexo IV

42. Club Aguamarina Sincro

G70132170

Anexos IV e V

43. Club As Rodas Patinaje Artístico

G36645091

Anexo IV

44. Club As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

Anexo IV

45. Club Asociación A.A. Colegio Santo Domingo

G15421217

Anexo IV, anexo V

46. Club Atletismo Noia

G15123664

Anexos IV e V

47. Club Atletismo Sar

G15586548

Anexo IV

48. Club Bádminton Ponteareas

G94088416

Anexo IV, anexo X

49. Club Baloncesto O Grove

G36061034

Anexo IV, anexo V, anexo X

50. Club Baloncesto Arxil

G36039584

Anexo IV

51. Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Anexo IV

52. Club Baloncesto Noia

G15129588

Anexo IV

53. Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

Anexo IV, anexo V, anexo X

54. Club Billar Círculo Chantada

G27435098

Anexo X

55. Club Cabanas Kdm

G70345970

Anexo IV, anexo V

56. Club Ciclista Betanzos

G15051733

Anexo IV, anexo V

57. Club Ciclista Carballiño

G32321051

Anexo IV e anexo V

58. Club Ciclista Muros

G15560022

Anexo IV e anexo V

59. Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Anexo IV e anexo V

60. Club Ciclista Riazor

G15541758

Anexo IV, anexo V, anexo X

61. Club Ciclista Sonense

G70473160

Anexos IV, V e X

62. Club Compañía de María

G15228315

Anexo IV

63. Club de Loita do Morrazo

G94019510

Anexo IV

64. Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Anexo IV

65. Club de Atletismo Burela

G27514587

Anexo IV e X

66. Club de Fútbol Monforte

G27433853

Anexo IV

67. Club de Golf Chan do Fento

G36114056

Anexo IV

68. Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

Anexo IV e V

69. Club de Mar de Aguete, A.D.

G36039659

Anexo X

70. Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Anexo IV

71. Club de Piragüismo Narón

G70233580

Anexo IV

72. Club de Remo Muros

G15166333

Anexo X

73. Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Anexo X

74. Club de Taekwondo Hebe

G94022167

Anexo IV

75. Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

Anexo IV, anexo V

76. Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

Anexo IV, anexo X

77. Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Anexo IV

78. Club de Tiro San Froilán

G27429521

Anexo IV

79. Club de Tiro San Roque

G27135037

Anexo IV

80. Club Deportivo A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

Anexo IV, anexo V, anexo X

81. Club Deportivo Areosa

G36690519

Anexo IV, anexo V

82. Club Deportivo Calasanz

G15201387

Anexo IV

83. Club Deportivo Choco

G36041994

Anexo IV, anexo V, Anexo X

84. Club Deportivo Codesido

G27194307

Anexo IV

85. Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

Anexo IV, anexo V

86. Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo

G27722305

Anexo IV, anexo V, anexo X

87. Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Anexo IV, anexo X

88. Club Deportivo Marte

G15086549

Anexo IV

89. Club Deportivo Narón

G70455928

Anexo IV

90. Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

Anexo V, anexo X

91. Club Deportivo Pinarium

G94023249

Anexo IV, anexo V

92. Club Deportivo Tres Lunas Valdeorras

G32474538

Anexo IV e anexo X

93. Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

Anexo IV

94. Club Deportivo Viejo Lobo School

G94161445

Anexo IV

95. Club do Mar Bueu

G36039501

Anexo IV

96. Club do Mar Noia

G15120744

Anexo IV

97. Club Escudería Miño Lucense

G27515717

Anexo V

98. Club Galicia Rollers

G70350038

Anexo IV

99. Club Gimnasio JK

G15551914

Anexo IV

100. Club Halterofilia Vigo

G36757623

Anexo IV e V

101. Club Hípico La Cruz

G27453042

Anexo IV

102. Club Hockey Albor

G32031155

Anexo IV

103. Club Independiente

G36894749

Anexo IV, anexo V, anexo X

104. Club Juventud Cambados

G36052124

Anexo IV

105. Club Kempo Barbanza

G70292727

Anexo IV, anexo V, anexo X

106. Club Kwon Betanzos

G15866528

Anexo IV e anexo X

107. Club Louro Tameiga

G36238996

Anexo IV

108. Club Montañeiros Celtas

G36637890

Anexo IV

109. Club Náutico Cangas

G36457877

Anexo IV, anexo V, anexo X

110. Club Náutico Cobres

G36048601

Anexo IV, anexo V

111. Club Náutico Folixa

G15440969

Anexos IV e V

112. Club O Pasatempo

G70286968

Anexo IV e anexo X

113. Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Anexo IV

114. Club Órdenes

G15127780

Anexos IV e V

115. Club Parapente Ferrol

G70149497

Anexos IV e X

116. Club Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Anexo IV e V

117. Club Patinaxe Galia

G70439179

Anexo IV e anexo X

118. Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

