Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Venres, 7 de agosto de 2020 Páx. 31500

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2020 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución do 23 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 26, do 7 de febreiro).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 23 de decembro de 2019 (DOG núm. 26, do 7 de febreiro de 2020) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 18 regúlanse a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 15 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 16.

Na súa virtude e atendendo á proposta elaborada na sesión do 22 de xullo de 2020 pola comisión de selección establecida no artigo 15 das bases da Resolución do 23 de decembro de 2019, a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Elaborar unha lista de espera para as entidades relacionadas no Anexo II cos restantes contratos solicitados segundo a orde establecida na convocatoria, de xeito que en primeiro lugar figuren por orde decrecente de puntuación os contratos solicitados que aínda non foron seleccionadas para acceder o financiamento e, en segundo lugar, os restantes contratos solicitados por aquelas entidades que pedisen máis dunha contratación, tendo en conta que a convocatoria non establece unha puntuación mínima para ser beneficiario desta axuda.

3. O importe total das axudas concedidas é 1.171.000 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2020 (€)

09.A3.561A.470.0

1.071.000

09.A3.561A.480.0

91.000

09.A3.561A.444.0

10.000

Total

1.172.000

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 24 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 24 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2020

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por aplicación orzamentaria e número de expediente)

Nº expediente

Entidade

NIF

Trab. nº

Total axuda (€)

Aplicación

orzamentaria

Réxime de minimis

(Regulamento (UE) 1407/2013)

077_IN848C_2020/1020683

Bahía Software, S.L.U.

B15682594

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

055_IN848C_2020/1007800

Biostatech Advice Training &

Innovation in Biostatistics, S.L.

B70326459

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

050_IN848C_2020/1000352

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

017_IN848C_2020/693343

Chemosapiens, S.L.

B70583505

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

025_IN848C_2020/698677

Proyectopía, S.L.

B94121241

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

028_IN848C_2020/700758

Balidea Consulting &

Programing, S.L.

B15850647

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

082_IN848C_2020/1021672

Agata Technology, S.L.

B70457536

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

049_IN848C_2020/998326

Aivadabir

B32505315

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2020/1020215

Optare Solutions, S.L.

B36898104

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

013_IN848C_2020/631752

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

067_IN848C_2020/1017687

Remote Consulting Services, S.L.

B27746502

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

011_IN848C_2020/605291

Academia Trinidad, S.L.

B32379125

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

024_IN848C_2020/698138

Efimob Eficient Solutions, S.L.

B27805423

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

014_IN848C_2020/676023

Witwaker, S.L.

B27869486

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

066_IN848C_2020/1017051

Inprosec Auto, S.L.

B27851443

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

046_IN848C_2020/989290

Ancora Mobile, S.L.

B94191863

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

059_IN848C_2020/1009058

Smart Green Labs, S.L.

B70339957

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

005_IN848C_2020/490230

Edafotec, S.L.

B27701028

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2020/815588

Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

1

10.000

09.A3.561A.480.0

060_IN848C_2020/1009357

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

1

10.000

09.A3.561A.480.0

016_IN848C_2020/692747

Quobis Networks, S.L.

B36974632

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

058_IN848C_2020/1008507

Enxenio, S.L.

B15879653

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

078_IN848C_2020/1020835

Situm Technologies, S.L.

B70401229

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

048_IN848C_2020/997974

Customdrinks, S.L.U.

B27229368

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

031_IN848C_2020/804758

Inasus, S.L.

B36197820

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

072_IN848C_2020/1019141

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

061_IN848C_2020/1009449

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

001_IN848C_2020/341482

Comida Rápida Sana y

Barata, S.L.

B70573746

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

074_IN848C_2020/1020206

Grupo Eco 3G Consultores, S.L.

B26403071

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

023_IN848C_2020/697922

Avansig, S.L.

B70271747

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

015_IN848C_2020/690471

Servicio de Consultoría de

Procesos Ozona

B86171204

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

063_IN848C_2020/1015595

Activiza Projects & Training, S.L.

B94089216

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

045_IN848C_2020/986188

Authusb, S.L.

B27858406

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

047_IN848C_2020/997264

Investimentos do Coto, S.L.

B36559383

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

081_IN848C_2020/1021588

Taste Lab, S.L.

B70453402

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

064_IN848C_2020/1015880

Op Technical Center, S.L.

B27815570

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

079_IN848C_2020/1021407

Setga, S.L.U.

B36699064

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

030_IN848C_2020/803372

Genome4care

B70615943

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027_IN848C_2020/699593

2mares Demil, S.L.

B36697696

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

068_IN848C_2020/1017811

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

012_IN848C_2020/624898

Igalia Consutores, S.L.

B36892099

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

020_IN848C_2020/697378

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

076_IN848C_2020/1020275

Cofrico, S.L.

