Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Xoves, 16 de xullo de 2020 Páx. 28371

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso convocado para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas...) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Unha vez publicada a Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da escala de persoal subalterno da agrupación profesional de persoal funcionario, do persoal laboral fixo da categoría 003 do grupo V (ordenanza, celador/a, vixilante oficinas...) pertencente ao grupo V, do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico (DOG núm. 32, do 17 de febreiro), e segundo o establecido nas súas bases, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas correspondentes ao proceso que se cita.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Categoría 003

Ordenanza, celador/a, vixilante oficinas (...)

Nome

NIF

Causa

Amoedo Cabaleiro, Jesús Andrés

***7801**

38

Baamonde Argul, Carmen

***3617**

38

Barros Couso, Mónica

***2127**

38

Buch Sánchez, Enrique Joaquín

***9751**

38

Buján Salgado, Susana

***8583**

38

Canitrot Fidalgo, Concepción

***5378**

29

Da Ponte Tarrío, Maria José

***6697**

38

Da Silva Leiva, Maria Teresa

***2570**

38

García Simón, Tania

***2816**

38

González Álvarez, Francisco Javier

***7507**

38

González Rio, Maria Asunción

***0902**

69

Iglesias Fernández, Miguel Antonio

***5640**

37,73

Iglesias Martínez, Rebeca Maria

***6586**

38

Jiménez Ruiz, Maria Isabel

***2659**

38

Jover Navarro, María Dolores

***9683**

38

López Armesto, Belén

***2409**

38

López Fernández, José Manuel

***6076**

73,74

Mandado Vázquez, Emilio Jesús

***3744**

73,74

Maroñas García, Antonio

***8622**

73,74

Martínez Martínez, Maria Soledad

***4822**

69

Martínez Riveiro, Amelia

***3270**

28,73

Montenegro Uxío, Marcos

***4038**

38

Pailos Parga, Francisco

***6555**

38

Pena Varela, María Carmen

***0918**

29

Pérez Iglesias, María Sol

***4581**

29

Pérez Insúa, Ander

***8831**

38

Pérez Regueiro, María Encarnación

***1021**

28,73

Prieto Cacabelos, Diana

***6059**

69

Purriños Maceira, Beatriz

***6548**

38

Ramírez Gómez, María de los Ángeles

***4147**

38

Recouso Álvarez, Francisco Javier

***1165**

38

Rey Vázquez, Fátima

***5545**

29

Sánchez Sánchez, María Luisa

***1281**

29

Seoane Enríquez, Candida

***1670**

29

Simón Chamborro, Purificación

***8135**

38

Vilanova Morandeira, Javier

***3685**

38

Causas de exclusión

Código

Descrición

28

Persoal laboral temporal

29

Non é persoal laboral fixo da categoría convocada

37

Persoal funcionario interino

38

Non é persoal da Xunta de Galicia

69

Non figura na listaxe de postos convocados

73

Non superou proceso para o acceso á condición de laboral fixo

74

Persoal nomeado ao abeiro do Decreto 289/2001, do 15 de novembro