Anexo IV

119. Club Pesca Monforte

G27344316

Anexos IV e V

120. Club Piragüismo Penedo

G36020758

Anexo IV

121. Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Anexo X

122. Club Polideportivo Lucense

G27484096

Anexo X

123. Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

Anexo IV

124. Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Anexo IV

125. Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Anexo IV

126. Club Remo do Miño

G36034999

Anexo IV e anexo V

127. Club Remo Puebla

G15203169

Anexo IV

128. Club Rítmica Agarimo

G94175502

Anexo IV

129. Club Rítmica Coruña

G70606264

Anexo IV

130. Club San Tirso S.D.

G15254774

Anexo X

131. Club Sincro Ferrol

G15924475

Anexo IV

132. Club Sotavento

G36248565

Anexo V

133. Club Spórting Zas

G15349152

Anexo IV

134. Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Anexo IV, V, X

135. Club Torrado Treus Deportes de Contacto

G70611991

Anexo IV, V, X

136. Club Triatlón Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Anexo X

137. Club Voleibol Noia

G15318181

Anexo IV e anexo V

138. Club Waterpolo Santiago

G15923428

Anexo IV

139. Club Xadrez Arteixo

G15660335

Anexos IV e V

140. Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

Anexos IV e V

141. Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

Anexo IV

142. Clube Balonmán Lalín

G36104800

Anexo IV

143. Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Anexo IV

144. Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

Anexo IV

145. Cornelios

G36457901

Anexo V

146. CTM Vigo

G27779016

Anexo IV

147. Equipo Ciclista Cidade de Pontevedra

G94196631

Anexo IV

148. Escola Basket Xiria

G70045844

Anexos IV e X

149. Escola de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

Anexo IV, anexo X

150. Escola Fútbol Base Cangas (EFB Cangas)

G94043700

Anexo V

151. Escolas Balonmán Xiria

G70046362

Anexo X

152. Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Anexo IV

153. Escudería Buxa Motor

G36585966

Anexos IV e V

154. Escudería Estradense - La Estrada

G36113785

Anexo V

155. Escudería MRT

G70476775

Anexo IV

156. Escuela de Fútbol Polvorín

G27422781

Anexo IV e anexo V

157. Escuela Deportiva Lar

G36523629

Anexo IV

158. Escuela Deportiva Marín

G94107869

Anexo IV

159. Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

Anexo IV

160. Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Anexo IV e V

161. F.C. Xinzo

G36122901

Anexo IV

162. Fundación Celta de Vigo

G36810042

Anexos IV e V

163. Gios Kiwi Atlántico

G27707652

Anexo IV

164. Gondomar Fútbol Base

G36905107

Anexo IV

165. Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Anexo IV

166. Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

Anexo IV

167. Hockey Oroso

G70593132

Anexo IV

168. Hoquei Club Ponteareas

G94187846

Anexo IV, anexo X

169. Keltoi Cruces

G36373132

Anexo IV, anexo V

170. La Vieja Escuela Boarding Clug

G70257670

Anexo IV e anexo V

171. Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Anexo V

172. Lume Béisbol Club

G27246693

Anexo IV

173. Motoclub VFM

G94110996

Anexo X

174. Peña Ciclista Lar

G27042373

Anexo IV, anexo X

175. Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Anexo IV

176. Peña Ciclista Quintena

G15503089

Anexo IV

177. Poio Bike Club

G94147659

Anexo IV e X

178. Porriño Baloncesto Base

G36391662

Anexo V

179. Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

Anexo IV

180. Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

Anexo V

181. Rebouras Team

G27812650

Anexo IV

182. Resmon C.F.

G70045836

Anexo X

183. Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

Anexo IV

184. Santiago Rugby Club

G70303698

Anexo IV, anexo X

185. S.D. Deixebre

G15461320

Anexo IV

186. Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

Anexo IV

187. Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Anexo IV

188. Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Anexo IV

189. Sociedade de Cazadores Cazarco

G94014826

Anexo IV

190. Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Anexo X

191. Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Anexo V

192. Speedcross

G70604707

Anexo IV

193. Spórting Club Casino de La Coruña

G15006976

Anexo IV

194. Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

Anexo IV e anexo V

195. Unión Deportiva Carral

G15128671

Anexo IV

196. Vigo Rugby Club

G36680924

Anexo IV, anexo V e anexo X

197. Vigorienta

G27870690

Anexo X

ANEXO II

Solicitudes en motivo de inadmisión

En motivo da inadmisión:

