Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Venres, 7 de agosto de 2020 Páx. 31450

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 27 do anexo I da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN541A), procédese por medio desta resolución, á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN541A).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732A.760.1

c) Crédito orzamentario: 1.000.000,00 de euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Finalidade: creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Beneficiarios e importe das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe (a listaxe inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención).

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Núm. expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda (€)

IN541A 2020/01-0

Concello do Corgo

P2701400J

240.000,00

IN541A 2020/02-0

Concello de Castro de Rei

P2701000H

240.000,00

IN541A 2020/03-0

Concello de Paradela

P2704200A

41.765,87

IN541A 2020/04-0

Concello das Somozas

P1508200A

238.360,00

IN541A 2020/05-0

Concello da Lama

P3602500E

239.996,01

IN541A 2020/06-0

Concello de Dozón

P3601600D

239.878,12