Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Mércores, 5 de agosto de 2020 Páx. 31152

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de xullo de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das universidades do Sistema universitario de Galicia polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2020, como consecuencia da situación creada pola evolución da pandemia do COVID-19 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

Advertidos erros na dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 151, do día 29 de xullo de 2020, cómpre efectuar as seguintes correccións:

No cadro do número 6, na páxina 29852, onde di:

«A

Demais entidades indicadas no artigo 2.1

5

09.A3.561A.480.0

(2016 00004)

25.833,30

160.000,00

130.000,00

104.166,70

420.000,00

B

Demais entidades indicadas no artigo 2.1

2

09.A3.561A.480.0

(2016 00004)

9.633,32

59.800,00

47.800,00

38.166,68

155.400,00»

Debe dicir:

«A

Demais entidades indicadas no artigo 2.1

5

09.A3.561A.481.0

(2016 00004)

25.833,30

160.000,00

130.000,00

104.166,70

420.000,00

B

Demais entidades indicadas no artigo 2.1

2

09.A3.561A.481.0

(2016 00004)

9.633,32

59.800,00

47.800,00

38.166,68

155.400,00»