AEAT:

Non está ao día das obrigas tributarias

AEAT(A):

Non está ao día das obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións

AEAT(B):

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo

AEAT(C):

Non está ao día nas obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións e constancia de débedas tributarias en período executivo

Atriga:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS:

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS:

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

Non RED:

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación sede electronica:

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª:

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020.

*

Ademais dun motivo de inadmisión presenta algún motivo de emenda segundo o anexo I.

Federacións

NIF

Motivo de inadmisión

Motivo de emenda

1. Federación Galega de Surf

G15565484

AEAT B

2. Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

AEAT (A)

3. Federación Galega de Bádminton

V36645133

SS, *

Anexo IV

4. Federación Galega de Hóckey

G32172058

AEAT (A), *

Anexo IV

5. Unión de Federacións Deportivas Galegas

G27378272

Base 3ª

Anexo IV, anexo X

6. A.C. Ordes

G15894272

AEAT, *

Anexos IV e X

7. Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

AEAT

8. Asociación Colectivo Remonte

G70073911

AEAT, *

Anexo IV, anexo V e anexo X

9. Asociación Deportiva Cultural S.I.R. Lugo

G27492396

AEAT

10. Asociación Gallega de Tenis Playa

G27779586

MNS

11. Atlántico Hóckey Club

G36684850

MNS

12. C.D. Sar Extramundi

G70416425

AEAT

13. Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

AEAT, *

Anexo IV

14. Cedeira Tenis Club

G70440433

MNS

15. Club Alpino Ourensán - Club Alpino Manzaneda

G32010613

Atriga, SS, AEAT

16. Club Atletismo Baiona

G27798032

AEAT, MNS

17. Club Atletismo Lucus

G27033836

AEAT, *

Anexo IV

18. Club Atletismo Negreira

G70360086

Atriga

19. Club Atletismo O Pino

G70468343

AEAT, *

Anexo IV, anexo V e anexo X

20. Club Balonmán Porriño

G36246858

AEAT

21. Club Basketmi Ferrol

G15282221

AEAT

22. Club BTT Ozacesuras

G70365788

Atriga, *

Anexo IV

23. Club Burgas Voleibol

G32432130

AEAT

24. Club de Campo de Vigo

G36613685

SS, AEAT, *

Anexo IV

25. Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

MNS

26. Club de Fútbol Loñoa

G32414740

AEAT

27. Club de Pádel Vilalba

G27490606

MNS

28. Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

AEAT

29. Club de Tenis A Pedralba

G15723281

AEAT

30. Club de Tenis A Tobeira

G36762185

MNS

31. Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

Atriga

32. Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

AEAT, MNS

33. Club Deportivo do CSCR de Beade

G36904530

MNS

34. Club Deportivo Mergulloviveiro

G27504984

AEAT

35. Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

MNS

36. Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

AEAT, MNS

37. Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

AEAT

38. Club Emeve

G27041490

AEAT, *

Anexo IV, anexo V

39. Club Halterofilia Coruña

G15226160

AEAT

40. Club Míguez Team

G32455024

AEAT

41. Club Noia Fútbol Sala

G15359847

AEAT

42. Club Ourense Baloncesto SAD

A32159287

Atriga, *

Anexo IV

43. Club Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

MNS

44. Club Patinaxe Artístico Luar

G36202513

MNS

45. Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

AEAT

46. Club Piragüismo Rianxo

G15692270

Atriga

47. Club Poio Fútbol Sala

G36363083

AEAT

48. Club Santo Domingo

G32004244

MNS

49. Club Tiro Olímpico Lucero

G36260172

Non RED, *

Anexo IV, anexo X

50. Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

AEAT

51. Clube Anpa Rosalía de Castro Lugo

G27126234

MNS

Anexo X

52. Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

AEAT

53. Clube Ciclista Terra Chá-Vilalba

G27446558

Atriga

54. Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

AEAT

55. Clubexa

G70477070

AEAT

56. Compostela Esgrima

G15906894

AEAT

57. Creacciona Cum Laude

G70514674

AEAT

58. Cultural y Deportiva Ciudad Jardín

G15088545

MNS

59. Domaio F.C.

G36039352

MNS

60. Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

MNS

61. Escola Balonmán Ribadavia

G32441867

AEAT

62. Escola de Béisbol S Efotbol Os Tilos - Teo

G70371554

AEAT

63. Escolas Deportivas Concello de Maceda Clube Deportivo

G32483307

AEAT

64. Escuelas Deportivas Artai

G32352593

AEAT

65. Grupeta Pan de Zarko

G27839463

MNS

66. Hércules Club de Golf

G15559594

AEAT

67. Hóckey Club Liceo

G15075278

AEAT, MNS

68. Limens Wind & Sup Club

G94100955

SS, AEAT

69. Oroso FS Clube de Fútbol

G70345640

AEAT, *

Anexo IV

70. Oroso TM

G70238886

AEAT, *

Anexo IV

71. Patos Surf Club

G36796209

MNS

72. Pontebike Team

G94200300

Non RED

