Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 20 de xullo de 2020 Páx. 28669

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se convoca para o ano 2020 (código de procedemento CT236A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención. Así mesmo, segundo o artigo 15 da orde de convocatoria, esta resolución publicarase no DOG, no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal) e na páxina web oficial do Portal de Cultura (https://www.cultura.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

RESOLVO:

Facer pública a relación dos concellos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se convoca para o ano 2020 (código de procedemento CT236A) que figuran como anexo I desta resolución. As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 2020 11 20 432A 760.3, proxecto 2015-00352, cun crédito orzamentario para o ano 2020 de cento noventa e cinco mil euros (195.000 €).

As entidades excluídas son as que se relacionan no anexo II desta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO I

Relación de concellos beneficiarios e cantidade concedida

Concello

CIF

Cantidade

Biblioteca

Abegondo

P1500100A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Abegondo

Alfoz

P2700200E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Alfoz

Allariz

P3200200H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Allariz

Ames

P1500200I

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal de Bertamiráns

Biblioteca Pública Municipal de Milladoiro

Antas de Ulla

P2700300C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla

Ares

P1500400E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ares

Arteixo

P1500500B

4.295,15 €

Biblioteca Pública Municipal Henrique Rabuñal de Arteixo

Biblioteca Pública Municipal Antón Castro de Meicende

Biblioteca Pública Municipal Dora Vázquez de Oseiro

Biblioteca Pública Municipal

Miguel Sande de Pastoriza

Biblioteca Pública Municipal Francisco A. Vidal do Froxel

Arzúa

P1500600J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

Avión

P3200500A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Avión

Baiona

P3600300B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Baiona

Bande

P3200700G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Bande

Baña, A

P1500700H

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal da Baña

Barbadás

P3200900C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Barbadás

Barco de Valdeorras, O

P3201000A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Florencio Delgado Gurriarán

Barreiros

P2700500H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Barreiros

Beariz

P3201200G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Beariz

Bergondo

P1500800F

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Bergondo

Betanzos

P1500900D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal A. Castelao

Boiro

P1501100J

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal de Boiro

Axencia de Lectura Municipal de Escarabote

Bola, A

P3201500J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Bola

Bóveda

P2700800B

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Bóveda

Brión

P1501300F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Brión

Burela

P2706800F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Burela

Cabana de Bergantiños

P1501400D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal María Baña

Caldas de Reis

P3600500G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal P. M. Martínez Ferro

Camariñas

P1501600I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Camariñas

Cambados

P3600600E

4.295,15 €

Axencia de Lectura Municipal de Vilariño

Axencia de Lectura Municipal Gumersindo Márquez

Biblioteca Pública Municipal Luís Rei

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo

Cambre

P1501700G

2.577,09 €

Biblioteca Pública Municipal de Cambre

Biblioteca Pública Municipal Templarios do Temple

Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo da Barcala

Cangas

P3600800A

4.295,15 €

Biblioteca Pública Municipal Central

Biblioteca Pública Municipal Aldán

Biblioteca Pública Municipal Darbo

Biblioteca Pública Municipal Hío

Axencia de Lectura Municipal de Coiro

Cañiza, A

P3600900I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Cañiza

Capela, A

P1501800E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Capela

Carballedo

P2700900J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Carballedo

Carballiño, O

P3202000J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Carballiño

Carballo

P1501900C

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal de Carballo

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

Cariño

P1509500C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Cariño

Carnota

P1502000A

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Carnota

Carral

P1502100I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Carral

Catoira

P3601000G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Catoira

Cedeira

P1502200G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal López Cortón

Cee

P1502300E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán

Celanova

P3202500I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Celanova

Cerceda

P1502400C

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal da Silva

Biblioteca Pública Municipal de Cerceda

Cerdedo-Cotobade

P3600048G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Rodríguez Fraiz

Cervo

P2701300B

1.718,06 €

Axencia de Lectura Municipal de Cervo

Biblioteca Pública Municipal de San Cibrao

Coirós

P1502700F

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Coirós

Corcubión

P1502800D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Corcubión

Coristanco

P1502900B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Coristanco

Covelo

P3601300A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Covelo

Crecente

P3601400I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Crecente

Culleredo

P1503100H

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal Miguel González Garcés

Axencia de Lectura Municipal Cardeso Liñares

Cuntis

P3601500F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

Curtis

P1503200F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Teixeiro

Chantada

P2701600E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Chantada

Dodro

P1503300D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Dodro

Dumbría

P1503400B

4.295,15 €

Aencia de Lectura Municipal Lucín-Olveira

Axencia de Lectura Muncipal de Buxantes

Axencia de Lectura Municipal de Berdeogas

Axencia de Lectura Municipal de Dumbría

Biblioteca Pública Municipal do Ézaro

Esgos

P3203200E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Esgos

Fene

P1503600G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Xosé Mª Pérez Parallé

