Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 13 de xullo de 2020 Páx. 27801

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020 pola que se publica a relación das/dos beneficiarias/os e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2020.

En vista da proposta da Dirección Xeral de Políticas Culturais, tras o informe da Comisión Técnica de Avaliación sobre a convocatoria das bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao Programa 2020 (Orde do 20 de febreiro de 2020, DOG núm. 49, do 12 de marzo), esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar as listaxes definitivas correspondentes á adxudicación das oito bolsas por importe de corenta e cinco mil quiñentos vinte euros (45.520 €) con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.432A.480.2 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020. A Consellería de Cultura e Turismo efectuará as cotizacións á Seguridade Social por un importe de dous mil trescentos vinte e tres con sesenta e oito céntimos (2.323,68 €) con cargo á aplicación orzamentaria 11.20.432A.484.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Segundo. Establecer o chamamento das listas de agarda segundo a orde de puntuación.

Terceiro. Aprobar as listaxes de solicitantes excluídas/os de acordo coas causas especificadas.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ou ben poderá ser impugnada directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa de conformidade co previsto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da arqueoloxía

Adxudicatario:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Torres Iglesias, Diego

***1802**

7,75

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Rodríguez Souto, Sara

***3502**

6,20

Silvares de Dios, Jéssica

***9116**

5,43

Martínez Parada, Marta

***1858**

5,35

Freán Campo, Aitor

***7323**

5,20

Rodríguez González, Celtia

***2723**

4,55

Ferreiros Muinelo, Salustiano

***4468**

4,55

García Gómez, Eva Fátima

***6013**

4,20

Fernández Calo, Martín

***8644**

2,91

Liñeiro Gerpe, Nuria

***1783**

2,75

Figueiras Nodar, Margarita

***9002**

2,40

Chaves Moledo, Iria

***3327**

1,40

Excluídas/os:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

González Aguiar, Begoña

***7042**

0,00

Excluída (4)

Gulias Troitiño, María Isabel

***2460**

0,00

Excluída (4)

Merino Mouriño, Patricia

***7967**

0,00

Excluída (4)

Sánchez Martínez, Pablo

***5852**

0,00

Excluído (4)

Tobío Gómez, Borja

***4985**

0,00

Excluído (4)

Valiñas Carballal, Montserrat

***1497**

0,00

Excluída (4)

Vázquez Martínez, Alia

***0676**

0,00

Excluída (4)

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da arqueoloxía (reserva de praza)

Adxudicataria:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Incio del Río, Cristina

***3838**

5,58

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

García Carneiro, Andrés

***2662**

5,20

Ordóñez Triñanes, Cristina

***0873**

4,55

García Pérez, Adrián

***4222**

4,25

Barreiro Silva, Lorena

***0611**

4,05

Monroy Míguez, Abigaíl

***7668**

4,05

Cores Cambeiro, Andrea María

***8616**

4,00

Rodríguez Rodríguez, Ana

***7554**

3,95

Desistencia:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Lorenzo Salgueiro, Cristian

***7630**

6,60

Excluídas/os:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Domínguez Oubiña, Javier

***8925**

0,00

Excluído (4)

Fabeiro Valladares, Aroa

***3067**

0,00

Excluída (4)

Fernández Alonso, Iria

***9027**

0,00

Excluída (4)

Fernández García, Sandra

***7503**

0,00

Excluída (4

Folgueira Ríos, Francisco

***8415**

0,00

Excluído (4)

López González, Carlos

***2022**

0,00

Excluído (4)

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da historia da arte

Adxudicataria:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Rivo Vázquez, María

***7119**

7,60

Criterio de desempate: nota media expediente académico

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Aguete de Pazos, Arancha

***3196**

7,60

Covelo Fernández, Sara

***2136**

7,10

Lago Somoza, Vanesa

***7528**

5,70

Ledo Arias, Agar

***1033**

5,00

López Abel, Daniel

***4647**

4,70

Varela Martínez, Paula

***1136**

4,65

Gómez Jiménez, Marta

***6671**

4,45

Cortés López, María Elena

***4585**

4,40

Fernández Otero, Miriam

***5372**

4,05

Penedo Vázquez, Eva

***6106**

4,00

Donoso Calvo, Sara

***1106**

3,94

Porto Varela, María Esperanza

***1537**

3,90

Méndez Lameiro, Ana

***1361**

3,70

Torrado Gándara, Lorena

***9230**

3,45

Fornos Saavedra, Mª Victoria

***1665**

3,40

Camino Martínez, Susana

***2663**

3,34

Capilla Cela, Jaime

***4260**

3,30

Alcalde López, Julia

***6298**

3,15

Currás Gato, Iria

***5203**

3,10

Núñez Vicente, María

***7921**

2,50

Fidalgo López, Cristina

***9389**

2,34

Santamaría Vila, Natalia

***6721**

2,34

Rodríguez Domínguez, Alma

***6946**

2,10

Martínez Pardo, Gonzalo

***7026**

2,09

Domínguez Lago, María Antonia

***7078**

1,85

Alonso García, Ana María

***8527**

1,70

Castro Jiménez, Ana

***6928**

1,68

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

González Serén, Xosé Antón

***1548**

1,60

De Freitas Matos, Silvia

***7024**

1,60

López Rodríguez, María

***5163**

1,24

Paz Chimeno, Sandra

***7034**

1,24

Excluídas/os:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Brey Hermo, Antía