73. Prado Surf Club

G36850014

Atriga, SS, AEAT, *

Anexo IV e anexo X

74. R.C. Villalbés

G27119858

Atriga

75. Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

MNS

76. Real Club Náutico de Vigo

G36612752

SS, AEAT

77. S.D. Compostela

G70000385

AEAT

78. Salaourense 2014

G32442196

AEAT, *

Anexo IV e anexo X

79. S.D.C. Residencia

G27120310

MNS

80. Sociedad Deportiva Bandeira

G36148310

MNS

81. Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

MNS

82. Sociedad Deportiva San Caetano

G27138247

MNS

83. Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

AEAT

84. Team Cycling Galicia

G94183399

AEAT

85. Tenni In Oroso

G70576343

AEAT

86. U.P. Taboadela

32265209G

AEAT, *

Anexo IV, anexo V

87. Unión Balonmán Lavadores

G36810075

AEAT

88. Ureca

G36631539

MNS

89. Veteranas de Balonmano

G27847615

MNS

90. Veteranos Tomiñeses, F.C.

G94167467

MNS

91. Vigo Mafia Surf Club

G27832534

AEAT, *

Anexo IV

92. Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

AEAT

93. Ximnasai Arteixo

G70517438

AEAT

94. Ximnasia Coruña

G70074455

AEAT

ANEXO III

Solicitudes admitidas

Federacións

NIF

Observacións

1. Federación Deportiva Galega de Kickboxing

G27464221

PMNS

2. Federación Galega de Bolos

V36650133

3. Federación Galega de Boxeo

V15108996

PMNS

4. Federación Galega de Caza

V15117849

PMNS

5. Federación Galega de Ciclismo

G36644870

PMNS

6. Federación Galega de Judo e D.A.

G15109267

7. Federación Galega de Karate e D.A.

G36640019

PMNS

8. Federación Galega de Motociclismo

G36651065

PMNS

9. Federación Galega de Motonáutica

G36663664

10. Federación Galega de Natación

G15137201

11. Federación Galega de Pelota

G15067002

12. Federación Galega de Remo

G15117385

13. Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

14. Federación Galega de Voleibol

V15067978

15. Federación Galega de Xadrez

G36644789

PMNS

16. Federación Galega de Ximnasia

G32023210

17. Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

18. Federación Hípica Galega

V36657955

19. Real Federación Galega de Vela

G36644862

20. Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

21. 5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

22. A.D. Ourense Hóckey Club

G32249419

23. A.D.C. Monte Breamo

G70125935

24. A.D.C. Sagrado Corazón

G27183631

25. Agrupación Colexio El Castro

G36657856

26. Agrupación Deportiva CP de Zas

G15315187

27. Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

28. Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

29. Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

30. Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

31. Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

32. Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

33. Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

PMNS

34. Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

35. Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

36. Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

37. Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

38. Alondras C.F.

G36011187

39. Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

40. Arteixo R.C.

G70545926

41. As Sport Vigo

G27749837

42. Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

43. Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

PMNS

44. Asociación Basket Ourense

G32215733

45. Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

46. Asociación Cultural e Deportiva Gam Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

47. Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

48. Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

49. Asociación Deportiva A Forna

G27723352

50. Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

51. Asociación Deportiva Bosco

G32147357

52. Asociación Deportiva Carballal

G36686376

53. Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

54. Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

55. Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

56. Asociación Deportiva Escuela Kiap

G36788594

57. Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

58. Asociación Deportiva Miño

G70083514

59. Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

60. Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

PMNS

61. Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

62. Asociación Deportivo Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

63. Asociación Educativa e Deportiva O Fisgón

G94044732

64. Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

PMNS

65. Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

66. Athletic Coruña Hóckey Club

G70124755

PMNS

67. Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

68. Atletismo A Estrada

G94060142

69. Baíña Fútbol Sala

G36981140

70. Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

71. Balonmán Rodeiro