Ferrol

P1503700E

859,03 €

Biblioteca Municipal Central

Fonsagrada, A

P2701800A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Fonsagrada

Frades

P1503900A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Frades

Gondomar

P3602100D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Gondomar

Grove, O

P3602200B

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal do Grove

Axencia de Lectura Municipal de San Vicente

Guarda, A

P3602300J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Guarda

Guitiriz

P2702200C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Casa Habanera

Illa de Arousa, A

P8600004I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Illa de Arousa

Irixoa

P1504000I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Irixoa

Lalín

P3602400H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Lalín

Lama, A

P3602500E

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal da Lama

Laracha, A

P1504200E

2.577,09 €

Biblioteca Pública Municipal A Laracha

Axencia de Lectura Municipal Paiosaco

Axencia de Lectura Municipal de Caión

Laxe

P1504100G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

Leiro

P3204100F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Leiro

Lobios

P3204300B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Lobios

Lourenzá

P2702700B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

Lousame

P1504300C

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Lousame

Lugo

P2702800J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Lugo

Maceda

P3204400J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Maceda

Malpica de Bergantiños

P1504400A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Eduardo Blanco Amor

Mañón

P1504500H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro

Marín

P3602600C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Marín Vidal Pazos

Meaño

P3602700A

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Meaño

Meis

P3602800I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Meis

Melide

P1504700D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

Mesía

P1504800B

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto

Mezquita, A

P3204900I

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal da Mezquita

Miño

P1504900J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Miño

Moaña

P3602900G

2.577,09 €

Biblioteca Pública Municipal de Moaña

Axencia de Lectura Municipal de Tirán

Axencia de Lectura Municipal de Domaio

Moeche

P1505000H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Moeche

Mondariz

P3603000E

859,03 €

Biblioteca Pública Xoán Xosé Pérez Labaca

Mondariz Balneario

P3603100C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Mondariz Balneario

Mondoñedo

P2703000F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Pena Trapero

Monforte de Lemos

P2703100D

859,03 €

Bibloteca Pública Municipal Lois Pereiro

Monterroso

P2703200B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal

Lorenzo Varela

Mos

P3603300I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Mos

Mugardos

P1505200D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Mugardos

Muíños

P3205200C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Muíños

Muras

P2703300J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Muras

Muros

P1505400J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Muros

Muxía

P1505300B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Santiago Rey Fernández-Latorre

Narón

P1505500G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Narón

Neda

P1505600E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Neda

Negreira

P1505700C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Negreira

Nigrán

P3603500D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Nigrán

Noia

P1505800A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Noia

Oleiros

P1505900I

6.013,21 €

Biblioteca Pública Municipal Central Rialeda de Perillo

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz

Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda

Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera

Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós

Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño de Lorbé

Ordes

P1506000G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ordes

Oroso

P1506100E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Oroso

Ortigueira

P1506200C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Juan Fernández Latorre

Ourense

P3205500F

2.577,09 €

Biblioteca Pública Municipal da Carballeira

Biblioteca Pública Municipal da Ponte

Biblioteca Pública Municipal de San Francisco

Ourol

P2703800I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ourol

Outes

P1506300A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Outes

Paderne

P1506500F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Paderne

Padrón

P1506600D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Padrón

Pantón

P2704100C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Pantón

Páramo, O

P2704300I

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal do Páramo

Pastoriza, A

P2704400G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Pastoriza

Pazos de Borbén

P3603700J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Bibliopazos

Pereiro de Aguiar, O

P3205900H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Pereiro de Aguiar

Pino, O

P1506700B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Pino

Pobra de Trives, A

P3206400H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Pobra de Trives

Pobra do Brollón, A

P2704700J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal da Pobra do Brollón

