Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 2020 Páx. 27987

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Robótica.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título mediante Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019 (publicado no BOE do 6 de novembro de 2019 mediante a Resolución do secretario xeral de Universidades do 28 de outubro de 2019).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de graduado/a en Robótica pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Graduado ou graduada en Robótica pola Universidade
de Santiago de Compostela

Código RUCT: 2503954.

Rama de coñecemento: Enxeñaría e Arquitectura.

Modalidade de impartición: presencial.

5.1. Estrutura das ensinanzas.

5.1.1. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Obrigatorias

126

Optativas

30

Prácticas externas obrigatorias

12

Traballo fin de grao

12

Créditos totais

240

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia básica

RD 1393/2007, do 29 de outubro

Materias vinculadas

ECTS

Carácter

Enxeñaría e Arquitectura

Expresión Gráfica

CAD. Expresión Gráfica Normalizada

6

FB

Física

Física I

6

FB

Física II

6

FB

Electrónica Dixital

6

FB

Informática

Fundamentos de Programación

6

FB

Algorítmica e Estruturas de Datos

6

FB

Matemáticas

Matemáticas I

6

FB

Matemáticas II

6

FB

Matemáticas III

6

FB

Estatística

6

FB

Total créditos ECTS

60

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulos).

Módulo

Materia

Carácter

ECTS

Formación básica

CAD. Expresión Gráfica Normalizada

Formación básica

6

Fundamentos de Programación

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Matemáticas I

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Algorítmica e Estruturas de Datos

Formación básica

6

Electrónica Dixital

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Matemáticas III

Formación básica

6

Materias obrigatorias

Proxectos Integrados I

Obrigatoria

6

Fundamentos de Automática

Obrigatoria

6

Mecanismos e Sensores

Obrigatoria

6

Plataformas Software en Robótica

Obrigatoria

6

Tecnoloxía Eléctrica

Obrigatoria

6

Automatización

Obrigatoria

6

Percepción e Procesamento de Sinais

Obrigatoria

6

Proxectos Integrados II

Obrigatoria

6

Sistemas Encaixados

Obrigatoria

6

Teoría de Control

Obrigatoria

6

Axentes Intelixentes

Obrigatoria

6

Redes e Comunicacións

Obrigatoria

6

Robótica Industrial

Obrigatoria

6

Visión Artificial

Obrigatoria

6

Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Computación Distribuída para Sistemas Multirrobot

Obrigatoria

6

Robótica Adaptativa

Obrigatoria

6

Robótica Aérea

Obrigatoria

6

Robótica de Servizos

Obrigatoria

6

Robótica Móbil

Obrigatoria

6

Proxectos Integrados III

Obrigatoria

6

Mención en Agro-Robótica

Economía do Sistema Agroalimentario e Forestal

Optativa

6

Robótica Aplicada ao Medio Forestal e Natural

Optativa

6

Robótica na Agroindustria

Optativa

6

Teledetección mediante Drons e Satélites

Optativa

6

Agricultura Intelixente

Optativa

6

Plataformas Robotizadas de Uso Agroforestal

Optativa

6

Materias optativas libres

Visión Artificial Avanzada

Optativa

6

Fundamentos de Emprendemento e Xestión Empresarial

Optativa

6

Interacción Persoa-Robot

Optativa

6

Axentes Conversacionais

Optativa

6

Xestión de Datos para Robótica

Optativa

6

Tecnoloxía e Resistencia de Materiais

Optativa

6

Calidade e Probas en Robótica

Optativa

6

Dispositivos e Ecosistemas Robotizados

Optativa

6

Servizos Web de Sensores

Optativa

6

Simulación Gráfica con CAD de Sistemas Robotizados

Optativa

6

Prácticas externas e traballo fin de grao

Prácticas externas

Obrigatoria

12

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

5.1.4. Plan de estudos resumido (por curso académico).

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

CAD. Expresión Gráfica Normalizada

Formación básica

6

Fundamentos de Programación

Formación básica

6

Física I

Formación básica

6

Matemáticas I

Formación básica

6

Matemáticas II

Formación básica

6

Algorítmica e Estruturas de Datos

Formación básica

6

Electrónica Dixital

Formación básica

6

Estatística

Formación básica

6

Física II

Formación básica

6

Proxectos Integrados I

Obrigatoria

6

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos

Matemáticas III

Formación básica

6

Fundamentos de Automática

Obrigatoria

6

Mecanismos e Sensores

Obrigatoria

6

Plataformas Software en Robótica

Obrigatoria

6

Tecnoloxía Eléctrica

Obrigatoria

6

Automatización

Obrigatoria

6

Percepción e Procesamento de sinais

Obrigatoria

6

Proxectos Integrados II

Obrigatoria

6

Sistemas Encaixados

Obrigatoria

6

Teoría de control

Obrigatoria

6

Terceiro curso.

Materia

Carácter

Créditos

Axentes Intelixentes

Obrigatoria

6

Redes e Comunicacións

Obrigatoria

6

Robótica Industrial

Obrigatoria

6

Visión Artificial

Obrigatoria

6

Aprendizaxe Automática

Obrigatoria

6

Computación Distribuída para Sistemas Multirrobot

Obrigatoria

6

Robótica Adaptativa

Obrigatoria

6

Materia optativa

Optativa

6

Materia optativa

Optativa

6

Materia optativa

Optativa

6

Cuarto curso.

Materia

Carácter

Créditos

Robótica Aérea

Obrigatoria

6

Robótica de Servizos

Obrigatoria

6

Robótica Móbil

Obrigatoria

6

Proxectos Integrados III

Obrigatoria

6

Materia optativa

Optativa

6

Materia optativa

Optativa

6

Prácticas externas

Obrigatoria

12

Traballo fin de grao

Obrigatoria

12

Optativas de terceiro curso

Materia

Carácter

Créditos

Economía do Sistema Agroalimentario e Forestal

Optativa

6

Robótica Aplicada ao Medio Forestal e Natural

Optativa

6

Robótica na Agroindustria

Optativa

6

Teledetección mediante Drons e Satélites

Optativa

6

Visión Artificial Avanzada

Optativa

6

Fundamentos de Emprendemento e Xestión Empresarial

Optativa

6

Interacción Persoa-Robot

Optativa

6

Axentes Conversacionais

Optativa

6

Xestión de Datos para Robótica

Optativa

6

Tecnoloxía e Resistencia de Materiais

Optativa

6

Optativas de cuarto curso

Agricultura Intelixente

Optativa

6

Plataformas Robotizadas de Uso Agroforestal

Optativa

6

Calidade e Probas en Robótica

Optativa

6

Dispositivos e Ecosistemas Robotizados

Optativa

6

Servizos Web de Sensores

Optativa

6

Simulación Gráfica con CAD de Sistemas Robotizados

Optativa

6