***8655**

0,00

Excluída (7)

Chousa Méndez, Alejandro

***3678**

0,00

Excluído (4)

Freire Sampayo, María Lucía

***8975**

0,00

Excluída (4)

García Couso, Diego

***5979**

0,00

Excluído (4)

Rodríguez Lamas, Eva María

***5148**

0,00

Excluída (4)

Rodríguez Vidal, Tania Delaira

***8123**

0,00

Excluída (4)

Vázquez Feijóo, Matilde

***2499**

0,00

Excluída (4)

Álvarez Otero, Sara

***6977**

0,00

Excluída (4)

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da historia da arte (reserva de praza)

Adxudicatarias:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Hidalgo Portomeñe, Lucía

***8339**

5,65

Lojo Bárcena, Aida

***8648**

5,20

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Chas Seijas, Ana Paulina

***8009**

5,15

Da Silva Martínez, Inmaculada

***8765**

5,10

Hermida Sánchez, Silvia

***0978**

5,05

Fernández Llanes, Tatiana

***4641**

4,80

Feijoo Valencia, Ana Belén

***3338**

4,76

Albés Gándara, Antía

***4493**

4,75

Veiras Barreiro, Cristina

***4562**

4,75

De Llano Tenjido, Paula

***0665**

4,70

Sinde González, Andrea

***5503**

4,70

Sobreira Fariña, Nerea

***0995**

4,70

Amil Martínez, Marta

***1479**

4,45

Reigosa Lombao, Clara

***8129**

4,40

González de la Iglesia, Pablo

***2848**

4,30

Sánchez Taboada, Lucas

***9802**

4,15

García Villamil, Antía

***5269**

4,00

Guerra Méndez, César

***9267**

3,50

Louro Piñeiro, Juan Manuel

***0344**

2,80

Viana García, María del Camino

***6497**

2,70

Porto Ares, Sabela

***2675**

2,60

Paz González, Elena

***9613**

2,55

Priegue Chao, Ana

***5292**

2,35

Ríos González, Paloma

***3519**

2,35

Feijoo Orozco, María

***6050**

2,30

García Maseda, Melissa

***8286**

2,20

Moreiras Ferreirós, Aine

***2760**

2,05

Bouzas Martul, Irene

***6072**

1,95

Picos Domínguez, Marta

***8645**

1,95

Sánchez Pazos, Carla

***6090**

1,85

Desistencia:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Gándara Feijoo, Javier

***5537**

6,05

Excluídas/os:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Caamaño Remuiñán, Zaira

***4045**

0,00

Excluída (4)

Cornado Rodríguez, Lucía

***5693**

0,00

Excluída (4)

Frade Mato, Alicia

***0889**

0,00

Excluída (4)

Abalo Suárez, Maruxa

***7490**

0,00

Excluída (5)

Couceiro Torres, Sara

***1230**

0,00

Excluída (2)

Santiso Salgado, Ruth

***5773**

0,00

Excluída (4)

Fraga Pérez, Sara

***4484**

0,00

Excluída (4)

Verán Romero, Ángela

***0956**

0,00

Excluída (6

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da restauración de arqueoloxía

Adxudicataria:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Illanes Losada, Silvia

***7480**

6,90

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Sanmamed Otero, Rita

***8835**

5,28

Carballal Barbeito, Eva

***4131**

5,15

Blanco Martínez, Irene

***8977**

3,40

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no campo da restauración de pintura/escultura

Adxudicatarias:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Espiño López, Lucía

***4167**

7,06

Celard Fernández, Ana

***1090**

5,35

Lista de agarda:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Trashorras Rodríguez, Alba

***1850**

4,70

Comesaña Bastero, Uxía

***9797**

3,90

Villaverde Juanatey, Sandra

***6127**

3,25

Desistencias:

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Vázquez Pérez, Sandra

***3276**

7,65

González Añón, Asunción Marién

***1633**

7,30

(1) Excluída/o, pendente de presentar o anexo I

(2) Excluída/o, pendente de presentar copia do expediente académico

(3) Excluída/o, pendente de presentar copia do certificado de Celga 3 ou equivalente non expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística

(4) Excluída/o por incumprir o estipulado no artigo 2.1. a) (non acreditar un mínimo de 100 créditos)

2.1.b) (non acreditar grao/licenciatura/diplomatura universitaria en conservación e restauración de bens culturais)

(5) Excluída/o por escoller máis dunha especialidade ou presentar varias solicitudes

(6) Excluída/o por presentar a solicitude fóra de prazo

(7) Excluída/o por non presentar a documentación exixida no artigo 5.1 das bases reguladoras da convocatoria

Relación de centros nos cales se realizarán as actividades das bolsas: Museo das Peregrinacións e de Santiago, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Museo Massó de Bueu, Museo do Castro de Viladonga, Museo Etnolóxico de Ribadavia