Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28188

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AD2001).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13), en adiante LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e polo establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados por Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta Reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AD2001. Profesor/a axudante doutor/a (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro xeral da Universidade (Edificio Xerencia-Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao Reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 10 de xullo de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1

Referencia:

AD2001-C01-413-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Fisioterapia

Departamento:

Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

205 Facultade de Fisioterapia (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Fisioterapia] (Campus de Pontevedra):

G170304 Fisioterapia xeral

G170801 Prácticas externas: Estadías clínicas

G170907 Fisioterapia en especialidades clínicas II

Observacións:

Baremo I

Praza nº 2

Referencia:

AD2001-C05-265-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

Estatística e Investigación Operativa

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias do Mar] (Campus de Vigo):

G061107 Estatística

Observacións:

Baremo I

Praza nº 3

Referencia:

AD2001-H03-370-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Filoloxías Galega e Portuguesa

Departamento:

Filoloxía Galega e Latina

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):

G110201 Comunicación: Lingua galega

G110505 Lingua e literatura: Galego

G120404 Lingua galega

G120602 Lingua e literatura: Galego

Observacións:

Baremo I

Praza nº 4

Referencia:

AD2001-H05-490-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Historia Moderna

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

102 Facultade de Historia (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Historia] (Campus de Ourense):

G251401 Historia: Metodoloxía da historia

G251402 Historia moderna universal

G251904 Historia das relixións

Observacións:

Baremo II

Praza nº 5

Referencia:

AD2001-T03-545-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Enxeñería Mecánica

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G360602 Deseño e ensaio de máquinas

G363602 Deseño e ensaio de máquinas

G380304 Deseño de máquinas I

G420902 Biomecánica

Observacións:

Baremo I

Praza nº 6

Referencia:

AD2001-T05-065-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

Departamento:

Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (Campus de Ourense)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo] (Campus de Ourense):

G410903 Materiais para a industria aeroespacial

G410942 Aleacións e materiais compostos aeroespaciais

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G310522 Tratamento e conformado de materiais

G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos

G310623 Tratamento de superficies e soldadura

Observacións:

Baremo I

Praza nº 7

Referencia:

AD2001-T06-295-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Explotación de Minas

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía] (Campus de Vigo):

G310403 Seguridade e saúde

G310612 Tecnoloxía de explotación de minas

G310633 Explosivos

Observacións:

Baremo I

Praza nº 8

Referencia:

AD2001-T16-595-AX2-TC-01-02

Nº de prazas:

2

Corpo/Categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Matemática Aplicada

Departamento:

Matemática Aplicada I

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial (Campus de Vigo)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

[Escola de Enxeñaría Industrial] (Campus de Vigo):

G320103 Matemáticas: Álxebra e estatística

G320104 Matemáticas: Cálculo I

G320204 Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais

Observacións:

Baremo I

Praza nº 9

Referencia:

AD2001-X05-187-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Didáctica da Expresión Corporal

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación] (Campus de Ourense):

G120601 Educación física e a súa didáctica na educación primaria

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G110922 Coñecemento da contorna a través da actividade física na educación infantil

Observacións:

Baremo I

Praza nº 10

Referencia:

AD2001-X05-245-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Educación Física e Deportiva

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G050201 Anatomía humana: Anatomía e kinesioloxía humana

M163107 Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión dos Interesados

M163113 Seguemento, Control e Peche do Proxecto

Observacións:

Baremo I

Praza nº 11

Referencia:

AD2001-X05-245-AX2-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Educación Física e Deportiva

Departamento:

Didácticas Especiais

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G050915 Novas tendencias de exercicio físico en adultos maiores con patoloxías

G110921 A educación física como medio de interdisciplinaridade

G110925 Seguridade e hábitos saudables a través da educación física

Observacións:

Baremo I

Praza nº 12

Referencia:

AD2001-X11-375-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Filosofía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G110401 Antropoloxía: Pensamento e cultura

G120104 Socioloxía: Sociedade, cultura e pensamento

[Facultade de Filoloxía e Tradución] (Campus de Vigo):

G400103 Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais

Observacións:

Baremo I

Praza nº 13

Referencia:

AD2001-X11-775-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Socioloxía

Departamento:

Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/Docencia:

[Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte] (Campus de Pontevedra):

G050203 Socioloxía: Socioloxía e historia da actividade física e o deporte

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G091604 Metodoloxía e técnicas de investigación social aplicadas ás administracións públicas

G092108 Socioloxía: Socioloxía xeral

G190203 Socioloxía: Estrutura social, consumo e estilos de vida

Observacións:

Baremo I

Praza nº 14

Referencia:

AD2001-X14-105-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

Doutor

Centro de traballo:

204 Facultade de CC. Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

[Facultade de CC. Sociais e da Comunicación] (Campus de Pontevedra):

G190601 Avaliación da eficacia publicitaria

G190602 Planificación e xestión de medios publicitarios

Observacións:

Baremo II