Pobra do Caramiñal, A

P1506800J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

Poio

P3604100B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Poio

Ponte Caldelas

P3604300H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas

Ponteareas

P3604200J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas

Pontecesures

P3604400F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures

Pontedeume

P1507000F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ramiro Fonte

Pontes, As

P1507100D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Enrique Riveira Rouco

Portas

P3604000D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Portas

Porto do Son

P1507200B

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz

Axencia de Lectura Municipal de Portosin

Quiroga

P2705000D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Quiroga

Redondela

P3604500C

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal Valle-Inclán

Axencia de Lectura Municipal de Chapela

Rianxo

P1507300J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Castelao de Rianxo

Ribadavia

P3207000E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia

Ribadeo

P2705100B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal El Viejo Pancho

Ribadumia

P3604600A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia

Ribeira

P1507400H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Ribeira

Riós

P3207200A

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Riós

Riotorto

P2705400F

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Riotorto

Rodeiro

P3604700I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares

Rois

P1507500E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Rois

Rosal, O

P3604800G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Rosal

Sada

P1507600C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

Salceda de Caselas

P3604900E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Alfonso D. Rodríguez Castelao

Salvaterra de Miño

P3605000C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Salvaterra de Miño

San Cristovo de Cea

P3207700J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de San Cristovo de Cea

San Sadurniño

P1507700A

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de San Sadurniño

Santa Comba

P1507800I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Santa Comba

Santiago de Compostela

P1507900G

3.436,12 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Conxo

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Vite

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Fontiñas

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Santa Marta

Santiso

P1508000E

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Santiso

Sanxenxo

P3600021D

2.577,09 €

Biblioteca Pública Municipal Central Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

Sarria

P2705700I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Camilo Gonsar

Saviñao, O

P2705800G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Saviñao

Silleda

P3605200I

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao

Sober

P2705900E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Sober

Soutomaior

P3605300G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Soutomaior

Taboada

P2706000C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Taboada

Teo

P1508300I

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal O Grilo de Cacheiras

Axencia de Lectura Municipal dos Tilos

Toques

P1508400G

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Toques

Tordoia

P1508500D

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Tordoia

Touro

P1508600B

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Touro Xosé Neira Vilas

Tui

P3605500B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Tui

Valadouro, O

P2706300G

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Valadouro

Valga

P3605600J

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal Valga

Biblioteca Pública Municipal Cordeiro

Veiga, A

P3208400F

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal da Veiga

Verín

P3208600A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Verín

Vicedo, O

P2706400E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal do Vicedo

Vila de Cruces

P3605900D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas

Vilaboa

P3605800F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Vilaboa

Vilagarcía de Arousa

P3606000B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

Vilalba

P2706500B

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Vilalba

Vilanova de Arousa

P3606100J

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Camba

Vilar de Barrio

P3209000C

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Barrio

Vilar de Santos

P3209100A

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Santos

Vilasantar

P1509100B

859,03 €

Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar

Vimianzo

P1509300H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

Viveiro

P2706700H

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Viveiro

Xermade

P2702100E

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Xermade

Xove

P2702500F

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Xove

Xunqueira de Ambía

P3203700D

859,03 €

Biblioteca Pública Municipal de Xunqueira de Ambía

Zas

P1509400F

1.718,06 €

Biblioteca Pública Municipal de Zas

Axencia de Lectura Municipal de Baio

ANEXO II

Bibliotecas excluídas

Concello

Biblioteca

Causa de exclusión

Parada de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Parada de Sil

3

Ribas de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Ribas de Sil

4

Rúa, A

Biblioteca Pública Municipal da Rúa

5

Taboadela

Biblioteca Pública Municipal de Taboadela

4

Val do Dubra

Biblioteca Pública Municipal de Val do Dubra

3

Valdoviño

Biblioteca Pública Municipal de Valdoviño

4

Viana do Bolo

Biblioteca Pública Municipal de Viana do Bolo

3

Código

Causa de exclusión

1

Non estar integrada na Rede de bibliotecas de Galicia

2

Non ter informatizada a xestión da biblioteca ou da axencia de lectura

3

Non ter cuberta a estatística de bibliotecas de 2018 e remitida ao Servizo do Sistema de Bibliotecas

4

Non ter un horario de apertura ao público mínimo de 15 horas

5

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social