Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 17 de xuño de 2020 Páx. 24218

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade enfermaría, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 31 de outubro de 2019 (DOG núm. 211, do 6 de novembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade enfermaría, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Bouzas Mendes, Vanesa

***2115**

85

Martínez Quesada, Carlos

***9135**

85

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abuín Mallo, Roberto

***5412**

20

Alonso González, Alba

***9876**

20

Álvarez Pérez, Alicia

***4451**

20

Álvarez Teijeiro, María José

***4570**

20

Ayude Pumar, Diana

***5068**

20

Bouza Leira, Carla

***1886**

86, 87

Calviño Ferradas, Raquel

***6099**

20

Calviño Sampedro, Lorena

***9820**

20

Campos Rivero, María

***8258**

83

Cantero Díaz, Iria Flavia

***2225**

20

Casal Calvo, José Antonio

***6049**

20

Comesaña Carreira, María del Carmen

***9100**

20

Darriba Darriba, María

***4994**

86, 87

De Santiago Fernández, Manuela

***9181**

20

Domínguez Fernández, María Teresa

***8693**

20

Fachado Lorenzo, María Blanca

***7698**

20

Feijoo González, Lucía

***7781**

87

Fernández Fernández, Consuelo

***8653**

20

Fernández Miranda, Roberto

***3410**

20

Fraga Calvo, Francisco

***0705**

20

Fraga Gayoso, José

***5848**

83, 86

Franco Pérez, Raquel

***8501**

20

Friebel Paradela, Eva

***8112**

20

García Busto, Rubén

***9003**

20

García González, Susana

***4179**

20

Garrido Parada, Clara

***7750**

83

Goldar Martínez, Santiago

***5804**

20

González Abad, Paula

***6427**

20

Guimarey Espiño, Eva María

***8540**

20

Iglesias Martínez, Paula

***7008**

20

Losada Fernández, María de los Ángeles

***5906**

20

Lourenco García, Sandra

***2073**

20

Lourido Salas, Paula

***6498**

20

Mahón Cortés, Rubén

***6406**

86

Moreira Lorenzo, Nicolás

***1160**

20

Moure González, María

***2974**

20, 86, 87

Otero Diz, María Soledad

***2270**

20, 86, 87

Parada Castro, Yolanda

***1106**

83

Pena Rodríguez, Marcos

***2665**

20

Pérez Landeira, Rocío

***7968**

20

Pérez Recalde, Sara

***9095**

20

Poceiro Quintana, Sandra

***8460**

20

Rodríguez Corral, Rebeca

***9810**

20

Romero García, Andrea

***0832**

20

Sobrado Moreiras, Celia

***2097**

20

Soto Cousido, Pablo

***5760**

20

Troncoso Abalo, Ángela

***9033**

20

Vázquez Manzano, Alfredo

***2093**

20

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pagamento

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego