Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28138

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2020 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais.

Unha vez obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 29 de novembro de 2019 (publicado no BOE do 17 de decembro, mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 3 de decembro de 2019).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial do máster universitario en Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2020

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Química na Fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais

Código RUCT: 4316969.

Rama de coñecemento: ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

33

Optativas

12

Prácticas externas OB

15

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

90

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Resonancia magnética

Obrigatoria

3

Caracterización estrutural

Microscopia

Obrigatoria

3

Caracterización coloidal e interfases

Obrigatoria

3

Técnicas espectroscópicas e espectrométricas

Obrigatoria

3

Química biolóxica e celular

Obrigatoria

3

Química biolóxica

Química supramolecular

Obrigatoria

3

Técnicas en bioloxía molecular e biomedicina

Optativa

3

Biofísica

Optativa

3

Materiais nanoestruturados

Obrigatoria

3

Materiais funcionais

Materiais moleculares

Obrigatoria

3

Magnetismo molecular

Optativa

3

Nanobiotecnoloxía

Optativa

3

Catálise

Obrigatoria

3

Reactividade e síntese

Síntese química

Obrigatoria

3

Determinación de mecanismos de reacción

Optativa

3

Química computacional

Optativa

3

Química médica

Optativa

3

Materias optativas doutros mestrados

Aplicacións sintéticas dos compostos organometálicos

Optativa

3

Metais en sistemas biolóxicos

Optativa

3

Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica

Optativa

3

Síntese estereoselectiva

Optativa

3

Actividades formativas titorizadas

Obrigatoria

3

Módulo de investigación

Proxecto de iniciación á investigación

Obrigatoria

15

Traballo fin de máster

Obrigatoria

30