G94105269

72. Basket School

G70307103

73. Beach Club Surf & Coffe

G70538756

74. Betanzos, C.F.

G15384183

75. Black Ravens FA

G70339809

PMNS

76. BTT Trasdeza

G94117108

77. Bueu Atlético de Balonmano

G36039683

78. BVB

G70339809

PMNS

79. C.D. Sagrado Corazón

G27459999

80. C.D. Santaballés

G27142686

PMNS

81. C.D. Corgo

G27218452

82. C.D. Ozono Boiro

G70422811

PMNS

83. C.D. Rúa

G32133886

PMNS

84. C.P.A. Rosaleira Mos

G27764174

PMNS

85. Cambados Tenis de Mesa

G36164267

PMNS

86. Catoira S.D.

G36312445

87. C.D. Bball Ourense

G32475295

88. C.D. Centro Deportivo D10

G27483023

89. C.D. Ribadumia de Fútbol

G36186542

PMNS

90. C.D. Soutomaior

G36129492

PMNS

91. Centro Budo-Castrelos

G36680106

PMNS

92. Centro de Actividades Subacuáticas de Viveiro

G27204437

93. Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

94. Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

PMNS

95. Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

PMNS

96. Círculo Cultural Deportivo Cesantes

G36015741

97. Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

PMNS

98. Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

PMNS

99. Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

100. Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

101. Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

102. Círculo Xadrez Narón

G15227556

PMNS

103. Club Bowling Celta

G36685345

PMNS

104. Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

105. Club Remo Cedeira

G15138084

106. Club Acuático Laracha

G15863079

107. Club Acuático Umia

G36291250

108. Club Adeco-Dea

G15257645

PMNS

109. Club Ames Atletismo

G70594940

110. Club Amfiv

G36711380

111. Club Ánfora de Patinaxe Artístico de Cangas

G36194900

PMNS

112. Club Arco-Ferrol

G15929516

PMNS

113. Club Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

PMNS

114. Club Arte e Movemento

G70231881

PMNS

115. Club Atlético Arteixo

G15371073

116. Club Atlético Perillo

G70042122

117. Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

118. Club Atletismo Millaraio

G70193313

PMNS

119. Club Atletismo Porriño

G36320380

120. Club Atletismo Sada

G15588296

PMNS

121. Club Atletismo Samertolameu

G36321750

PMNS

122. Club Atletismo Santiago

G70389721

PMNS

123. Club B.K.C. Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

124. Club Bádminton A Estrada

G36236511

125. Club Bádminton As Neves

G36367662

126. Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

127. Club Bádminton Tui

G94130242

128. Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

129. Club Baloncesto Breogán S.A.D.

A27156496

130. Club Baloncesto Burela

G27164680

131. Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

132. Club Baloncesto Outes

G70544457

PMNS

133. Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

134. Club Baloncesto Rianxo

G70472527

135. Club Balonmán Camariñas

G15520406

PMNS

136. Club Balonmán Cangas

G36102705

137. Club Balonmán Tui

G36272961

PMNS

138. Club Balonmán Viveiro

G27171081

139. Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

140. Club Básquet Coruña

G15565054

141. Club Billar Teo

G15806490

142. Club Boa Vila de Tiro Con Arco

G36166759

PMNS

143. Club Bolos Camos

G36741395

144. Club Bolos Estivada

G27749407

145. Club Bolos Portameán

V36970291

146. Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

147. Club Bunkai

G15576614

PMNS

148. Club Carmelitas Vedruna

G32227183

PMNS

149. Club Ciclista Bici Verde

G36814515

150. Club Ciclista Cambre

G15695315

151. Club Ciclista Corbelo

G36586618

152. Club Ciclista Coruxo

G27710730

PMNS

153. Club Ciclista Estradense

G36235935

154. Club Ciclista Farto

G94052693

155. Club Ciclista Gacela

G70548144

PMNS

156. Club Ciclista Insitu

G94150109

157. Club Ciclista La Vivariense

G27467075

PMNS

158. Club Ciclista O Rosal

G36044741

159. Club Ciclista Padronés

G15031719

160. Club Ciclista Ponteareas

G36035293

161. Club Ciclista Ribadumia

G94181039

162. Club Ciclista Vigués

G36650885

PMNS

163. Club Ciclista Viveiro

G27035492

PMNS

164. Club Cios Vigo F.S.

G36795680

165. Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

166. Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

PMNS

167. Club de Atletismo Fontes do Sar

G70226436

168. Club de Billar Manhattan

G27852011

169. Club de Bolos Medialdea

G36765774

170. Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

PMNS

171. Club de Fútbol Celta Barreiros

G27238500

172. Club de Fútbol San Miguel

G36743433

PMNS

173. Club de Golf Campomar

G15071087

174. Club de Golf Lugo

G27421684

175. Club de Loita El Castro

G36707586

176. Club de Loita Sabarís

G36964724

177. Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

178. Club de Lucha San Ignacio

G36708303

179. Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

180. Club de Montaña Coruña

G70572359

181. Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

PMNS

182. Club de Natación de Mos

G36448892

183. Club de Pádel Narón

G70082045

184. Club de Patinaxe Sarela

G70382684

PMNS

185. Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

PMNS

186. Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

187. Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

PMNS

188. Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

189. Club de Remo Celeiro

G27515683

190. Club de Remo Chapela

G36039915

191. Club de Remo Mecos

G36048684

192. Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

193. Club de Remo Rianxo

G15087208

194. Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

195. Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

196. Club de Rugbi Barbanza

G15723521

197. Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

198. Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

199. Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

200. Club de Tenis de La Coruña

G15055288

201. Club de Tenis Ponteareas

G94008158

202. Club de Tiro Con Arco Lucus Augusti

G27018027

203. Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

204. Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

205. Club de Xadrez Recatelo

G27268887

206. Club del Mar de San Amaro

G15057870

207. Club Depornautic Arousa

G94138484

208. Club Deportivo 3AG

G70574082

209. Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

210. Club Deportivo Alagua

G36574804

211. Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

212. Club Deportivo Cesantes

G36202174

213. Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

PMNS

214. Club Deportivo Foz

G27126994

PMNS

215. Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

216. Club Deportivo La Peña

G94085925

217. Club Deportivo Mat's

G36346518

218. Club Deportivo Miño

G36321289

219. Club Deportivo Montaña Eumenatura

G70488606

PMNS

220. Club Deportivo Natural Sport Videlgi Riveira

G15571136

221. Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

222. Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

G27713759

223. Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

224. Club Deportivo Pontellas

G36319911

225. Club Deportivo Ritmolugodance

G27483676

226. Club Deportivo Sagabox

G36987626

227. Club Deportivo Santo Cristo

G32027443

PMNS

228. Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

PMNS

229. Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

230. Club Deportivo Unión

G15391865

231. Club Deportivo Valladares

G36629657

232. Club Deportivo Velle

G32147761

233. Club do Mar Cariño

G15109069

234. Club do Mar de Mugardos

G15097363

235. Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

236. Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

PMNS

237. Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

238. Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

239. Club Escola Rosalía

G27827856

PMNS

240. Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

PMNS

241. Club Escudería Scratch Fene

G15984321

242. Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

243. Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

244. Club Estudiantes Lugo

G27032127

245. Club Fluvial de Lugo

G27008549

246. Club Fluvial O Barco

G32132318

247. Club Fútbol Lamela

G36337533

248. Club Gallego de Surf

G27761147

249. Club Gimnasio Senra

G27147081

250. Club Gravitty

G27483668

PMNS

251. Club Halterofilia Olympic Ferrol

G70582846

252. Club Hércules XTRM

G70404967

253. Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

254. Club Hóckey Barrocás

G32115792

255. Club Hóckey Oleiros

G70449889

256. Club Hóckey Santiago Apóstolo

G32033458

PMNS

257. Club ITF Noia

G70187018

PMNS

258. Club Judo Lugo

G27149988

259. Club Karate-Do Carballo

G70319744

260. Club Kayak Tudense

G36029908

261. Club Kayak Vigo

G36978559

262. Club Kempo Pobra

G70601265

263. Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

PMNS

264. Club Korbis

G27448752

265. Club Kung Fu Lugo

G27239722

266. Club Loita Lugo

G27378520

267. Club Lumelar Arco

G32156622

268. Club Maniotas

G36684819

PMNS

269. Club Maristas

G15436678

270. Club Marítimo de Canido

G36630127

PMNS

271. Club Minauta

G36834240

272. Club Moo Duk Kwan

G27235035

273. Club Natación Cedeira

G15448053

274. Club Natación Coruña

G15115900

275. Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

276. Club Natación Ponteareas

G36311363

277. Club Náutico Arcade

G36041465

278. Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

279. Club Náutico de Portonovo

G36190528

280. Club Náutico de Sada

G15342074

281. Club Náutico Deportivo de Riveira

G15033152

282. Club Náutico Firrete

