Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Mércores, 12 de agosto de 2020 Páx. 32027

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 138/2018, do 8 de novembro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo docentes de centros educativos

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís (EEI), colexios de educación primaria (CEP), colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e centros públicos integrados (CPI) que se relacionan no anexo I desta orde.

– Centros de educación especial (CEE) que se detallan no anexo II.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprimir os centros docentes que se relacionan no anexo III desta orde.

Artigo 3. Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro, incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderaos solicitar o profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde, desenvolveranse durante o mes de setembro de 2019 e terán efectos do día primeiro do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Unidades

Postos

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

EI

EP

EE

Total

ei

ep

fi

ff

em

ef

pt

al

do

oc

alc

ptc

Total

A Coruña

Ames

Biduído (Santa María)

15032649

EEI do Milladoiro

12

0

0

12

15

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

18

Camariñas

Camariñas (San Xurxo)

15002050

CEIP O Areal

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

15

A Coruña

A Coruña

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

3

1

0

0

0

31

A Coruña

15020568

CEIP Plurilingüe Labaca

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

15

A Coruña

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

10

A Coruña

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

2

3

1

0

0

0

31

A Coruña

15033228

CEIP Novo Mesoiro

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Lousame

Lousame (San Xoán)

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

17

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

7

16

0

23

9

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

35

Noia

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

6

12

1

19

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Santiago de Compostela

Villestro (Santa María)

15022590

CEIP de Roxos

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

19

Teo

Lucí (Santa Mariña)

15017107

CEIP da Ramallosa

4

14

0

18

5

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

27

Lugo

Barreiros

Reinante (Santiago)

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

3

4

0

7

4

4

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

13

Burela

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Carballedo

San Mamede de Lousada (San Mamede)

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

5

Guntín

Guntín de Pallares (San Salvador)

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

3

4

0

7

4

4

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Lugo

Lugo

27006164

CEIP Albeiros

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

1

27

Portomarín

Portomarín (San Nicolao)

27010520

CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

1

2

0

3

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

Sarria

Sarria

27014082

EEI de Sarria

5

0

0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

Sober

Arroxo (San Martiño)

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

O Valadouro

Ferreira (Santa María)

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

16

Ourense

Ourense

Ourense

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

4

8

0

12

5

7

2

1

1

1

2

0

1

0

0

0

20

Padrenda

Crespos (San Xoán)

32015177

CPI de

Padrenda-Crespos

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Pontevedra

Cambados

Cambados (Santa Mariña)

36019773

EEI da Pastora

5

0

0

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

Campo Lameiro

O Campo (San Miguel)

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

2

3

0

5

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

Cangas

Aldán (San Cibrán)

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

12

Gondomar

Mañufe (San Vicente)

36003662

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Moaña

Meira (Santa Eulalia)

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

5

15

0

20

6

14

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

30

Mos

Tameiga (San Martiño)

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

0

1

0

0

22

Pontecesures

Pontecesures (San Xulián)

36007621

CPI de Pontecesures

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

15

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

O Porriño

Torneiros (San Salvador)

36017685

CEIP Plurilingüe da Ribeira

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

16

Tomiño

Sobrada (San Salvador)

36015238

CEIP de Sobrada

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

1

1

20

Sanxenxo

Adina (Santa María)

36008805

CEIP de Portonovo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

28

Vigo

Beade (Santo Estevo)

36009974

CEIP de

Coutada-Beade

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

16

Navia (San Paio)

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

6

0

12

6

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

16

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

2

3

2

7

2

2

1

0

1

1

3

0

0

0

0

0

7

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

6

1

0

0

0

33

Vila de Cruces

Merza (Santa María)

36015937

CEIP de Merza

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía (Santa Baia)

36015652

CEIP O Piñeiriño

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

ANEXO II

Provincia

Concello

Localidade

Código

Centro

Unidades

em

ef

pt

al

do

Total

A Coruña

A Coruña

A Coruña

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

11

0

0

0

11

1

12

A Coruña

15005385

CEE María Mariño

14

1

1

12

3

1

18

ANEXO III

Provincia

Concello

Código

Centro

A Coruña

Brión

15019554

EEI da Luaña

A Coruña

A Laracha

15019621

EEI de Comiáns