Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Xoves, 17 de setembro de 2020 Páx. 36421

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.

A base décima da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, establece que, unha vez adxudicados os destinos, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo).

Segundo. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde na categoría de grupo auxiliar da función administrativa aos/ás aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. Non entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (DOG núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente convalidada.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2020

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Localidade

***4084**

ABALDE PEREIRA, MANUEL HIPOLITO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5882**

ABEIJON GRANDIO, IRIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1408**

AIRA ROUSSELLE, SANDRA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***2337**

ALDARIZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***7322**

ALEN MIJEZ, AVELINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6699**

ALFONSO NOAL, MONICA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6463**

ALLER LAMAS, MANUEL ANTONIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3375**

ALONSO BALAÑAC, MARIA MERCEDES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5730**

ALVAREZ ALVAREZ, ANA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5301**

ALVAREZ CERDEIRA, ESCLAVITUD

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9620**

ALVAREZ RODRIGUEZ, ALBERTO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6891**

ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6869**

ANDION LOPEZ, MARIA SOLEDAD

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2319**

ARIAS SANFIZ, SARA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***5173**

BAAMONDE SILVA, MARIA TERESA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0161**

BAHAMONDE FIGUEIRA, EVA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9826**

BARCA FERRIN, FRANCISCO JAVIER

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7180**

BARJA GOMEZ, PAULA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6082**

BARREIRO OTERO, MARIA OLGA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3174**

BEIROA BARDANCA, PATRICIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8363**

BELLO SOUTO, EDUARDO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7455**

BELLON FERNANDEZ, EMILIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9167**

BERCIANO LOPEZ, ANGELES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2296**

BOUZON LOPEZ, MARIA TERESA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***6346**

BUGALLO PIÑEIRO, ANTONIO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9658**

BUIDE ILLOBRE, CRISTINA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4696**

BURGOS PEREZ, EVA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1896**

CAAMAÑO GACIÑO, TADEA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1748**

CAL OLIVEIRA, HELENA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1525**

CANCELA SUAREZ, MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***9231**

CANEDO SEÑARIS, MARIA DEL PILAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9309**

CAO ROMERO, MARIA ELVITA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***4021**

CARBALLEIRA CAMPOS, VERONICA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***7243**

CARRACEDO DOMINGUEZ, MARIA PAZ

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9122**

CARRILLO FREIRIA, LUIS MIGUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0239**

CASABELLA MENDEZ, MARIA PILAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***3261**

CASTEDO PEREZ, MARIA ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***4071**

CASTRO CARDIEL, RUTH

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***5003**

CASTRO CASAIS, ROSALIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***5656**

CASTRO LOPEZ, MARIA CAROLINA

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***1592**

CEREZO DOMINGUEZ, PABLO

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***7754**

CERNADAS ROMERO, FRANCISCO JOSE

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***9639**

CHAMORRO MACEIRAS, RAFAEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***2526**

CINZA ABEL, MARIA DEL MAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9075**

COMESAÑA FERNANDEZ, VALENTIN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5489**

CORNIDE GONZALEZ, MARIA CARMEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***6390**

COUÑAGO RODRIGUEZ, BEGOÑA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9493**

CRUZ CORDEIRO, CONCEPCION

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7517**

DAPONTE DAVILA, MARIA MONTSERRAT

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6629**

DIEZ PERTEJO, OSCAR

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1496**

DOMINGUEZ FERNANDEZ, PATRICIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9595**

ESPERON LORES, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6439**

ESPIÑA SUEIRO, MARIA LUCIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***5438**

ESTEVEZ INSUA, AGUSTINA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6114**

ESTOA DIAZ, MARIA ELENA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***8752**

EZQUERRO SUEIRAS, ELOISA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***5825**

FARIÑA ALVAREZ, YOLANDA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4081**

FERNANDEZ ALBOR, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9656**

FERNANDEZ CRUZ, JOSE MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1454**

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7288**

FERNANDEZ FRAGA, MARIA LUZ

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***1257**

FERNANDEZ GIL, MARIA NIEVES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5813**

FERNANDEZ GONZALEZ, LUISA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***3840**

FERNANDEZ PORTAS, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4147**

FERNANDEZ VARELA, MOISES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6802**

FERNANDEZ VAZQUEZ, ROSA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2072**

FERRO FERNANDEZ, ANA BEATRIZ

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2217**

FIDALGO RIVERO, MARIA DEL PILAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5750**

FIGUEIRAS NUÑEZ, MONICA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8963**

FREITAS COSTAS, MARIA JESUS

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7894**

GALLEGO ALONSO, MARIA JESUS

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9641**

GALLEGO CASAL, AURELIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8531**

GARCIA ARROYO, MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***2477**

GARCIA BLANCO, ANA ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***6179**

GARCIA FERNANDEZ, AMALIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9253**

GARCIA MEANA, MARIA TERESA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9269**

GARCIA MOSCOSO, MARIA DEL MAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***5343**

GARCIA NUÑEZ, MARIA GUADALUPE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6634**

GARCIA YAÑEZ, DOLORES MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***0779**

GARCIA YELO, ENCARNA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3822**

GARRIDO BORRAJEROS, JOSE MANUEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4389**

GIL PALACIOS, GUSTAVO ADOLFO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***4071**

GOLDAR LAVADORES, MARIA CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8214**

GOMEZ ROEL, GUADALUPE

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6724**

GONZALEZ ALONSO, MARIA DOLORES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0295**

GONZALEZ ESTEVEZ, MARINA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2276**

GONZALEZ FIGUEROA, CATALINA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6725**

GONZALEZ GOMEZ, ANA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***1557**

GONZALEZ GONZALEZ, JOSE SERVANDO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***8641**

GONZALEZ LOPEZ, MARIA DOLORES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9198**

GONZALEZ PERNAS, MERCEDES

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***3477**

GONZALEZ ROCA, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9501**

GONZALEZ UCHA, MARIA CRISTINA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1430**

GONZALEZ VIQUEIRA, MONICA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1756**

IGLESIAS CABALEIRO, ROSA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5024**

IGLESIAS MOURIZ, FRANCISCO XAVIER

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***4118**

JANEIRO CARAMES, ROSA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1067**

JUNCAL SANTOS, VERONICA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8349**

LAPIDO FERNANDEZ, MARIA PILAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1948**

LEIS CANOSA, MARIA DEL CARMEN

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***7126**

LEIS DE LA CALLE, MARIA DEL MAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9315**

LEMA VERDIA, MARIA ROCIO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8007**

LEON VAZQUEZ, ANA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4369**

LIZ LOPEZ, IVAN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***8825**

LOPEZ BLANCO, MARIA FLORA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6649**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***8134**

LOPEZ FERNANDEZ, SANTIAGO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7395**

LOPEZ GALEGO, MARIA MAR

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***2041**

LOPEZ JAÑEZ, BEGOÑA SUSANA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***2845**

LOPEZ OLOZAGA, JUANA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***5971**

LOPEZ VALCARCEL, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9470**

LORENZO FERNANDEZ, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6537**

LOUREIRO PEREZ, SONIA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8061

MANEIRO ALVITE, MARIA MANUELA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***9642**

MANSILLA CHAO, ANA BELEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7958**

MARIÑO CRESPO, ALEXIS

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5329**

MARTIN CARREIRA, MARIA ASCENSION

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9754**

MARTINEZ CALVO, ISABEL PATRICIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5977**

MARTINEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***3981**

MARTINEZ LOPEZ, MANUELA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9259**

MARTINEZ NAVEIRO, MARIA ELENA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6237**

MARTINEZ SUAREZ, XESUS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2394**

MARTINEZ VEIRA, FRANCISCO JAVIER

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9417**

MIGUEL RACIMO, JULIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8220**

MOLDES OTERO, FLORENTINO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***6814**

MONTES PEREZ, ALICIA MARIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***6499**

MONTES SOUTO, MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5086**

MORADO MOMAN, MARIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0894**

MOURE RAMOS, ELBA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***2683**

MOURONTE BESTEIRO, MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***5284**

MUÑIZ ESTEVEZ, MARIA DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0867**

MURADAS PARADELO, MARIA JOSE

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3233**

NOGUEIRA MONTERO, JOSEFA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9718**

OTERO MONTERO, MONICA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7989**

PALAZON VIDAL, BEATRIZ

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6679**

PARDO PUMAR, MANUELA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***6739**

PAZ DIEGUEZ, MARIA BELEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3589**

PENA VENTOSO, JOSE CARLOS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3788**

PEREA MADARIAGA, FRANCISCO JAVIER

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1308**

PEREZ MORILLO, SANTIAGO ALFONSO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0646**

PEREZ PRIETO, ROSA MARIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0553**

PEREZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5884**

PINO RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5704**

PIÑEIRO NIN, LUCIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6148**

PORTO SANMARTIN, RITA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7489**

POSADA MARTINEZ, LUCINDA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0128**

PREGO CELA, MONICA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***6478**

PRESA DE LA CRUZ, MONICA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1039**

PUMAR PAZOS, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1799**

QUINTAS CRISTOBO, MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4012**

QUINTAS VAZQUEZ, DIEGO ANTONIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0098**

QUINTEIRO FRANCO, VICTOR ALEJANDRO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3944**

QUIROS GONZALEZ, MARIA MAR

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8478**

RAMAS NOYA, JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2880**

REGUEIRA GARCIA, MARIA BELEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***0638**

REQUEIJO PASTOR, MARIA SOLEDAD

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***1758**

REYES FERREIRA, JUAN MANUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9149**

RIAL ASOREY, MONICA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***2642**

RIESGO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***0752**

RIO PERNAS, ELENA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***3902**

RIVAS FERNANDEZ, MARIA JESUS

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***3264**

RIVERO DE AGUILAR PENSADO, CYNTHIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3037**

RODRIGUEZ BLANCO, CESAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1116**

RODRIGUEZ BOUZA, MARGARITA LUCIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***3258**

RODRIGUEZ EIRAS, SONIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9687**

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCELINO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1216**

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0764**

RODRIGUEZ NESTA, MARIA BEGOÑA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2818**

RODRIGUEZ PEREZ, EVA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9026**

RODRIGUEZ QUEIRUGA, MARGARITA ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5786**

RODRIGUEZ TEMBRAS, PURIFICACION

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***8729**

RODRIGUEZ VICENTE, MARIA JOSE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6434**

ROMERO PEREZ, SALOME

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0472**

RUBIANES DE LA CRUZ, MARIA UXIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9398**

SALGADO FEIJOO, JAVIER

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8928**

SAMPEDRO PASTOR, MARIA DOLORES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5589**

SANCHEZ JUIZ, MARIA LUZ

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***7630**

SANCHEZ MAYO, JOSEFA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8986**

SANCHEZ PALLAS, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6968**

SANLES PIÑEIRO, CAROLINA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***6913**

SANLES POUSO, VANESSA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***2820**

SANTISO CARRAL, MARIA TERESA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***5721**

SANTOS CALO, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9159**

SANTOS PICO, MIGUEL ANGEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9004**

SARMIENTO PEREZ, PAULA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0542**

SEGADE VILAR, SANDRA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6987**

SEIJO JORDAN, PALOMA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***6336**

SEOANE ASTRAY, MARIA GRACIELA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6086**

SOMOZA LOPEZ, MARIA ROCIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***8276**

SOTO FERNANDEZ, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1351**

SUAREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***7899**

SUAREZ MOSQUERA, ANA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8701**

TABOAS PAIS, JOSE JORGE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7189**

TEIJEIRO CASAL, MONTSERRAT

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2118**

TEJO SAMPAÑO, JOSEFA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4493**

TENREIRO FERNANDEZ, MARIA JOSE

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***3503**

TIZON TABULLO, BEGOÑA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5206**

TORRES SOBRIDO, MARIA ESTHER

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***9734**

VALE BALTAR, EVA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7217**

VARELA ABEL, MARIA FE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***0937**

VAZQUEZ QUINTA, MARIA LUZ

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***9583**

VAZQUEZ SANCHEZ, SERGIO

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***1015**

VAZQUEZ VILABOA, ROSA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7052**

VEIGA BASANTA, MARIA DEL MAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***3326**

VEIGA RODRIGUEZ, GLORIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7622**

VICENTE ORDOÑEZ, PALOMA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***7561**

VIEITEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1870**

VILLAR GRILLE, BETI

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***5016**

VILLAVERDE RODRIGUEZ, MARIA CELSA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A