Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Luns, 6 de xullo de 2020 Páx. 26710

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 1187/2020 MJC).

Eu, María Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 1187/2020 desta sección, seguido por instancia de Tomás Bernárdez Cabanelas contra Fogasa, El Corte Inglés, S.A., Carpintería Igma, S.L., Construcciones Promociones e Instalaciones, S.L. sobre despedimento disciplinario, se ditou a seguinte resolución:

«Desestimamos o recurso de suplicación interposto por Tomás Bernárdez Cabanelas fronte á Sentenza do 21 de novembro de 2019 do Xulgado do Social número 1 de Vigo, ditada nos autos nº 622/2019 seguidos fronte ao Corte Inglés, S.A. e outros, que revogamos. Todo iso confirmando a sentenza de instancia. Sen custas.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao Libro de sentenzas deste Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 euros na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida do catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así, por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que así conste para efectos de publicación no DOG co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Carpintería Igma, S.L., coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán nos estrados, salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento, expido e asino o presente edicto.

A Coruña, 22 de xuño de 2020

A letrada da Administración de xustiza