Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 17 de xuño de 2020 Páx. 24221

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral:

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Álvarez de Lis, Teresa de Jesús

***4666**

20

Ares Ansareo, Nuria

***9350**

20

Balo Salgado, Alfonso

***2893**

43

Casal Pérez, María del Carmen

***6215**

20, 85

Diz Señoráns, Sandra

***6333**

20

Domínguez Álvarez, Beatriz

***9235**

20

Estévez Diéguez, Ermitas

***1936**

20

Fernández Fernández, Ramona Francisca

***9615**

43

Fernández Vázquez, Aida

***5588**

43

Figueira Calo, María Nieves

***6554**

20

Gerpe Calvo, Ana Cristina

***1536**

20

González Comesaña, María

***8746**

20

Herrán Hermida, Verónica

***5649**

20

Linares Vázquez, María Mar

***3152**

20

Manteiga Georget, Sara

***0348**

83

Martínez Solano, María Carmen

***0062**

20, 84

Méndez González, Seila

***7382**

20

Montes Vicente, Laura

***6138**

43

Pérez García, Montserrat

***8571**

20

Ponte Izquierdo, María Micaela

***8515**

43

Rey Paris, Wendy

***7709**

20

Roldán Carral, Sara

***1467**

43

Santomé Parcero, Marta

***1329**

86

Tasende Vigo, Susana

***1440**

20

Toimil Bujones, Laura

***8700**

20

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pagamento

43

Desistencia da solicitude

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria