Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28196

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AS2001).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13), en adiante LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e polo establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados por Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta Reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AS2001. Profesor/a asociado/a T3 (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro xeral da Universidade (Edificio Xerencia-Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 10 de xullo de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1

Referencia:

AS2001-C06-015-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Análise Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

106 E.S. de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[E.S. de Enxeñaría Informática] (Campus de Ourense):

G150103 Matemáticas: fundamentos matemáticos para a informática

G151101 Matemáticas: fundamentos matemáticos para a informática

Praza nº 2

Referencia:

AS2001-C06-015-A3-P6-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Análise Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo] (Campus de Ourense):

G020104 Matemáticas: Matemáticas

Praza nº 3

Referencia:

AS2001-H12-814-A3-P4-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Lingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230914 Interpretación idioma 2: Alemán-Español

G230943 Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego

Praza nº 4

Referencia:

AS2001-H12-814-A3-P5-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Tradución e Interpretación

Departamento:

Tradución e Iingüística

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G230931 Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada

Praza nº 5

Referencia:

AS2001-T01-305-A3-P5-01-02-03

Nº de prazas:

3

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Expresión Gráfica na Enxeñería

Departamento:

Deseño na Enxeñaría

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G330604 Oficina técnica

G380602 Enxeñaría gráfica

G380701 Oficina técnica

Praza nº 6

Referencia:

AS2001-T03-600-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Mecánica de Fluídos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320502 Máquinas térmicas e de fluídos en centrais e enerxías renovables G380405 Mecánica de fluídos

Praza nº 7

Referencia:

AS2001-T07-520-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Enxeñería de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

106 E.S. de Enxeñaría Informática (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[E.S. de Enxeñaría Informática] (Campus de Ourense):

G150303 Arquitectura de computadoras II

G150401 Arquitecturas paralelas

Praza nº 8

Referencia:

AS2001-X07-230-A3-P4-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 4 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Dereito] (Campus de Ourense):

G081202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas

[Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo] (Campus de Ourense):

G020604 Valoración de activos

Praza nº 9

Referencia:

AS2001-X07-230-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Economía Financeira e Contabilidade

Departamento:

Economía Financeira e Contabilidade

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo] (Campus de Ourense):

G020602 Contabilidade de custos

Praza nº 10

Referencia:

AS2001-X09-650-A3-P5-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Organización de Empresas

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

303 Facultade de CC. Económicas e Empresariais (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo parcial de 5 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Económicas e Empresariais] (Campus de Vigo):

G020929 Dirección de recursos de información

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G340602 Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade

G360802 Fundamentos de administración de empresas

Praza nº 11

Referencia:

AS2001-X10-675-A3-P6-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Xornalismo

Departamento:

Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo parcial de 6 horas

Duración contrato:

2º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G071107 Comunicación: Documentación audiovisual

Praza nº 12

Referencia:

AS2001-X11-775-A3-P3-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a asociado/a T3

Área de coñecemento:

Socioloxía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo parcial de 3 horas

Duración contrato:

1º semestre

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):

G110105 Socioloxía: Socioloxía da educación