Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 10 de xullo de 2020 Páx. 27649

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2020 pola que se actualizan os prezos públicos determinados no Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería.

O Decreto 143/2013, do 12 de setembro, establece os prezos públicos exixibles polas prestacións dos servizos de residencia e comedor nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería.

Así mesmo, no seu artigo 6.1, determina o mecanismo de actualización dos prezos públicos. Os prezos así actualizados faranse públicos mediante resolución da persoa titular da consellería con competencias en materias de pesca, agricultura e forestal, que será publicada no Diario Oficial de Galicia.

Por isto, e en virtude do parágrafo primeiro do artigo 6 do Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería,

RESOLVO:

Primeiro. Actualizar os prezos públicos exixibles polas prestacións dos servizos de residencia e/ou comedor nos centros de formación da familia marítimo-pesqueira dependentes da Consellería do Mar, e pola matrícula nos cursos de especialización en materia de seguridade, supervivencia e loita contra incendios impartidos na Aula de Seguridade e Salvamento de Ferrol, que quedan da maneira seguinte:

1. Catálogo de prezos públicos en residencias:

Servizo

Prezo/persoa

Residencia en pensión completa por curso escolar completo

2.047,58 €

Residencia en pensión completa por período inferior a un curso escolar

11,41 €/día

Xantar por bono semanal de cinco días

23,38 €

Xantar diario non regular

5,18 €/día

2. Catálogo de prezos públicos de matrícula en cursos na Aula de Seguridade e Salvamento de Ferrol:

Curso

Prezo

Formación básica en seguridade (teórico)

405,76 €

Prácticas de formación básica en seguridade

301,71 €

Avanzado en loita contra incendios

416,15 €

Embarcacións de supervivencia e botes de rescate (non rápidos)

468,17 €

Segundo. Esta resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2020

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar