Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 17 de xuño de 2020 Páx. 24209

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 227, do 28 de novembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Permuy Leal, Sergio

***8775**

57

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

García de la Galana Sánchez-Camacho, Javier

***6568**

85

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Acosta Desmedt, David

***0569**

86, 87

Alfaya Aguín, Raquel

***7737**

20

Almagro Pastor, Víctor

***9153**

20

Barreiro Espido, Dina

***6669**

86

Blanco Martínez, Manuel

***6634**

20, 86

De Sousa Benítez, Mario Adrián

***1532**

20

Delgado Ferreiro, Ignacio

***1639**

83

Fernández-Albor Batallán, Xiana

***4838**

20, 86

Ferreiro Amil, Berta

***8317**

86

Fontenla Iglesias, Francisco

***1689**

86

García Regueira, Alexandre

***9093**

20

García Villanueva, José Antonio

***4402**

83

Gil Menor, Nerea

***8463**

86

Groba Represas, Jéssica

***1030**

83

Iglesias Corras, Iago

***5340**

86

López Álvarez, Xalo

***9011**

86

Martínez Carbo, Pablo

***9007**

83

Míguez Forján, José Manuel

***4806**

86

Nogueira Fuertes, Raquel Amaranta

***8039**

86

Núñez Belda, Miguel

***5066**

83

Núñez Lema, David

***0935**

86

Pardo Domínguez, Alexandra

***8412**

86

Pardo González, Eva

***4639**

86

Pérez Osorio, Alba

***6122**

20

Piña Galdo, Belén

***2414**

83

Piñeiro Barreiro, Jana

***2414**

20

Piñón González, Laura

***0593**

20

Quan Rodas, Claudia Lorena

***4193**

66, 67

Quintana Pulpeiro, Gemma

***9855**

20

Riva Mendoza, Selva

***5770**

86

Rivadulla Galán, Christian

***1292**

20

Rodríguez Acevedo, Alberto

***7632**

87

Rodríguez Álvarez, Rubén

***9200**

20

Rogel Mesías, Inés

***2230**

86

Sánchez Fresco, Lucía

***1392**

86

Sánchez Moreno, Cora

***8525**

86, 87

Sieiro Piñeiro, María del Pilar

***6199**

87

Suárez Blanco, Iria

***1641**

86, 87

Sueiro Carrero, Sara

***0108**

20

Timermans Camba, Ana

***5291**

20

Touza Santos, Antía

***9537**

87

Valle Cao, Alejandra

***0736**

20

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pagamento

57

Non pertencer ao corpo ou escala do grupo correspondente

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego