Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Xoves, 16 de xullo de 2020 Páx. 28431

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 29 de xuño de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se notifican a varias persoas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES34 0081 5363 21 0001083014 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ourense, 29 de xuño de 2020

Félix Rubial Bernárdez
Xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

45160361E

Fra. 201906828

29.7.2019

819,65

76733999L

Fra. 201908095

12.9.2019

256,87

X7500641L

Fra. 201908383

19.9.2019

361,59

76724968G

Fra. 201908406

19.9.2019

401,94

44662714A

Fra. 201908408

19.9.2019

256,87

44662714A

Fra. 201908410

19.9.2019

361,59

32710245J

Fra. 201908411

19.9.2019

401,94

45675187Q

Fra. 201908725

3.10.2019

256,87

34912797Q

Fra. 201908930

9.10.2019

256,87

B84549419

Fra. 201908988

10.10.2019

256,87

Y2254510H

Fra. 201909088

14.10.2019

401,94

X4174264V

Fra. 201909089

14.10.2019

361,59

Y7019783J

Fra. 201909090

14.10.2019

401,94

77345658Q

Fra. 201909092

14.10.2019

361,59

44457977N

Fra. 201909102

14.10.2019

401,94

44457977N

Fra. 201909110

14.10.2019

401,94

34720932V

Fra. 201909126

14.10.2019

401,94

Y6789779D

Fra. 201909135

14.10.2019

268,34

45087114F

Fra. 201909137

14.10.2019

256,87

54672585K

Fra. 201909139

14.10.2019

268,34

44493767Z

Fra. 201909141

14.10.2019

260,71

33555121F

Fra. 201909142

14.10.2019

401,94

76725052L

Fra. 201909143

14.10.2019

256,87

76725052L

Fra. 201909144

14.10.2019

401,94

X9718858R

Fra. 201909204

16.10.2019

401,94

44493814S

Fra. 201909206

16.10.2019

401,94

44472716P

Fra. 201909207

16.10.2019

442,29

76896570A

Fra. 201909428

25.10.2019

401,94

34624152K

Fra. 201909558

8.11.2019

4.425,19

34624152K

Fra. 201909559

8.11.2019

268,34

34650494M

Fra. 201909667

25.11.2019

401,94

Y0575919J

Fra. 201909817

2.12.2019

268,34

76747471J

Fra. 201909864

3.12.2019

738,95

44481837K

Fra. 201909867

3.12.2019

401,94

B324666112

Fra. 201910029

12.12.2019

401,94

B32466112

Fra. 201910030

12.12.2019

256,87

34995381F

Fra. 201910069

16.12.2019

361,59

X9734131W

Fra. 201910072

16.12.2019

401,94

Y1673133N

Fra. 201910073

16.12.2019

361,59

34628912C

Fra. 201910075

16.12.2019

401,94

28801197E

Fra. 201910077

16.12.2019

361,59

X8302327V

Fra. 201910078

16.12.2019

401,94

Y1390065M

Fra. 201910083

16.12.2019

256,87

34936172T

Fra. 201910084

16.12.2019

361,59

32762573Q

Fra. 201910086

16.12.2019

256,87

47083286D

Fra. 201910089

16.12.2019

401,94

36277412H

Fra. 201910097

16.12.2019

2.782,62

Y7095919L

Fra. 201910114

16.12.2019

401,94

Y6683744G

Fra. 201910117

16.12.2019

361,59

Y6541070E

Fra. 201910121

16.12.2019

256,87

71511663V

Fra. 201910126

16.12.2019

256,87

47217682Q

Fra. 202000001

3.1.2020

401,94

44448539G

Fra. 202000005

3.1.2020

401,94

44448539G

Fra. 202000006

3.1.2020

256,87

44482058N

Fra. 202000439

13.1.2020

256,87

16795307V

Fra. 202001345

6.2.2020

361,59

16795307V

Fra. 202001346

6.2.2020

401,94

53302666M

Fra. 202001467

12.2.2020

268,34

B32438152

Fra. 202001990

28.2.2020

361,59

06814555T

Fra. 202002248

9.3.2020

4.024,21

76730159C

Fra. 202002261

9.3.2020

268,34