G15080831

283. Club Náutico O Muiño Ribadumia

G36252831

284. Club Náutico Pontecesures

G36401727

285. Club Náutico Umia

G36036150

286. Club Naval de Pontevedra

G36043032

287. Club Objetivo Trail

G27865104

PMNS

288. Club Olímpico de Vedra

G70007513

289. Club Ourense Atletismo

G32314379

PMNS

290. Club Ourense Volei Praia

G32364978

PMNS

291. Club Patinaxe Artística Teo

G70540984

PMNS

292. Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

293. Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

294. Club Peña Trevinca Barco

G32022626

295. Club Petanca Negreira

G70606561

296. Club Piragüismo Cambados

G36217701

297. Club Piragüismo Cambados

G36217701

298. Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

299. Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

300. Club Piragüismo Olívico

G27822006

301. Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

302. Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

303. Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

304. Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

PMNS

305. Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

306. Club Polideportivo Saudade

G36662344

307. Club Recreo Cultural

G36435758

PMNS

308. Club Remo Ribadeo

G27136704

309. Club Remo Robaleira

G36111300

310. Club Remo San Felipe

G15161359

311. Club Remo Tui

G94012671

312. Club Remo Vigo

G27852896

PMNS

313. Club Ría de Betanzos

G15128853

314. Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

315. Club Rítmica Ausarta

G70591680

316. Club Rítmica Xiada

G94030384

PMNS

317. Club Rugby Ferrol

G70176227

318. Club Sada Patín

G15864929

319. Club Salvamento Arteixo

G70192190

320. Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

PMNS

321. Club San Francisco Teo

G15861701

PMNS

322. Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

323. Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

324. Club SSIU

G94182664

325. Club Star Dance

G27388867

326. Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

327. Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

328. Club Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

329. Club Teabikes

G94094430

330. Club Tenis Cambados

G36566602

331. Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

PMNS

332. Club The Cutarc Team

G70497219

333. Club TK Denodo

G70357439

PMNS

334. Club Triatlón Santiago

G15630288

335. Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

336. Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

PMNS

337. Club USC

Q1518001A

338. Club Valdetires Fútbol Sala Femenino

G15232440

339. Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

340. Club Vilas Alborada Iudo

G70431325

341. Club Violeta

G27181577

342. Club Vitalqi

G94120557

343. Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

344. Club Voleibol Maniotas

G36580736

345. Club Voleibol Narón Volea

G70224605

PMNS

346. Club Voleibol Ourense

G32146391

347. Club Voley Playa Milenio Ourense

G32482572

348. Club Waterpolo Cambre

G70520747

349. Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

350. Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

351. Club Xadrez Mos

G27809979

352. Club Xadrez Ramiro Sabell

G94100351

353. Club Xadrez Rianxo

G70141536

354. Club Ximnasia Estrada

G94145794

PMNS

355. Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

356. Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

PMNS

357. Club Ximnasia Viveiro

G27462647

358. Club Ximnasio Fibra

G15579782

359. Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

360. Club Zona Pádel

G70230578

361. Clube Balonmán Cañiza

G36320729

362. Clube de Montaña Xistra

G36743540

363. Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

364. Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

G36397669

365. Clube de Remo Ría de Marín

G36049724

366. Clube de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

367. Clube Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

PMNS

368. Clube Deportivo Flechas Por Un Tubo

G70583158

369. Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

370. Clube Deportivo Zalaeta

G15078116

371. Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

372. Clube Natación Sincronizada Ourense

G32341893

PMNS

373. Clube Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

374. Clube Rugby Lalín

G36104685

375. Clube Surf Arteixo

G70585567

376. Clube Voleibol Ribeira Sacra

G27461011

PMNS

377. CMDC Breogán do Grove

G36015634

378. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

379. E.D. Poio

G36444446

PMNS

380. E.F.M. Concello de Boiro

G70489844

381. Ensino Lugo Club de Baloncesto

G27324284

382. Escola Atlética Lucense

G27236025

PMNS

383. Escola de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

384. Escola de Tenis MVL