B27024546

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

054_IN848C_2020/1005015

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

1

10.000

09.A3.561A.480.0

052_IN848C_2020/1004442

3.14 Financial Contents, S.L.U.

B15831217

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

056_IN848C_2020/1008224

Dexga Technologies, S.L.

B70186184

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

010_IN848C_2020/605170

Roisber Servicios, S.L.

B15861552

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

035_IN848C_2020/816495

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)

S1500111H

1

10.000

09.A3.561A.480.0

040_IN848C_2020/885886

Forensic&Security, S.L.

B70460597

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

083_IN848C_2020/1021929

Ecoplas Barbanza, S.L.

B70014766

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

018_IN848C_2020/693592

Eccocar Carsharing, S.L.

B87359485

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

002_IN848C_2020/361699

It Fabricación Digital, S.L.

B70570197

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

071_IN848C_2020/1019077

Congalsa, S.L

B15269392

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

019_IN848C_2020/695554

Gradiant, Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

10.000

09.A3.561A.480.0

084_IN848C_2020/1021950

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

1

11.000

09.A3.561A.480.0

004_IN848C_2020/466385

Aleutos Solutions, S.L.

B27501378

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

044_IN848C_2020/983502

Syspro Automation, S.L.U.

B36940831

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

053_IN848C_2020/1004669

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062_IN848C_2020/1011338

Dativic, S.L.

B70460423

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

029_IN848C_2020/722897

Soluciones y Proyectos de

Información, S.L.

B15986771

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

037_IN848C_2020/826071

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

038_IN848C_2020/831491

Foresa Technologies, S.L.U.

B94193919

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

069_IN848C_2020/1018192

Bysidecar, S.L.

B70466057

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

003_IN848C_2020/402367

Srec Solutions, S.L.

B70481577

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

065_IN848C_2020/1015884

Envita Digital Solutions, S.L.

B27867621

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

042_IN848C_2020/944269

Regasificadora del Noroeste, S.A.

A15685324

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

073_IN848C_2020/1020010

Tecnología Marina Ximo, S.L.

B36944999

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

043_IN848C_2020/971411

Enso Innovation, S.L.

B66099631

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

009_IN848C_2020/594090

Carrocerías Rodríguez López

Auto, S.L.U.

B32009730

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

021_IN848C_2020/697892

Baup Solutions, S.L.

B70552625

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

022_IN848C_2020/697917

Himikode Tech, S.L.

B27504208

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

006_IN848C_2020/498151

Consultoría, Gestión y Proceso de Datos, S.L.

B70379946

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051_IN848C_2020/1004007

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento

Q2818002D

1

10.000

09.A3.561A.480.0

070_IN848C_2020/1019007

Universidade de Santiago

Q1518001A

1

10.000

09.A3.561A.444.0

080_IN848C_2020/1021408

Sealab Solutions, S.L.

B27871748

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

033_IN848C_2020/810954

Flything Technologies, S.L.

B70510813

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

057_IN848C_2020/1008343

Sociedad para el Tratamiento de Aguas Residuales, S.L.

B36813517

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

036_IN848C_2020/820990

Prefapp Cloud Consulting, S.L.

B70584503

1

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

032_IN848C_2020/805684

Ártabro Tech, S.L.

B70530795

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

039_IN848C_2020/835158

Coinscrap Finance, S.L.

B94147022

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

007_IN848C_2020/502646

Plymouth Rubber Europa, S.A.

A36269694

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

008_IN848C_2020/503064

Porexgal, S.L.

B70345616

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

049_IN848C_2020/998326

Aivadabir

B32505315

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

028_IN848C_2020/700758

Balidea Consulting &

Programing, S.L.

B15850647

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

050_IN848C_2020/1000352

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

013_IN848C_2020/631752

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

024_IN848C_2020/698138

Efimob Eficient Solutions, S.L.

B27805423

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075_IN848C_2020/1020215

Optare Solutions, S.L.

B36898104

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

005_IN848C_2020/490230

Edafotec, S.L.

B27701028

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

067_IN848C_2020/1017687

Remote Consulting Services, S.L.

B27746502

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

031_IN848C_2020/804758

Inasus, S.L.

B36197820

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058_IN848C_2020/1008507

Enxenio, S.L.

B15879653

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

034_IN848C_2020/815588

Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

2

10.000

09.A3.561A.480.0

068_IN848C_2020/1017811

Centum Research &

Technology, S.L.

B94016151

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

044_IN848C_2020/983502

Syspro Automation, S.L.U.

B36940831

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

020_IN848C_2020/697378

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

059_IN848C_2020/1009058

Smart Green Labs, S.L.

B70339957

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

056_IN848C_2020/1008224

Dexga Technologies, S.L.

B70186184

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

072_IN848C_2020/1019141

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

061_IN848C_2020/1009449

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

052_IN848C_2020/1004442

3.14 Financial Contents, S.L.U.

B15831217

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

001_IN848C_2020/341482

Comida Rápida Sana y Barata, S.L.

B70573746

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

053_IN848C_2020/1004669

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

076_IN848C_2020/1020275

Cofrico, S.L.

B27024546

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

046_IN848C_2020/989290

Ancora Mobile, S.L.

B94191863

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

019_IN848C_2020/695554

Gradiant, Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

2

10.000

09.A3.561A.480.0

015_IN848C_2020/690471

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona

B86171204

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

029_IN848C_2020/722897

Soluciones y Proyectos de

Información, S.L.

B15986771

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

048_IN848C_2020/997974

Customdrinks, S.L.U.

B27229368

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

004_IN848C_2020/466385

Aleutos Solutions, S.L.

B27501378

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

016_IN848C_2020/692747

Quobis Networks, S.L.

B36974632

2

11.000

09.A3.561A.470.0

Si

ANEXO II

Relación de solicitudes na lista de espera

Nº expediente

Entidade

NIF

Nº trab

Puntuación total

042_IN848C_2020/944269

Regasificadora del Noroeste, S.A.

A15685324

2

27 (2º contrato)

078_IN848C_2020/1020835

Situm Technologies, S.L.

B70401229

2

27 (2º contrato)

040_IN848C_2020/885886

Forensic&Security, S.L.

B70460597

2

26 (2º contrato)

054_IN848C_2020/1005015

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

2

26 (2º contrato)

022_IN848C_2020/697917

Himikode Tech, S.L.

B27504208

2

25 (2º contrato)

006_IN848C_2020/498151

Consultoría, Gestión y Proceso de Datos, S.L.

B70379946

2

24 (2º contrato)

037_IN848C_2020/826071

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

2

24 (2º contrato)

012_IN848C_2020/624898

Igalia Consutores, S.L.

B36892099

2

21 (2º contrato)

063_IN848C_2020/1015595

Activiza Projects & Training, S.L.

B94089216

2

19 (2º contrato)

070_IN848C_2020/1019007

Universidade de Santiago

Q1518001A

2

15 (2º contrato)

032_IN848C_2020/805684

Ártabro Tech, S.L.

B70530795

2

15 (2º contrato)

080_IN848C_2020/1021408

Sealab Solutions S.L.

B27871748

2

9 (2º contrato)

075_IN848C_2020/1020215

Optare Solutions, S.L.

B36898104

3

50 (3º contrato)

034_IN848C_2020/815588

Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

3

47 (3º contrato)

068_IN848C_2020/1017811

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

3

44 (3º contrato)

050_IN848C_2020/1000352

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

3

43 (3º contrato)

020_IN848C_2020/697378

Appentra Solutions, S.L.

B70340872

3

42 (3º contrato)

028_IN848C_2020/700758

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

3

42 (3º contrato)

015_IN848C_2020/690471

Servicio de Consultoría de Procesos Ozona

B86171204

3

42 (3º contrato)

061_IN848C_2020/1009449

Dairylac, S.L. (Galacteum)

B15775570

3

41 (3º contrato)

049_IN848C_2020/998326

Aivadabir

B32505315

3

40 (3º contrato)

067_IN848C_2020/1017687

Remote Consulting Services, S.L.

B27746502

3

39 (3º contrato)

056_IN848C_2020/1008224

Dexga Technologies, S.L.

B70186184

3

39 (3º contrato)

019_IN848C_2020/695554

Gradiant, Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

3

35 (3º contrato)

044_IN848C_2020/983502

Syspro Automation, S.L.U.

B36940831

3

33 (3º contrato)

004_IN848C_2020/466385

Aleutos Solutións, S.L.

B27501378

3

30 (3º contrato)

072_IN848C_2020/1019141

Galvin Tecnológica, S.L.

B27835305

3

29 (3º contrato)

042_IN848C_2020/944269

Regasificadora del Noroeste, S.A.

A15685324

3

27 (3º contrato)

078_IN848C_2020/1020835

Situm Technologies, S.L.

B70401229

3

27 (3º contrato)

016_IN848C_2020/692747

Quobis Networks, S.L.

B36974632

3

26 (3º contrato)

054_IN848C_2020/1005015

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

3

26 (3º contrato)

006_IN848C_2020/498151

Consultoría, Gestión y Proceso de Datos, S.L.

B70379946

3

22 (3º contrato)

037_IN848C_2020/826071

Teimas Desenvolvemento, S.L.

B70179973

3

22 (3º contrato)

070_IN848C_2020/1019007

Universidade de Santiago

Q1518001A

3

15 (3º contrato)