G94173986

385. Escola Deportiva Xuventude Oroso

G15997877

PMNS

386. Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

387. Escola Lubiáns de Hóckey e Patinaxe Artístico

G15149230

388. Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

PMNS

389. Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

390. Escudería Luintra (Nogueira de Ramuín)

G32414146

PMNS

391. Escudería Mixrallye Sports

G27826403

392. Escudería Ourense

G32027344

393. Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

PMNS

394. Escudería Surco

G36395788

395. Escudería Taboadela

G32503237

396. Escuela Ayude

G70159959

397. Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

398. Escuela Deportiva Shihan

G27512631

399. Escuela Deportiva Vigo2015

G36982239

400. Escuela Municipal de Ajedrez de Puenteareas

G36172849

401. Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

402. Extol MTB Team

G94130168

403. Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

404. Fonsagrada Balompé

G27359629

405. Foz Contact Ari

G27503705

406. Gallaecia Raid

G15976558

407. Gondomar Acro Club

G27868801

408. Grupo de Espeleoloxía de Lugo

G27134477

409. Grupo de Montaña Alud

G36897437

410. Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

411. Judo Club Arteixo

G70217757

412. Judo Club Bemantes

G15919640

413. Judo Club Bergantiños

G70457411

414. Judo Club Culleredo

G15901291

415. Judo Club Galicia Sur

G27781541

416. Judo Club Oleiros

G15686074

417. Judo Club UDC

G70345400

418. Kayak Polo Combarro

G94037512

419. Kennel DEN (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

420. Kick Boxing Club Arcade

G36384311

421. Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

422. Limite 200 Bowling Club

G36936938

423. Luceros

G94085230

424. Maese Riders Team

G32503252

PMNS

425. Marín C.F.

G36139376

426. Máster da Louriña

G27820000

427. Meigarco

G36943876

428. Monte Real Club de Yates

G36623346

429. Muralla Rugby Club

G27103423

430. My Surf Coach

G70569744

PMNS

431. Natural Sport Sada

G15777865

432. O Condado Gaelic Athletic Club

G94145703

433. O Parrulo Fútbol Sala

G15302136

PMNS

434. Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

PMNS

435. Os Ingleses Rugby Club

G36101251

436. Outes Fútbol Club

G70248232

437. Palestra S.D.

G70578430

438. Peña Ciclista Bike Ou Non Vai

G36210086

439. Piragüismo Aldán

G94015567

440. Pontevedra C.F., S.A.D.

A36029577

PMNS

441. Pontevedra Rugby Club

G94002078

442. Praíña Sp.C.

G15367329

443. Real Aero Club de Lugo

G27008341

444. Real Aeroclub de Santiago

G15028509

445. Real Club Celta de Atletismo

G36945319

446. Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

447. Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

PMNS

448. Real Club Náutico Portosín

G15055486

449. Real Club Náutico Rodeira Cangas

G36040756

450. S.C.D.R. Galicia de Caranza

G15158215

451. S.D. Arzúa

G15384837

452. S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

PMNS

453. S.D. Pontearnelas

G36404424

454. Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

455. Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

456. Sares-TKD Cangas

G94064615

457. S.C.D. Milagrosa

G27152131

PMNS

458. S.D. A Baña

G70385471

459. S.D.C. Arrabaldo

G32278541

460. S.D.R. Spórting Cambre

G15246671

461. S.E. Abella

G15618481

462. Soceidade Atlética Redondela (S.A.R.)

G36040616

PMNS

463. Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

464. Sociedad de Pesca Riomar2008

G70158340

465. Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

466. Sociedad Deportiva Noalla

G36207231

PMNS

467. Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

468. Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

469. Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

470. Sociedade Deportiva Rubián

G27121615

471. Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

472. Sociedade Deportiva Tirán

G36187367

473. Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

PMNS

474. Sporting Pontenova

G27138288

475. Suh Sport Competición

G15637655

PMNS

476. T.M. CRC Porriño

G27835479

477. Team Thunder

G94094554

478. TM Kite Club Cesantes

G94154960

PMNS

479. Trazo C.F.

G15368137

PMNS

480. U.D. Ribera O Rosal

G36166213

481. Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

482. Unión Deportiva Mos

G36214179

483. Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

484. Viveiro Surf Family

G27480276

485. XSM Clube Ciclista

G94189602

486. Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

487. Yacar Racing

G70323266

488. Yidam-Ceip Balaídos

G27782176

PMNS

489. Zalaeta 100tolos

G70297452

*PMNS: admítese a tramitación con respecto á parte do material subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 3 de xaneiro de 2020.